Fem innovasjonsgrep for å vinne i 2024

ai_pexels-pixabay
Ifølge PwC kan delingsøkonomien nå en global verdi på 335 milliarder dollar innen 2025. Dette illustrerer det enorme potensialet for bedrifter som omfavner slike modeller, ikke bare for å redusere kostnader, men også for å øke tilgjengeligheten av deres tjenester, skriver Tor W. Andreassen i Dagens Perspektiv. Foto: pixabay-pexels.
Innlegg

21. desember 2023 13:46

Fem innovasjonsgrep for å vinne i 2024

I en tid preget av digital revolusjon, miljømessige bekymringer og økonomisk usikkerhet, er det avgjørende viktig for bedriftsledere å forstå og tilpasse seg nye trender, skriver Tor Wallin Andreassen.

De siste årene har vært preget av usikkerhet og hurtige endringer. Fra koronapandemien til krigen i Ukraina, og til de teknologiske fremskrittene representert ved OpenAI, har vårt globale landskap blitt dramatisk omformet.

I en tid preget av digital revolusjon, miljømessige bekymringer og økonomisk usikkerhet, er det avgjørende viktig for bedriftsledere å forstå og tilpasse seg nye trender.

tor wallin andreassen, NHH

Oda + Mathem = sant

Oda og Mathem fusjonerer. Det er gode nyheter – av flere grunner, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

En slik trend er den demografiske endringen moderne samfunn gjennomlever – en aldrende befolkning som gir både utfordringer og muligheter for innovasjon.

I det følgende tilbyr jeg fem områder som hver især representerer store innovasjonsmuligheter for 2024 og fremover.

Digital transformasjon og automatisering: Digital transformasjon er ikke bare en trend – det er en nødvendighet. Ifølge en rapport fra McKinsey har virusutbruddet akselerert digitaliseringen av kundens og forsyningskjedens interaksjoner med selskaper med flere år.

For eldre kunder betyr dette å tilby løsninger som forenkler deres digitale interaksjoner. For eksempel har selskaper som Apple og Google introdusert brukervennlige grensesnitt og tilgjengelighetsfunksjoner som stemmekommandoer og skriftstørrelsesjusteringer.

En voksende debatt er digital utenforskap, spesielt blant eldre, som enten ikke kan eller vil forholde seg digitalt til alt og alle. Dette er essensielt for å inkludere den aldrende delen av befolkningen i den digitale økonomien.

Bærekraft og etisk ansvarlighet: Bærekraft går utover miljøvern. Det inkluderer også human kapital.

elon musk, flickr 2015

Hva kan vi lære av Elon Musks fiasko med X?

Elon Musk er kjent som en visjonær og innovativ gründer som har revolusjonert flere bransjer med sine selskaper PayPal, Tesla, SpaceX og Neuralink. Men hans oppkjøp av Twitter og omdøpingen til X har vist seg å være en katastrofe for både ham selv og plattformen, skriver Tor W. Andreassen.

Et eksempel på dette er Unilevers «Sustainable Living Plan», som ikke bare fokuserer på miljøpåvirkningen, men også på å forbedre helsen og velværet for millioner av mennesker. Videre belyser det behovet for økonomisk justering, som å redusere skatt på arbeid sammenlignet med kapital eller formue.

Dette er ikke bare et etisk standpunkt, men også en smart forretningsstrategi. Ved å investere i mennesker, bygger man en sterkere og motstandsdyktig arbeidsstyrke. Det kan også være en katalysator for forbrukerpreferanser, ettersom en økende andel av forbrukerne (77 prosent, ifølge en Nielsen-rapport) er mer tilbøyelige til å kjøpe fra selskaper med sterke sosiale og miljømessige forpliktelser.

Fleksible forretningsmodeller: Pandemien har understreket viktigheten av å ha en fleksibel forretningsmodell med en fullverdig nettbasert løsning og hjemlevering. Et aspekt av dette er delingsøkonomien, som Airbnb og Uber har popularisert.

Disse modellene tilbyr ikke bare alternativer til tradisjonelle tjenester, men fremmer også en mer bærekraftig utnyttelse av ressurser. For en eldre befolkning kan dette bety tilgang til tjenester og produkter uten de fulle eierskapskostnadene.

Ifølge PwC kan delingsøkonomien nå en global verdi på 335 milliarder dollar innen 2025. Dette illustrerer det enorme potensialet for bedrifter som omfavner slike modeller, ikke bare for å redusere kostnader, men også for å øke tilgjengeligheten av deres tjenester.

Sikkerhet og personvern: Med økende digitalisering må bedrifter prioritere cybersikkerhet og databeskyttelse. I 2023 ble for mange virksomheter utsatt for reelle cyberangrep med store belastninger på de ansatte, og i noen tilfeller på virksomhetens økonomi.

sas-fly

Hva skjer nå med bonuspoengene, SAS?

Dersom SAS' bonusprogram settes i spill, betyr det at selskapet tar ut skilsmisse mot de mest lojale kundene – de som reiser mest. Man må tro at kundene reagerer på samme måte, skriver Tor W. Andreassen i DN.

Eldre forbrukere, som kan være mindre kjent med digital teknologi, er spesielt sårbare for nettbasert svindel og databrudd. Bedrifter må derfor investere i sterke sikkerhetssystemer og proaktivt informere og utdanne alle sine kunder om personvernets betydning.

Mental helse og velvære: Endelig, i en verden som stadig blir mer bevisst på mental helse, er det viktig for bedrifter å vurdere hvordan deres produkter og tjenester kan fremme velvære, dialog og interaksjon.

Blant unge finner vi sosiale medier og digital overbelastning som en vesentlig årsak til uro og ensomhet. Blant de eldre synes ensomhet og mangel på sosial interaksjon med ulke aldersgrupper å bli den nye folkesykdommen.

budsjett, canva

DNB gjør det igjen: Kritikkverdig rentepraksis og rekordresultat

Hvorfor er det ikke massiv flukt av kunder fra DNB til andre banker som er mer kundeorientert? NHH-professor Tor W. Andreassen stiller spørsmålet i Dagens Næringsliv.

Dette kan inkludere alt fra å tilby mental helsestøtte gjennom apper og tjenester til å utvikle samfunnsinitiativer som fremmer sosial inkludering og engasjement.

Dyp kundeforståelse et «must»

Ser vi fremover mot 2024, ligger nøkkelen til suksess i å forstå og tilpasse seg realitetene. Ved å kombinere teknologisk innovasjon med en dyp forståelse av sosialt og etisk ansvar, kan bedrifter skape en mer inkluderende, bærekraftig og lønnsom fremtid.

Innlegget var først publisert i Dagens Perspektiv 21. desember 2023.

Foto