Presenterte hovedtrekkene om inntektsmåling i jordbruket

Ola Grytten
Mandag formiddag kunne Ola Honningdal Grytten presentere hovedtrekkene i en fersk NOU om inntektene for jordbruket. Hele pressekonferansen ble vist på nettsiden til Landbruks- og matdepartementet.
Av Sigrid Folkestad

3. oktober 2022 10:35

Presenterte hovedtrekkene om inntektsmåling i jordbruket

NHH-professor og utvalgsleder Ola H. Grytten leverte sin NOU om inntektsmåling i jordbruket til landbruks- og matminister Sandra Borch mandag denne uken.

Utvalgets hovedoppgave har vært:

«Drøfte og klargjøre prinsipper og metoder, samt muligheter og begrensninger, for måling av inntekter for jordbruket som sektor og for bønder som private næringsdrivende, samt grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter med lønn for arbeidstakere».

Mandag formiddag kunne Ola Honningdal Grytten presentere hovedtrekkene i en fersk NOU om inntektene for jordbruket. Hele pressekonferansen ble vist på nettsiden til Landbruks- og matdepartementet.

Les hele utvalgsrapporten her:

Inntektsmåling i jordbruket NOU 2022: 14

Rapporten skal ut på en tre måneders høring, og gi innspill til den politiske prosessen.

Podkast: "Hadde jeg visst hva jeg gikk til, hadde jeg ikke stilt opp"