FAIR-artikkel publisert i American Economic Review

En ny NHH-studie, "Second-Best Fairness: The Trade-off between False Positives and False Negatives", er publisert American Economic Review, ett av verdens fem beste økonomitidsskrift. Artikkelen er av professor Bertil Tungodden (NHH), professor Alexander W. Cappelen (NHH) og professor Cornelius W. Cappelen (UiB).
En ny NHH-studie, "Second-Best Fairness: The Trade-off between False Positives and False Negatives", er publisert American Economic Review, ett av verdens fem beste økonomitidsskrift. Artikkelen er av professor Bertil Tungodden (NHH), professor Alexander W. Cappelen (NHH) og professor Cornelius W. Cappelen (UiB).
Av Sigrid Folkestad

1. september 2023 10:29

FAIR-artikkel publisert i American Economic Review

En ny NHH-studie, "Second-Best Fairness: The Trade-off between False Positives and False Negatives", er publisert American Economic Review, ett av verdens fem beste økonomitidsskrift.

Artikkelen i AER

  • En storstilt eksperimentell studie av hvordan folk oppfatter såkalte falske positive og falske negative når de bestemmer seg for om de skal betale en person.
  • 26 500 deltakere i USA og Norge deltok i studien
  • De to landene representerer ytterpunkter blant OECD-landene med hensyn til inntektsulikhet.
  • I hovedeksperimentet bestemmer deltakerne om de skal betale en arbeider som har fremmet et erstatningskrav (som kun arbeidere som ikke ble tilbudt arbeid har krav på).

Den vitenskapelige artikkelen  Second-best fairness: The trade-off between false positives and false negatives er skrevet av professor Alexander W. Cappelen (NHH), professor Cornelius Cappelen (UiB) og professor Bertil Tungodden (NHH) er publisert i American Economic Review.

Optimal policy

AER er et av de fem store tidsskriftene innen økonomi, sammen med Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics og Review of Economic Studies.

Professor Alexander W. Cappelen, Department of Economics, NHH.
Professor Alexander W. Cappelen, Department of Economics, NHH.

– Funnene i studien kaster lys over velferdspolitikken og hvordan vi ser på sosiale tjenester og økonomisk omfordeling, sier professor Tungodden.

Han er forskningsdirektør ved Senter for fremragende forskning FAIR, ved NHH. 

Et fokus i økonomifaget er hvordan man utformer best mulig politikk i nest beste situasjoner, som ofte krever en avveining mellom å gi noen individer mer enn de fortjener (falsk positiv) og andre mindre enn de fortjener (falsk negativ).

Arbeidsledighetstrygd

– For å illustrere hvordan avveiningen mellom falske positive og falske negative kan påvirke policyutformingen, kan vi ta debatten om personer som ufortjent mottar dagpenger. Hvor strenge kvalifikasjonskriteriene er – for å ha rettmessig krav på stønad – reflekterer en avveining mellom falske positive og falske negative. Utvidelsen av arbeidsledighetstrygden i USA under pandemien gir et ferskt eksempel på denne, sier Tungodden.

Bertil Tungoddden, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.
Bertil Tungoddden, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

I AER-artikkelen viser de tre forskerne at folk flest er mer opptatt av falske negative enn av falske positive.

Det vil si: Vi er mer bekymret for at noen skal få mindre enn de fortjener enn at noen urettmessig får for mye.

– Funnet er robust på tvers av økonomiske miljøer. For det andre finner vi at folk har sterke preferanser for å unngå en av feilene; de fleste mennesker er enten sterkt falske negative eller sterkt falske positive.