Disse NHH-forskerne får utbetalt publiseringsbonuser

Førsteamanuensis Ingar Haaland (til venstre ), Institutt for samfunnsøkonomi og Assistant Professor Maximilian Rohrer, Institutt for finans, setter et tydelig avtrykk på årets oversikt over prestisjepubliseringer ved NHH. Både Haaland og Rohrer har to vitenskapelige artikler hver i topp rangerte tidsskrift og får utbetalt solide bonuser.
Førsteamanuensis Ingar K. Haaland (øverst), Institutt for samfunnsøkonomi og Assistant Professor Maximilian Rohrer, Institutt for finans, setter et tydelig avtrykk på årets oversikt over prestisjepubliseringer ved NHH. Både Haaland og Rohrer har to vitenskapelige artikler hver i topp rangerte tidsskrift og får utbetalt solide bonuser. Foto: Steinar Birkeland
Av Sigrid Folkestad

15. desember 2023 12:57

Disse NHH-forskerne får utbetalt publiseringsbonuser

14 ansatte ved NHH får utbetalt bonus, etter publisering i høyt rangerte internasjonale tidsskrift.

Før jul hvert år gir NHH bonusutbetalingene til ansatte som har fått publisert i de beste internasjonale tidsskriftene innenfor NHHs fagområder. Den største bonusen går til forskere som har publisert i internasjonale tidsskrift som er både på NHHs bonusliste og FT sin liste over gode journaler.

PUBLIKASJONER BELØNNES SOM FØLGER*:

  • 120 000 kroner for publisering i tidsskrift som er på begge lister.
  • 80 000 kroner for publisering i tidsskrift som er på NHHs liste.
  • 40 000 kroner for publisering i tidsskrift som er på FT-listen.

Følgende får bonus:

Professor Walter Pohl, Institutt for finans: Existence of the Wealth-Consumption Ratio in Asset Pricing Models with Recursive Preferences (med Karl Schedders og Ole Wilms). The Review of financial studies (på NHH og FT-liste)

Forsker Markus Lithell og professor II B. Espen Eckbo, Institutt for finans. Merger-Driven Listing Dynamics. Journal of Financial and Quantitative Analysis, (på NHH og FT-liste)

Assistant Professor Maximilian Rohrer, Institutt for finans.

barn gående på vei. canva

Ekspertgruppe: Barnetrygden må økes og skattlegges

Hvert tiende barn i Norge vokser opp i fattige familier. I en av Oslos delbydeler er andelen 65 prosent. – Vi må øke barnetrygden. Det vil halvere andelen barn som bor i fattigdom, sier NHH-professor Kjell G. Salvanes.

Professor Alexander W. Cappelen og professor Bertil Tungodden, Institutt for samfunnsøkonomi. Second-Best Fairness: The Trade-off between False Positives and False Negatives (med Cornelius Cappelen). American Economic Review (på NHH og FT-liste)

Professor Kjell G. Salvanes, Institutt for samfunnsøkonomi. Competition and Career Advancement (med Julian Johnsen og Hyejin Ku). Review of Economic Studies (på NHH og FT-liste)

MOTTAR PUBLIKASJONSBONUSER 2023 (øverst fra venstre): Markus Lithell, Maximilian Rohrer, Walther Pohl, B. Espen Eckbo, Inger G. Stensaker, Viktor Nilsson, Paul Pelzl, Bertil Tungodden. Alexander W. Cappelen, Ingar K. Haaland, Kjell G. Salvanes, Andreas Haller, Peter Klein og Lasse Lien.
MOTTAR PUBLIKASJONSBONUSER 2023 (øverst fra venstre): Markus Lithell, Maximilian Rohrer, Walther Pohl, B. Espen Eckbo, Inger G. Stensaker, Viktor Nilsson, Paul Pelzl, Bertil Tungodden. Alexander W. Cappelen, Ingar K. Haaland, Kjell G. Salvanes, Andreas Haller, Peter Klein og Lasse Lien.

Førsteamanuensis Ingar K. Haaland, Institutt for samfunnsøkonomi

Assistant Professor Andreas Haller, Institutt for samfunnsøkonomi. Designing Disability Insurance Reforms: Tightening Eligibility Rules or Reducing Benefits? (med Stefan Staubli og Josef Zweimüller) Econometrica (på NHH og FT-liste)

Professor II Peter G. Klein og professor Lasse B. Lien, Institutt for strategi og ledelse. Ownership competence: The enabling and constraining role of institutions (med Thomas Zellweger og Todd Zenger). Strategic Management Journal (på NHH og FT-liste)

Professor Inger G. Stensaker, Institutt for strategi og ledelse. Organizational identity work in MNE subsidiaries: Managing dual embeddedness (med Helene Loe Colman og Birgitte Grøgaard). Journal of International Business Studies (på NHH og FT-liste)

malin arve

Utvalg forenkler regelverk for offentlig innkjøp

Det offentlige gjør innkjøp for over 650 mrd. kroner årlig. Samtidig er regelverket så byråkratisk at næringsministeren mener vi er på ville veier. Nå har et NOU-utvalg levert forslag til ny lov.

Rådgiver Viktor O. Nilsson, Seksjon for forskningsadm. What Can We Know about the Effectiveness of Coaching? A Meta-Analysis Based Only on Randomized Controlled Trials (med Erik de Haan). Academy of Management Learning & Education (på NHH-liste)

Postdoktor Paul Pelzl, Institutt for foretaksøkonomi. Capital Regulations and the Management of Credit Commitments during Crisis Times (med María Teresa Valderrama). Review of Finance (FT-liste)

*Dersom en artikkel har flere forfattere og alle er ansatt ved NHH, deles bonus likt mellom forfatterne. Dersom medforfatterne ikke er ansatt ved NHH, deles bonusen på samme vis som over, men bare ansatte ved NHH vil få utbetalt sin del (forfattere som ikke er ansatt ved NHH vil mao ikke få utbetalt bonus).