Vanskeligere å være kreativ sammen

workshop. pxhere.com
I en rekke eksperimenter der man sammenligner grupper med individer, viser det seg at folk kommer opp med både flere og bedre ideer når de jobber for seg selv, skriver NHH-forsker Therese Sverdrup i E24. Foto: pxhere.com
Innlegg

6. januar 2023 09:50

Vanskeligere å være kreativ sammen

Inviterer sjefen til workshop og gruppearbeid når dere skal utvikle noe nytt? Da kan dere gå glipp av mange ideer, skriver NHH-forsker Therese Sverdrup i E24.

Når man på en arbeidsplass vil komme opp med ideer, setter man ofte ned en gruppe til å idémyldre.

Men er det slik at team er mer kreative enn individer? Kommer vi opp med flere ideer når vi sitter sammen enn når vi gjør jobben hver for oss?

kontorlandskap, av pxhere.com

Same shit, new wrapping?

Mange ledere tror smidige team er en drømmeløsning for en treg organisasjon, skriver Vidar Schei og Therese E. Sverdrup i Dagens Perspektiv.

Ikke hvis vi skal lytte til forskningen.

Kreativ alene

Det viser seg at vi kan gå glipp av mange ideer når vi jobber i grupper. I en rekke eksperimenter der man sammenligner grupper med individer, viser det seg at folk kommer opp med både flere og bedre ideer når de jobber for seg selv.

Eksempelvis fant forskerne Diehl og Stroebe i en studie allerede på 1980-tallet at grupper på fire personer som jobbet sammen i snitt kom opp med 24 ideer. På samme tiden kom fire enkeltpersoner som jobbet hver for seg opp med i snitt 87 ideer til sammen.

Når eksperter i tillegg vurderte kvaliteten på ideene, fant de at ikke bare kom enkeltindividene opp med flere, men også bedre ideer.

Stereotypien på den gode leder er gjerne en utadvendt og karismatisk person som liker å stå i front og å være synlig. Men er ekstroverte de beste lederne? Og hva kan introverte ledere tilby som de ekstroverte lederne ikke kan? NHH-forsker Therese Sverdrup spør i E24. Foto: Eivind Senneset

Introvert og toppleder – er det mulig?

I jakten på selskapets neste toppsjef ser mange etter en utadvendt og karismatisk person. Men er det alltid de beste lederne? spør forsker Therese E. Sverdrup i sin spalte i E24.

Derfor sliter grupper

Så hvorfor er det slik? Det er gjerne tre grunner til at team sliter med å være mer kreative enn individer.

  1. Vi vil ikke. Begrepet «sosial loffing» peker på at vi yter mindre i en gruppe enn vi ville gjort alene. Det kan handle om at vi tenker at de andre er dyktigere, vi kan ha en dårlig dag, eller vi sluntrer unna.
  2. Vi tør ikke. Vi er ikke trygge nok i teamet til å komme våre ideer i redsel for at de andre skal le av oss.
  3. Vi kan ikke. Når vi sitter og lytter til andres ideer, vil det føre til at egne tanker og ideer blir blokkert.

Slik skaper du ideer i en gruppe

Så betyr dette at vi skal slutte å samles i grupper for å være kreative?

Therese Sverdrup, Vidar Schei

Et nytt verktøy kan hjelpe deg med teamarbeidet

NHH-forskerne Therese Sverdrup og Vidar Schei har utviklet et gratis verktøy for teamarbeid. Til nå har 150 ulike team deltatt i testingen.

Ikke nødvendigvis, siden team ofte er bedre til å ta beslutninger enn individer, noe som er nødvendig når man ta ideene videre ut for å iverksette.

Det er særlig tre ting som er viktig for å skape kreative team.

  1. Kompetent prosessledelse. Teamleder bør vite om fallgruvene beskrevet over, og sørge for god ledelse av den kreative prosessen. Bruk gjerne de klassiske reglene for idémyldring, som at ideene ikke skal kritiseres i den første fasen.
  2. Veksle mellom individuell- og gruppejobbing. Teamene bør bytte mellom individuelle faser og gruppefaser i idémyldring, slik at alles bidrag får mulighet til å bli vurdert.
  3. Psykologisk trygghet. Teamleder må sørge for at individene tør å både dele og utfordre ideene som kommer opp.

Kronikken var først publisert i E24 3. januar 2023. 

Therese Sverdrup Foto: Eivind Senneset

«Smidige team»: Pass opp for disse vanlige feilene

Stadig flere bedrifter har kastet seg på bølgen med «smidige team». Men om lag halvparten av dem mislykkes med gjennomføringen. Her er fire fallgruver dere bør ligge unna!, skriver Therese Sverdrup sin faste spalte i E24.