Ny avhandling om effektivitet i sjøstransport

skip, panamakanal, Gabrile Lezcdanos
Gabriel Moises Fuentes Lezcano har i sin doktoravhandling studert effektiviteten i internasjonal sjøtransport, henholdsvis bunkring av skip i trampfart og reduksjon av klimagassutslipp ved ankomst til flaskehalser. Lezcano disputerer ved NHH 21. februar. Foto pixnio (Edwin P. Ewing og Usaid)
Disputas

7. februar 2023 13:06

Ny avhandling om effektivitet i sjøstransport

Gabriel Moises Fuentes Lezcano disputerer for PhD-graden ved NHH 21. februar 2023 med avhandlingen «Maritime transport applications in an operational efficiency perspective».

I denne avhandlingen undersøker Gabriel Moises Fuentes Lezcano den operasjonelle effektiviteten for to ulike "skipsanvendelser":

  • Bunkring (fylling) av et skip som opererer i trampmarkedet (fraktskip uten faste ruteplaner)
  • Reduksjon av klimagassutslipp ved effektive ankomster ved flaskehalser.

I de første to kapitlene ser Lezcano på drivstoffhåndtering og effekten av ventetider på drivstoffvalg.

Det første kapitlet presenterer en ny ramme for å samle data på drivstoffeffektivitet. Dette gjør kandidaten ved å bruke skipsdata og maskinlæring – og utvikler statistikk for drivstoffoperasjoner i Middelhavet. Resultatene bekrefter tidligere forskningsresultater og hypoteser om bunkringsoperasjoner, som vanligvis oppnås gjennom kvalitative metoder.

Haiying Jia

Fra finans i London til shipping-professor ved NHH

Haiying Jia ble nylig utnevnt til professor ved NHH. Hun er ekspert på shipping og finans. Da hun tok doktorgraden ved Bayes Business School, jobbet hun som investeringsanalytiker i London.

Det andre kapitlet stiller spørsmål om hva som er verdien av effektivitet i en optimal bunkringshåndteringsplan for trampskip. Forskningsspørsmålet utforskes ved en rekke eksperimenter, med ulike innstillinger, som en reder typisk  vil stå overfor når vedkommende handler i Middelhavet. Eksperimentene er basert på en såkalt flerstegs stokastisk modell, med hensyn til stokastiske ventetider og stokastiske bunkerpriser. Resultatene antyder at når det er stor usikkerhet i ventetider, kan et beslutningsgrunnlag basert kun på pris føre til betydelige tap. Studien gir innsikt til skipseiere for hvordan de kan vurdere ventetider på mulige «refuelingshavner» som en del av sin standardpraksis.

Til slutt ser det tredje kapitlet på effekten av å redusere hastigheten ved maritime flaskehalser, som kanaler. Reduksjon av hastighet er en operativ handling med et høyt potensial for å redusere utslipp.

Studien viser at mer effektiv tidsplanlegging ved flaskehalser, som Panama-kanalen, kan ha en betydelig innvirkning på samlede utslipp.

Fra et kvalitativt ståsted understreker dette arbeidet hvordan mange av de velkjente kontraktsmessige hindringene for operasjonell effektivitet i havner lettes på når en ser på kanaldrift, noe som gjør dette til en egnet arena for gradvis implementering av politikk drevet av behovet for reduksjon av utslipp.

Veiledere:

Professor Roar Os Ådland (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Stein Wallace, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Francois-Charles Wolff, Universitetet i Nantes

Tid og sted:

Aud L, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Using supervised and unsupervised machine learning methods on AIS data: State of the art

Bedømmelseskomiteen:

Professor Jonas Andersson, (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Giovanni Pantuso, Universitetet i København

Foreleser Tristan Smith, Reader in Energy and Shipping UCL Energy Institute

Om kandidaten:

Gabriel Fuentes Lezcano har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

gabriel.fuentes@nhh.no

Rasmus Noss Bang, NHH

Ny avhandling om marin naturressursøkonomi

Rasmus Noss Bang disputerer for PhD-graden ved NHH 9. februar 2023 med avhandlingen «Four Essays in Natural Resource Economics: Dynamic Modeling of Renewable and Nonrenewable Marine Resources».