To NHH-forskere i prisråd for havbruk

Jarle Møen. Tormod Torvanger. Havbruk. Foto_ pexels.com, Holger Bub
Denne uken offentliggjorde Finansdepartementet navnene på medlemmene i prisrådet for havbruk: Førsteamanuensis Tormod Torvanger ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (øverst) blir nestleder. Professor og instituttleder Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi blir medlem. Foto: pexels.com (Holger J. Bub)
Av Sigrid Folkestad

21. desember 2023 12:02

To NHH-forskere i prisråd for havbruk

Finansdepartementet oppretter et prisråd for havbruk. Tormod Torvanger blir nestleder og Jarle Møen blir medlem i prisrådet. – Ordningen vil forenkle skattefastsettingen, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Denne uken offentliggjorde Finansdepartementet navnene på medlemmene i prisråd for havbruk, mer presist: Prisråd for grunnrenteskatten på havbruk for perioden 2024-2026.

Grunnrenteskatt på havbruk

Førsteamanuensis Tormod Torvanger ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap blir nestleder. Professor og instituttleder Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi blir medlem (se faktaboks).

Prisrådet for havbruk

  • Daglig leder Ola Oldernes (Trondheim), leder
  • Advokat Tormod Torvanger (Bergen), nestleder
  • Professor Claire Armstrong (Tromsø)
  • Professor Jarle Møen (Bergen)
  • Advokat Kjetil Haare Johansen (Asker)
  • Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan (Tromsø)
  • Fagsjef Nora Sundvall Rølling (Oslo)
  • Rådgiver Maren Bøe (Oslo)

Bakgrunnen for opprettelse av prisrådet, er stortingsvedtaket fra mai i år. Da vedtok Stortinget «Grunnrenteskatt på havbruk», med effektiv skattesats på 25 prosent. Grunnrenteskatten skal treffe avkastningen av aktiviteten i sjøfasen.

Andre deler i verdikjeden, som for eksempel settefiskproduksjon, er ikke omfattet. 

Sitte igjen med mer penger

– Ved å innføre grunnrenteskatt på havbruk viderefører vi en tradisjon som har tjent oss godt som nasjon i mange tiår. Lokalsamfunn og kystkommuner vil få økte inntekter. De som setter av områder til havbruk skal sitte igjen med mer penger, samtidig som vi legger til rette for en mangfoldig oppdrettsnæring som kan vokse videre og skape store verdier, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tidligere i år.

malin arve

Utvalg forenkler regelverk for offentlig innkjøp

Det offentlige gjør innkjøp for over 650 mrd. kroner årlig. Samtidig er regelverket så byråkratisk at næringsministeren mener vi er på ville veier. Nå har et NOU-utvalg levert forslag til ny lov.

I proposisjonen foreslo regjeringen at et «uavhengig prisråd med bindende virkning skal kunne fastsette priser for laks, ørret og regnbueørret til bruk ved fastsettingen av brutto inntekt». Prisrådet skal sette markedsverdien på fisken ved merdkanten, som er den prisen som kunne vært avtalt mellom uavhengige parter.

– Dette skal forenkle skattefastsettingen både for havbruksselskapene og for myndighetene samtidig som reelle priser legges til grunn, mener finansministeren.

Forenklende, mener departementet

Ifølge Finansdepartementet vil ordningen være forenklende for selskapene – særlig de minste oppdretterne – og redusere kontrollbehovet for skattemyndighetene, og med det mulige tvister. Det vil også redusere muligheten for skattemotiverte tilpasninger, og gi rett skatt for selskapene.

barn gående på vei. canva

Ekspertgruppe: Barnetrygden må økes og skattlegges

Hvert tiende barn i Norge vokser opp i fattige familier. I en av Oslos delbydeler er andelen 65 prosent. – Vi må øke barnetrygden. Det vil halvere andelen barn som bor i fattigdom, sier NHH-professor Kjell G. Salvanes.

Hvis prisrådet ikke setter en pris, må selskapene beregne markedsverdien på merdkanten selv, som nå.

Inntil rådet setter priser, vil det være selskapene selv som må fastsette markedsprisen på fisken ved merdkanten. Rådet kan sette priser fra 1. juli 2024.

Foto: Holger J. Bub