Den mest vellykkede gründeren er over 45

Forretning, Håndhilsen
Den typiske entreprenøren er ofte fremstilt som en ung, innovativ og teknologisk kunnskapsrik person. Men ifølge Wharton-professor J. Daniel Kim ser virkeligheten annerledes ut, skriver Tor W Andreassen i Teknisk Ukeblad. Foto: pxHere.com
Innlegg

12. desember 2023 11:22

Den mest vellykkede gründeren er over 45

Det er på høy tid at vi anerkjenner at vellykkede entreprenører kommer i alle aldre og bakgrunner, skriver professor Tor W. Andreassen.

Den vellykkede entreprenøren er oftere en moden person. Kims forskning viser at gjennomsnittsalderen for gründere som lykkes med sine start-ups, er betydelig høyere enn mange ville anta, vanligvis midt i livet.

John Markus Lervik etablerte KI-selskapet Cognite da han var 47 år. En annen moden gründer er Paal Kaperdal, som grunnla en bedrift basert på sin interesse for båt. Disse eksemplene viser at alder ikke er en hindring for suksess i næringslivet, men snarere en mulig fordel. De er ikke alene.

Statistikk fra SSB viser at i 2020 var det 15.960 gründere i aldersgruppen 45-66 år, noe som utgjør en betydelig andel av alle nye næringsdrivende. Dette understreker at en betydelig del av nye norske bedrifter blir startet av personer i denne aldersgruppen.

tor wallin andreassen, NHH

Oda + Mathem = sant

Oda og Mathem fusjonerer. Det er gode nyheter – av flere grunner, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Lykkes bedre etter fylte 50

J. Daniel Kims studie og andre studier viser at personer som starter et selskap etter fylte 50 år, har en mye større sannsynlighet for å lykkes med et nytt produkt eller en ny tjeneste i markedet.

I tillegg viser en studie publisert av American Economic Association og gjengitt i Forskning.no at gjennomsnittsalderen blant grunnleggere av de mest vellykkede selskapene var 45 år, selv innen høyteknologiske sektorer.

Videre fant forskerne at personer over 50 år har tre ganger større sannsynlighet for å introdusere en ny innovasjon på markedet, sammenlignet med gjennomsnittet i studiens utvalg, og de tjener også mer penger på sine innovasjoner.

Vi må revidere for forståelse om hvem som lykkes

Forfatterne av en artikkel i Harvard Business Review, stilte et interessant spørsmål. Men hva med de mest suksessrike oppstartsbedriftene? Er det mulig at selskaper startet av yngre entreprenører er spesielt vellykkede?

penger, canva

Nordea og Danske Bank – hva nå?

Danske Bank besluttet å selge privatkundedivisjonen i Norge av økonomiske og strategiske grunner. Spørsmålet har vært hvem som ville ta over. DNB var utelukket, skriver Tor Wallin Andreassen.

Blant de øverste 0,1 prosent av oppstartsbedrifter basert på vekst i de første fem årene, finner vi at grunnleggerne startet sine selskaper i gjennomsnitt når de var 45 år gamle. I sum tyder disse funnene på at vi må revidere vår forståelse av entreprenørskap og hvem som lykkes. Det er tydelig at eldre gründere bringer med seg en rekke fordeler, som dybde av forretningsforståelse, erfaring, et etablert profesjonelt nettverk, finansiell stabilitet og en motstandsdyktighet som kun kan kultiveres over tid.

Ved å anerkjenne og utnytte disse styrkene kan Norge og andre land, ved å tilpasse sine gründer-virkemidler, skape et mer inkluderende og mangfoldig økosystem for oppstartsbedrifter, noe som igjen kan drive innovasjon og økonomisk vekst i overgangen til en digital økonomi. Det er på høy tid at vi anerkjenner at vellykkede entreprenører kommer i alle aldre og bakgrunner. 

Innlegget var først publisert i Teknisk Ukeblad, 29.11.2023