Thorburn medlem i nytt utvalg

professor karin thorburn, nhh
Karin S. Thorburn er professor i finans ved Norges Handelshøyskole. Nå har Finansdepartementet oppnevnt Thorburn som medlem i et nytt utvalg.
Av Sigrid Folkestad

28. august 2023 13:36

Thorburn medlem i nytt utvalg

NHHs finansprofessor Karin Thorburn er oppnevnt som medlem i et nytt utvalg som skal vurdere kapitalstrukturen i sparebankene.

– Vi må legge til rette for lønnsomme sparebanker også i fremtiden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansdepartementet ønsker at utvalget skal utrede kapitalstrukturen i sparebanksektoren og hvordan den påvirker sparebankenes egenart og samfunnsfunksjon.

Å kunne dekke tap

Ett av målene for utredningen er å bidra til at sparebankene også fremover har egenkapitalinstrumenter som er av tilstrekkelig god kvalitet til å dekke tap som kan oppstå, og som er i tråd med det europeiske kapitalkravregelverket.

Ekspertgruppe skal vurdere finansiell klimarisiko

Finansprofessor Karin S. Thorburn er medlem i en ny ekspertgruppe som skal vurdere hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke Statens pensjonsfond utland.

– Sparebankene er viktige i det norske banksystemet. De finansierer næringsliv og husholdninger i sitt nærmiljø, men er også viktig regionalt og nasjonalt. De leverer ikke bare spare- og betalingstjenester, men gir også store bidrag til allmennyttige formål, som for eksempel kultur og frivillighet, sier finansministeren i pressemeldingen.

Med denne utredningen vil departementet legge til rette for gode og lønnsomme sparebanker også i fremtiden, samtidig som deres egenart og viktige samfunnsfunksjon blir ivaretatt.

Bilde av Karin S. Thorburn og Inger S. Stensaker. Foto: Marit Hommedal / Hallvard Lyssand

To NHH-professorer i nytt utvalg

Inger G. Stensaker og Karin S. Thorburn er utnevnt til medlemmer i nytt utvalg som skal vurdere Oljefondet og mulig utskillelse fra Norges Bank.

Karin S. Thorburn er professor i finans ved Norges Handelshøyskole, Adjunct Full Professor i finans ved The Wharton School of University of Pennsylvania og gjesteprofessor ved Tuck School of Business at Dartmouth College.

Leder:

Professor Tore Bråthen, Oslo

Medlemmer:

Advokat/partner Marianne Olssøn, Ringsaker
Daglig leder Fridtjof Berents, Oslo
Professor Karin Sigrid Thorburn, Bergen
Senior kundeansvarlig Joar Johnsen, Stavanger

Utvalget skal levere sin utredning innen 27. september 2024.

Utvalgets mandat

Energikommisjonen har vært ledet av NHH-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard.

Enorm interesse for Energikommisjonens innstilling

Onsdag formiddag legger leder for Energikommisjonen, NHH-professor Lars Sørgard, fram sin innstilling. Hvordan kan Norge øke sin energiproduksjon? Sendingen kan følges direkte.