Nordea og Danske Bank – hva nå?

tor w andreassen, skjerm, kopp
Innlegg

3. august 2023 15:09

Nordea og Danske Bank – hva nå?

Danske Bank besluttet å selge privatkundedivisjonen i Norge av økonomiske og strategiske grunner. Spørsmålet har vært hvem som ville ta over. DNB var utelukket, skriver Tor Wallin Andreassen.

19. juli, midt på sommeren, ble det kjent at Nordea har tatt over privatkundedivisjonen i Danske Bank. Den øker dermed sin markedsandel med fem prosent.

To banker med kunder som er middels tilfreds – Nordea 73 og Danske Bank 70*, ifølge Norsk kundebarometer (BI). Kvaliteten på driften i begge bankene, slik kundene opplever det, er med andre ord ordinær.

Middels på innovasjon

Når det gjelder de to bankenes evne til å innovere, er det heller ingen grunn til å juble, ifølge Norsk innovasjonsindeks (NHH). Innovasjonsevnen, slik kundene opplever det, deles inn i tre områder:

  Nordea Danske Bank
Kommersielle innovasjoner 51 48
Sosiale innovasjoner 48 46
Digitale innovasjoner 71 68

*Alle tall er indeksert fra 0 til 100 hvor 100 er best.

Med en lav kundetilfredshet og lav opplevd innovasjonsevne, er det ikke overraskende at kundene finner begge bankene lite attraktive i forhold til andre reelle alternativer. Nordea har en skåre på 56 og Danske Bank 54.

Illustrasjonsfoto av grønne blader. Foto: Unsplash v. Tugce Gungormezler

Vestres grønne satsing sliter

Fredag 30. juni presenterte næringsminister Jan Christian Vestre fem tiltak for å stimulere til grønn omstilling. Dessverre levde han ikke opp til forventningene, skriver Tor W. Andreassen.

Nordea blir ikke vesentlig bedre

Med alt dette som utgangspunkt er det naivt å tro at Nordea kan bli vesentlig bedre i Norge, med Danske Bank i folden.

Jeg tror heller ikke at kundene til Danske Bank vil gjøre opprør mot Nordea og velge en tredje bank. Bare syv prosent av norske bankkunder skrifter bank hvert år.

Dessverre tror jeg heller ikke at Nordea vil evne å løfte seg med en større markedsandel. To ordinære banker blir ikke til én fremragende ved sammenslåing.

Innlegget var først publisert i Dagens Perspektiv 3. august 2023.