Slik unngår du pinlige språktabber på engelsk

Agnes Bamford og Victoria S. Nydegger Schrøder
Norges Handelshøyskoles (NHH) nye termbase for økonomisk-administrative fagområder kan hjelpe bedrifter med engelsk fagspråk slik at de unngår å trakke i salaten. Det skriver NHH-forskerne Agnes Bamford og Victoria S. Nydegger Schrøder i DN.
Innlegg

2. januar 2023 12:36

Slik unngår du pinlige språktabber på engelsk

Nei, minibank heter ikke «minibank» på engelsk. Konstituert leder kan ikke oversettes til «constituted leader». Ved hjelp av NHHs nye gratistilbud termbasen kan man unngå de flaueste feilene.

Bruken av norsk fagspråk har lenge vært et tema i den norske samfunnsdebatten. Språkrådet oppfordrer til å bruke norsk når vi kan, og engelsk når vi må.

Men hva med kvaliteten på de engelske faguttrykkene i de tilfellene der norske bedrifter velger å bruke engelsk? Tilstrekkelig engelsk språkkompetanse er ikke nødvendigvis til stede i de norske fagmiljøene.

flyplass kvinne www.piqsels.com

Fru eller frøken?

Er reiselivsbransjen klar over at vi er i 2022? NHH-forskerne Agnes Bamford og Victoria S. Nydegger Schrøder spør i DN.

I lokalene til en norsk finansinstitusjon henger det et skilt pålydende «broker hall», en direkte oversettelse av den norske termen meglerhall. Dessverre er oversettelsen feil, og for besøkende fra det store utland vil «broker hall» høres meningsløst ut.

Ukorrekt bruk av engelsk er i beste fall komisk, i verste fall et potensielt juridisk problem.

Hva synes du om uttrykkene «constituted leader», «the nettbank» og «money laundry»? Dette er eksempler på feilaktige oversettelser av konstituert leder, nettbank og hvitvasking av penger som vi har observert i norsk næringsliv.

Innenfor et bestemt fagområde, som for eksempel finans, revisjon og strategi, uttrykker man seg på en bestemt måte. Dette kalles fagspråk. Fagspråk kjennetegnes av spesielle ord og uttrykk. Norsk næringsliv blir mer og mer internasjonalt, og korrekt engelsk fagspråk er viktig for å lykkes.

Agnes Bamford

Norske menn som eksportvare

Norske menn som triller barnevogn i beste arbeidstid har havnet i søkelyset. EU og store multinasjonale selskaper har latt seg imponere. De kopierer nå den norske fedrekvoten.

Hvordan kan vi i Norge bli bedre på engelsk fagspråk og sikre at vi fremstår profesjonelt i internasjonal kommunikasjon?

Termbase NHH

  • NHHs termbase, term.nhh.no, ble lansert i høst og er en fritt tilgjengelig og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innen økonomisk-administrative fag.
  • Her finnes anbefalte termer, synonymer, definisjoner, brukseksempler, referanser til faglitteratur og kommentarer til faguttrykk på engelsk, nynorsk og bokmål.
  • Språkrådet har vært en støttespiller i arbeidet, som er finansiert av Forskningsrådet og NHH. Terminologien er utviklet og vedlikeholdes av Norges Handelshøyskole.
  • Termbasen inneholder termer og definisjoner på bokmål, nynorsk og engelsk innen en rekke felt innenfor økonomifagene, som omfatter bl.a. foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi, finans, regnskap, organisasjon, strategi og ledelse.
  • Har du kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i? Kontakt oss på terminologi@nhh.no.

Norges Handelshøyskoles (NHH) nye termbase for økonomisk-administrative fagområder kan hjelpe bedrifter med engelsk fagspråk slik at de unngår å trakke i salaten.

Dette er en fritt tilgjengelig og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innen økonomisk-administrative fag. Her kan både bedrifter, media, studenter, forskere og andre finne gode, kvalitetssikrede oversettelser av faguttrykk.

Så hva er de korrekte oversettelsene av meglerhall, nettbank, konstituert leder og hvitvasking av penger?

Dersom en bank ønsker å oversette termen meglerhall til engelsk, så vil de finne trading floor i den nye termbasen. Dermed unngår de å henge opp skilt med feilaktige oversettelser i lokalene sine.

Oversettelsen av nettbank er internett bank eller online bank.

Leter en etter hva konstituert leder heter på engelsk, vil en finne interim manager, og slippe å flause seg ut.

Dersom en leter etter det engelske uttrykket for hvitvasking av penger, finner en ikke «money laundry», som direkte oversatt er «pengeskittentøy» eller «pengevaskeri», men «money laundering».

Agnes Bamford

Det er ikke alltid politisk korrekte begrep fremmer likestilling

Uten et begrep som fedrekvote er det lite sannsynlig at norske menn ville tatt permisjon, skriver PhD-kandidat Agnes Bamford i Forskersonen.

Termbasen er også et godt verktøy for å styrke norsk fagspråk. I mange sammenhenger kan det være for lett å ty til engelske termer når det finnes like gode alternativer på norsk. Bedrifter som ønsker å bidra til å styrke norsk fagspråk kan slå opp disse engelske termene som ofte brukes, og finne tilsvarende norske termer, og jobbe for å innføre disse.

Når det er sagt, så er det ikke slik at «alle» vil kunne skrive dokumenter som klinger korrekt på engelsk kun ved å bruke denne databasen. Når viktige dokumenter skal oversettes, er det lurt å bruke fagfolk.

NHH uteksaminerer statsautoriserte oversettere med dokumentert kunnskap i oversettelse av fagtekster. En statsautorisert oversetter vil kunne sikre at dokumenter oversettes mellom norsk og engelsk på korrekt fagspråk.

Høyere utdannelsesinstitusjoner har et lovpålagt ansvar for å ivareta norsk fagspråk. Ved NHH utdanner vi fremtidens økonomer og ledere. Derfor har Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon utviklet denne nye termbasen for økonomisk-administrativt fagspråk.

Victoria Schrøder

Avstand mellom ord og handling er ikke automatisk grønnvasking

Vi må passe på at terskelen for å snakke om bærekraft ikke blir så høy at bedrifter ikke tør, skriver doktorgradstipendiat Victoria S. Nydegger Schrøder i Kampanje.

Kronikken var først publisert i DN 28. desember 2022.