Møt NHH på Arendalsuka

arendalsuka, wikiedia kr
NHH på Arendalsuka: Førsteamanuenis Aksel Mjøs (øverst til venstre), professor Øystein Foros, professor Bram Timmermans, professor Mette H. Bjørndal og professor Jarle Møen.

14. august 2023 13:15

Møt NHH på Arendalsuka

Mandag 14. august åpner Arendalsuka. Forskere fra NHH deltar på arrangementer og debatter gjennom hele uken.

Forskningssenteret Digital Innovation for Growth (DIG) er godt representert i Arendal i år. NHH-professor og leder av DIG Bram Timmermans deltar selv på tre debatter, hvorav to om deling og bruk av data.

datadeling på agendaen

– Datadeling kan fremme innovasjon, øke effektiviteten og bidra til mer bærekraftige løsninger. Men det kan også medføre risiko for svekket personvern, sikkerhet og etiske utfordringer, sier Timmermans.

Han stiller som paneldeltaker både under debatten «Grønt belte i datadeling» som organiseres av Virke og «Er regelverk for bruk av data i ferd med å kvele digitaliseringen av Norge?» i regi av Tietoevry. Både Virke og Tietoevry er partnere i forskningssenteret DIG.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til Arendal og til å være med på å sette datadeling på agendaen. Det er inspirerende å møte både våre partnerbedrifter og andre aktører fra nærings- og samfunnslivet for å diskutere og utfordre hverandre, sier Timmermans.

Naturrisiko og norsk økonomi

NHH er også arrangør for en samtale om «Naturrisiko og norsk økonomi». Leder av Naturrisikoutvalget og instituttleder for finans Aksel Mjøs skal bidra i samtalen, som modereres av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Geir Mikalsen.

- Arendalsuka er en viktig arena for å møte det norske nærings- og samfunnslivet i sin fulle bredde. I år organiserer vi en samtale om naturrisiko i partnerskap med Grieg Seafood. Klima og miljøminister Espen Barth Eide skal også bidra i panelet. Arrangementet er et godt eksempel på hvordan NHH kan samle forskere, næringsaktører og politikere for å løfte frem temaer som er viktige for bærekraftig verdiskaping, sier Mikalsen.

Naturrisiko og naturmangfold er et stadig viktigere tema på den globale agendaen. Høsten 2022 vedtok verden en Paris-avtale for naturen, og det globale samfunnet er i ferd med å utvikle et rammeverk for hvordan selskaper og finansinstitusjoner skal forholde seg til naturrisiko. Naturrisikoutvalget skal legge frem sin rapport innen utgangen av året.

– Havet og naturressurser har alltid spilt en sentral rolle i norsk økonomi. Naturrisiko griper inn i olje- og gass, fiskeri- og havbruk, vindkraft til havs og på land og nye næringer som mineralutvinning på havbunnen. Jeg ser frem til å bidra til å løfte frem dette temaet i Arendal, sier Aksel Mjøs.

Arrangementene dag for dag

TIRSDAG 15. AUGUST

Lederlønninger i Norge vs tilgang på internasjonal kompetanse og mangfold

Med Iver Bragelien (NHH) og Jimmy Johansen (Mercer)

Tirsdag 15. august kl 10.00-11:00 Lenke til arrangementet

Er det medienes samfunnsansvar å fortelle om svenske priser?

Med Øystein Foros (NHH), Nina Sundquist (Stiftelsen Norsk MAT), Erlend Fuglum (Bryggeriforeningen), Anne Berit Aker Hansen (NNN), Gunnar Stavrum (Nettavisen og KRS Avisen Kristiansand), Anders Nordstad (journalist og forfatter), Anne Ekornholmen (Nationen), Kjell Rakkenes (Nortura)

Tirsdag 15. august kl 10.00-11:00 Lenke til arrangementet

Ombruk, reparasjon og utleie: Hvordan skal vi få opp farten?

Med Jarle Møen (NHH), Carl Aaby (IKEA Norge), Inger Lise Blyverket (Forbrukerrådet), Kjersti Bjørnstad (Senterpartiet), Solveig Schytz (Venstre), Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Serveice og Handel)

Tirsdag 15. august kl 10.00-11:00 Lenke til arrangementet

Naturrisiko og norsk økonomi

Med Espen Barth Eide (Klima- og miljøminister), Aksel Mjøs (NHH), Kristina Furnes (Grieg Seafood), Snorre Gjerde (NBIM), Geir Mikalsen (NHH)

Tirsdag 15. august kl 1415-1515 Lenke til arrangementet

ONSDAG 16. AUGUST

Grønt belte i datadeling

Med Bram Timmermans (NHH), Live Forvang Bjørnstad (InFuture), Runar Wiksnes (Virke) Sigri Sevaldsen (Virke Vekst)

Onsdag 16. august kl 1200-1245 Lenke til arrangementet

Er regelverk for bruk av data i ferd med å kvele digitaliseringen av Norge?

Med Gry Arnesen (Tietoevry), Bram Timmermans (NHH), Veronika Jarnskjold Buer (Datatilsynet)

Onsdag 16.august 1315-1400 Lenke til arrangementet

TORSDAG 17. AUGUST

Fra eventyr til luftslott? Norske energiambisjoners robusthet

Med Mette Helene Bjørndal (NHH), Asgeir Tomasgard (NTNU), Tomas Moe Skjølsvold (NTNU)

Torsdag 17. august kl 1000-1030 Lenke til arrangementet

Er Norge forberedt på fremtidens retail og vekst i fintech?

Med Bram Timmermans (NHH), Daniel Furset (Fintech Norway), Jarle Hammerstad (Virke)

Torsdag 17.august kl 1300-1345 Lenke til arrangementet