Enorm interesse for Energikommisjonens innstilling

Energikommisjonen har vært ledet av NHH-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard.
Energikommisjonen har vært ledet av NHH-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

1. februar 2023 09:32

Enorm interesse for Energikommisjonens innstilling

Onsdag formiddag legger leder for Energikommisjonen, NHH-professor Lars Sørgard, fram sin innstilling. Hvordan kan Norge øke sin energiproduksjon? Sendingen kan følges direkte.

I løpet av de siste dagene har flere medier rapportert informasjon fra Energikommisjonens innstilling.

Blant annet har VG skrevet at kommisjonen vil ha flere små vindkraftverk, såkalt nærvind, langs større veier og på industriområder. Ifølge avisen skal utvalget også være svært positiv til etableringen av solenergianlegg i Norge. Flertallet i kommisjonen mener derimot kjernekraft ikke er løsning for Norge nå, skriver VG.

vinter. lys. av flickr, john

Det blir ikke mer energi av makspriser

I Europa blir det ikke mer energi av makspriser, rasjonering eller eksportrestriksjoner – det blir mer smerte. Men det kan det være bedre å gjøre et samarbeid mindre forpliktende enn å se det bryte sammen.

Dagens Næringsliv skriver at kommisjonen mener det er viktig å komme i gang med utbyggingen av havvind.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges:

WWW.REGJERINGA.NO

Flere andre medier har gjengitt punkter fra kommisjonens innstilling, et ekspertutvalg som har jobbet sammen siden februar 2022. Energikommisjonen har vært ledet av NHH-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard. De fikk i oppdrag å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Strømstøtte og europeisk energipolitikk

Hva er det egentlig som strømmer gjennom strømkablene til utlandet? Professor emeritus Rögnvaldur Hannesson skriver i Dag og Tid.

Kommisjonens mandat var knyttet til disse fem overordnede temaene:

  • Hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
  • Perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
  • Potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
  • Perspektiver for forsyningssikkerheten
  • Sentrale interessemotsetninger i energipolitikken