Trenere og foreldre undervurderer jenter

Bilde av NHH-professor Siv Rosendahl Skard og fem unge fotballspillere. Foto: Hallvard Lyssand
NY UNDERSØKELSE: – 1 av 4 jenter sier hovedmotivasjonen for å spille fotball er egen utvikling, mens kun 1 av 10 foreldre tror det samme om jentene, sier NHH-professor Siv Rosendahl Skard (f.v.). Foto: Hallvard Lyssand og Veronika Stuksrud
NHH Av RED.

24. august 2023 11:29

Trenere og foreldre undervurderer jenter

De vil like ofte på fotballtrening, men får ulike tilbud. En ny undersøkelse fra NHH og HVL viser at trenere og foreldre i ungdomsfotballen undervurderer jenters vilje og motivasjon til å spille fotball.

– Det er et gap mellom hvilke forventninger trenere og foreldre har til jenter som spiller fotball og jenters egne forventninger og motivasjon. Resultatet er dessverre at gutter i mange tilfeller får et bedre tilbud enn jenter, sier professor ved Norges Handelshøyskole, Siv Rosendahl Skard.

Hun har gjort en undersøkelse om ungdomsfotballen i Hordaland fotballkrets, og forteller at hun er overrasket over hvor ulikt trenere, foreldre og spillere ser på fotballhverdagen. Skard trekker frem motivasjon for å utvikle seg og ønske om å trene oftere som gode eksempler på at det er et sprik mellom foreldre, trenere og jenter. 

– 1 av 4 jenter sier hovedmotivasjonen for å spille fotball er egen utvikling, mens kun 1 av 10 foreldre tror det samme om jentene. De sier også at de vil trene like mye som guttene, mens foreldre og trenere tror jentene vil trene mindre. Med slike antakelser er det kanskje ikke så rart at mange jenter opplever at de ikke får samme muligheter som guttene, sier Skard.  

Om undersøkelsen

  • Våren 2022 gjennomførte forskere ved NHH og HVL en spørreundersøkelse blant spillere (N = 598, gutter: 54 prosent), foreldre (N = 99, mødre: 59.8 prosent) og trenere (N = 528, menn: 88.9 prosent) i ungdomsfotballen i Hordaland fotballkrets.
  • Spørsmålene forskerne stilte de tre gruppene dreiet seg om fem hovedtema: 1) forbilder, interesser og mediebruk, 2) identitet og ambisjoner, 3) motivasjon, 4) andres holdninger og kommentarer og 5) oppfatning av tilgang til klubbens ressurser.
  • Deltakerne ble rekruttert i samarbeid med NFF Hordaland. Lagene som deltok, fikk en pizzakveld som premie for deltakelse.
  • Spillere og trenere gjennomførte en digital spørreundersøkelse i et felles lokale for å sikre at barna svarte uten å snakke med hverandre. Foreldre fikk tilsendt spørreundersøkelsen på e-post. Alle samtykket til deltakelse, og alle svarene er helt anonyme.

Skal løfte jentefotballen på Vestlandet

Undersøkelsen, som er gjennomført i samarbeid med forskere fra NHH og Høgskulen på Vestlandet (HVL), har blitt grunnlaget for kampanjen «Jenter vil mer», der Sportsklubben Brann, Sogndal Fotballklubb og Arna Bjørnar, har gått sammen med Sparebanken Vest om et felles løft for jentefotballen på Vestlandet.

Målet er å utjevne ulikheter i tilbudet til gutter og jenter.

– Det har skjedd utrolig mye positivt innen jentefotballen de siste årene, men som undersøkelsen viser har vi fortsatt litt igjen før vi er helt i mål. Med «Jenter vil mer» ønsker vi å bidra med vår erfaring og kompetanse, ta jentene på alvor, og gi dem et tilbud de ønsker og fortjener, sier kommersiell leder i Sportsklubben Brann, Therese Andvik Rygg.

Mange negative kommentarer 

I undersøkelsen er både foreldre, trenere og spillere i klubber på Vestlandet intervjuet. Skard mener nettopp det at de har snakket med alle gruppene, gir en unik innsikt og mulighet til å sammenligne forventninger, motivasjon og holdninger på tvers. 

Spørsmålet om hvorvidt de har hørt negative kommentarer om jentefotball er et godt eksempel på at det er ulikt hvordan virkeligheten oppleves.

Her svarte nemlig over 30 prosent av jentene at de ofte hører negative kommentarer om damefotball, mens kun 10 prosent av foreldrene og trenerne svarte det samme.

– Det er antagelig forskjell på hva som blir sagt når jentene er til stede og når foreldre og trenere er til stede. Derfor er det viktig at vi lytter til jentene og tar deres tilbakemeldinger på alvor når vi skal utvikle jentefotballen, sier Skard.

Les mer om undersøkelsen og kampanjen «Jenter vil mer»