Hvordan lykkes med innovasjon av forretningsmodeller

Kristin Ringvold
Kristin Ringvold disputerer for PhD-graden ved NHH med avhandlingen «Leading Business Model Innovation in Established Firms». Ringvold har forsket på hvordan ulike prosesser for forretningsmodellinnovasjon oppstår og utvikler seg.
Disputas

27. september 2022 12:12

Hvordan lykkes med innovasjon av forretningsmodeller

Kristin Ringvold disputerer for PhD-graden ved NHH 4. oktober 2022 med avhandlingen «Leading Business Model Innovation in Established Firms».

Forretningsmodellinnovasjon har blitt et stadig mer aktuelt tema i dagens omskiftelige verden, men fortsatt er det lite kunnskap om hvordan etablerte virksomheter lykkes med denne formen for innovasjon. Spesielt mangler vi innsikt i hvordan prosesser for forretningsmodellinnovasjon utspiller seg og hvordan ledere og organisasjoner best kan understøtte slike prosesser i de ulike fasene.

I sin doktorgradsavhandling utforsker Kristin Ringvold hvordan (ulike) prosesser for forretningsmodellinnovasjon oppstår og utvikler seg. Hun utforsker også hvordan organisasjoner, gjennom organisatoriske- og ledelsesmessige karakteristikker, kan understøtte prosesser for forretningsmodellinnovasjon og dermed bidra til at virksomheten fornyer sin konkurransekraft. Gjennom tre ulike artikler gir avhandlingen viktig innsikt i hvordan etablerte virksomheter kan lykkes med å tilrettelegge for ulike former for forretningsmodellinnovasjon i et prosessuelt perspektiv.

Den første artikkelen setter søkelys på bærekraftig forretningsmodellinnovasjon og på hvordan ledere kan gå frem for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller. Artikkelen analyserer hvordan en etablert virksomhet utvikler en ny, bærekraftig forretningsmodell som et tillegg til sin vanlige forretningsmodell. Ringvold analyserer prosessen for forretningsmodellinnovasjon, og ledelsens og andre sentrale aktørers rolle i utviklingen, på både individ-, team- og organisatorisk nivå.

Den andre artikkelen tar for seg hvordan en digital forretningsmodell kan replikeres til et nytt marked. Artikkelen viser hvordan karakteristika ved en forretningsmodell stiller spesifikke krav til tilnærmingen virksomheten velger for replikasjon. Ringvold viser også hvordan replikasjon i dynamiske omgivelser er en spesiell form for forretningsmodellinnovasjon som understøtter av en dynamisk tilnærming.

Den tredje artikkelen tar utgangspunkt i rollen til en toppledergruppe i transformasjon av  en organisasjons forretningsmodell. Ringvold viser hvordan digitalisering kan trigge en kognitiv endring hos toppledelsen med hensyn til hvordan de identifiserer problemer med dagens forretningsmodell, søker etter nye løsninger og introduserer endring i organisasjonen.

I sum bidrar disse tre empiriske artiklene med ny innsikt om forretningsmodellinnovasjon i etablerte organisasjoner, med fokus på ulike typer forretningsmodellinnovasjon og hvordan de ulike prosessene utspiller seg samt hvordan bedrifter kan bruke organisasjonsdesign på ulike måter gjennom prosessen for å påvirke betingelsene for slike innovasjoner.

Veiledere:

Professor Nicolai Juul Foss (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis II Frank Elter, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

ZOOM, NHH, 4. oktober 2022.
Prøveforelesningen starter klokken 13: 15 og disputasen klokken 14: 30.

Tema for prøveforelesning:

«Intrapreneurship: Renewing organizations from inside»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Björn Schmeisser (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Cristina Bettinelli, Università degli Studi di Bergamo

Professor Thomas Ritter, Copenhagen Business School

Om kandidaten:

Kristin Ringvold har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Kontakt:

kristin.ringvold@telenor.no