Jo, det lønner seg å vente med å ta utbytte

bjerksund og schjelderup
Det er velkjent fra atferdsforskningen at investor har tapsaversjon. Å ta utbytte og betale utbytteskatt når denne kan utsettes, kan forstås som et slikt tap som investor vegrer seg imot, skriver NHH-professorene Petter Bjerksund (øverst) og Guttorm Schjelderup i en replikk i DN.

27. oktober 2022 15:22

Jo, det lønner seg å vente med å ta utbytte

Empirien viser at kapitalen hoper seg opp i selskapene og at aksjonærene tar lite utbytte, skriver Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup i en replikk i den pågående DN-debatten.

I DN 26. oktober skriver Halvor Hoddevik at det ikke lønner seg å vente med å ta utbytte. Han viser til vår artikkel i Samfunnsøkonomen 4–2021 og sier vi har glemt å ta hensyn til formuesskatten. Til Hoddeviks orientering behandler vi utbytte og formuesskatt i Samfunnsøkonomen 2–2022. Vi viser der som i de andre arbeidene at det lønner seg å holde pengene i selskapet snarere enn å ta utbytte.

Les hele replikken i Dagens Næringsliv

Kraftledninger, av pxhere.com

Nå ser det ut til at reven har kommet seg inn i hønsegården

Fastprisordningen har nå fått et smutthull som gjør det mest lønnsomt for kraftprodusentene å tilby fastprisavtaler til de kundene som trenger det minst, skriver Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup i DN.