Patagonia - et selskap å lære av!

Patagonia, landskap og merke
Forrige uke gjorde grunnleggeren og eieren av Patagonia noe spektakulært, som ga krigslignende overskrifter: For å sikre at selskapets verdier blir opprettholdt fremover, ga han vekk selskapet som var verdsatt til tre milliarder dollar, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen. Foto: Canva og Patagonia (flickr, ajay_suresh)
Innlegg

26. september 2022 08:34

Patagonia - et selskap å lære av!

Evig eies kun et dårlig rykte. Men det gjør de gode ryktene også, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Patagonia er en landsdel i Argentina og et privateid California-basert tekstilselskap.

Forrige uke gjorde grunnleggeren og eieren, Yvon Chouinard (83), noe spektakulært - noe som ga krigslignende overskrifter: Uhørt, imponerende, altruistisk.
For å sikre at selskapets verdier blir opprettholdt fremover - «We're in business to save our home planet» -, ga han vekk selskapet som var verdsatt til tre milliarder dollar. Uhørt, imponerende, og altruistisk.

Norwegian Boeing. News Øresund

Gratulerer med dagen og 20 nye år, Norwegian!

Norwegian har vært et ubetinget positivt bidrag til norsk og internasjonal luftfart, skriver Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Konstruksjonen er som følger: 100 prosent av selskapets stemmeberettigede aksjer overføres til Patagonia Purpose Trust, opprettet for å beskytte selskapets verdier. Og 100 prosent av aksjene uten stemmerett hadde blitt gitt til Holdfast Collective, en ideell organisasjon dedikert til å bekjempe miljøkrisen og forsvare naturen.

Miljøgrep eller skattegrep?

Finansieringen vil komme fra Patagonia. Hvert år vil pengene de tjener, etter å ha blitt reinvestert i virksomheten (estimert til 100 millioner dollar per år år), deles ut som et utbytte for å bidra til å bekjempe krisen. Kritiske røster peker på at løsningen ikke bare er ideell. Den sparer eierne for en milliard dollar i skatt.

Patagonia ble etablert i 1973. På 80-tallet begynte selskapet å donere en prosent av salget til miljøgrupper, et program som ble formalisert i 2001 som «1 percent for Planet Scheme». Programmet har resultert i 140 millioner dollar i donasjoner for bevaring og restaurering av det naturlige miljøet, ifølge selskapet.

Profit, people, planet

Etter alle målestokker er Patagonia et selskap som etterlever den tre-doble bunnlinjen med søkelys på de tre P-er: profit, people, planet.

Tor W Andreassen

Sbanken blir «DNBbanken»

DNB har nå grønt lys for å ta over konkurrenten Sbanken – en prosess som vil pågå over tid, skriver Tor W. Andreassen i Dagens Perspektiv.

Patagonia er en god representant for en type verdidrevne virksomheter som vi, etter å ha intervjuet rundt 50 ledere i ulike selskaper, definerer som «serviceytere til verden».
('Vi' er: Berry Len, Tracey Danaher, Tim Keiningham, Lerzan Akzoy og Tor W. Andreassen: Lessons from Service Organizations Embracing Service to Society Initiatives. Artikkelen er til vurdering hos Journal of Marketing.)

Utgangspunktet vårt var at tjenestemarkedsføring oppsto som en disiplin for å veilede ledere i markedsføring av immaterielle produkter. I dagens verden må den også veilede ledere i å tjene samfunnet.

Et bredere oppdrag

Forskning viser i økende grad at en tjenesteorganisasjons suksess avhenger av å ha et bredere oppdrag - til alle interessentene den påvirker og til samfunnet ellers.
Å gjøre grep som tjener dette bredere oppdraget, er ingen liten utfordring, men noen organisasjoner finner likevel en praktisk kurs hvor de balanserer de tre P-ene.
I studien inkluderte vi intervjuer av ledere fra 21 slike tjenesteorganisasjoner i flere land, både for-profit og non-profit, for å få innsikt i hvordan de skaper sosial profitt for enkeltpersoner, lokalsamfunn og samfunnet ellers gjennom sine initiativer.

Ledelse fra toppen

Fra materialet satt vi igjen med fire kunnskaper - som passer som hånd i hanske for Patagonia:

1. De ledes fra toppen med en service-til-samfunnettankegang.
2. De administrerer implementeringen av sosial innovasjon.
3. De har bygget en organisasjon der ansatte trives.
4. De samarbeider med eksterne interessenter i et dynamisk økosystem.

Hvert lærepunkt har en rekke undertemaer som kan tilpasses andre serviceorganisasjoner.

Til inspirasjon for andre?

De virksomhetene vi studerte, kan inspirere andre organisasjoner når de gjør overgangen fra aksjonær- til interessentmodeller og opererer i miljøer der det forventes langt mer av dem enn noen gang før. Denne transformasjonen i lederfokus er kanskje én av de viktigste endringene vi står overfor i privat sektor.

 Mens det er svært prisverdig at NFR allokerer nesten to mrd kr inn i den fjerde SFI-runden, betyr det i praksis at business-aspekter ved innovasjonsforskningen er fraværende innen SFI-ordningen. Dette er bekymringsfullt, skriver Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv. Foto: Gerd Altmann, pixabay.com

Å kunne det, men å gjøre det..?

Eksport-innovasjonstalen 2022 er avlevert. Inntrykkene er mange, skriver Tor W. Andreassen i Dagens Perspektiv.

En endring vil være at innovasjoner i langt større grad vil være rettet inn mot å skape bærekraftige verdier for kundene som ønsker å konsumere varer og tjenester på en ansvarlig måte. Slike valg og innovasjoner vil bli lagt merke til av konsumenter.

I en undersøkelse blant 43.000 amerikanske konsumenter, hvor man ønsket å avdekke respondentenes rangering av selskapers innsats for samfunnet, kom Patagonia på topp (score 82,7 av 100) blant 100 selskaper.

At The Trump Organization kom på bunn (score 56,9 av 100), sier også litt.

Når over 400 globale selskaper har forlatt Russland etter deres invasjon av Ukraina, viser det at selskaper i økende grad ledes fra toppen med en moralsk tankegang.
Fremtiden er bærekraftig og digital. Men den består også av selskaper som har et tydelig samfunnsoppdrag i sine verdier.

Kronikken var først publisert i Dagens Perspektiv 19. september 2022.