Trenger bedrifter verdier?

Folk, jobb, svart hvitt
Men spør du ledere og ansatte en tilfeldig dag på jobben om å ramse opp verdiene som gjelder for organisasjonen, kan du fort bli skuffet. De færreste husker hva de er, skriver NHH-forsker Therese Sverdrup i E24 og BT.
Innlegg

9. november 2022 09:46

Trenger bedrifter verdier?

Selv om mange bedrifter definerer sine egne verdier, får de ofte liten betydning i hverdagen. Her er fire tips for å unngå at det blir bortkastet tid.

De fleste virksomheter med respekt for seg selv har definert et sett med verdier. Mange bruker også betydelig arbeidstid og ressurser på prosesser som skal lede fram til disse.

Therese Sverdrup, av Siv Dolmen

Fire feil du må unngå hvis teamet skal lykkes

Å jobbe i team kan gi gode resultater. Men det stiller noen krav til hvordan arbeidet settes i gang og gjennomføres, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24.

Men spør du ledere og ansatte en tilfeldig dag på jobben om å ramse opp verdiene som gjelder for organisasjonen, kan du fort bli skuffet. De færreste husker hva de er.

Ofte lite betydning

Bedriftens verdier er ment å si noe om hvem de er og hva de står for og dermed fortelle ansatte hva som er forventet av dem.

Therese Sverdrup, Vidar Schei

Et nytt verktøy kan hjelpe deg med teamarbeidet

NHH-forskerne Therese Sverdrup og Vidar Schei har utviklet et gratis verktøy for teamarbeid. Til nå har 150 ulike team deltatt i testingen.

Verdier etableres gjerne gjennom workshops med medarbeidere eller ved at ledelsen utarbeider og presenterer dem for de ansatte. De publiseres typisk på en flott nettside eller henges opp på synlige steder i bedriften.

Problemet er bare at disse verdiene som oftest forblir ord på en nettside, og ikke får noen praktisk betydning for måten ansatte oppfører seg på.

Betyr dette at bedrifter og andre virksomheter bør slutte å etablere verdier? Ikke nødvendigvis. Men bedrifter må jobbe mye mer systematisk med innføringen av verdier, dersom de skal lykkes med å jobbe verdibasert.

Bedriften som fikk det til

På NHH har vi fulgt selskapet Miles i nærmere 10 år. Miles er et IT-konsulentfirma som ble etablert i 2005, og som nettopp ble tuftet på to kjerneverdier: varme og faglig autoritet.

Therese Sverdrup Foto: Eivind Senneset

«Smidige team»: Pass opp for disse vanlige feilene

Stadig flere bedrifter har kastet seg på bølgen med «smidige team». Men om lag halvparten av dem mislykkes med gjennomføringen. Her er fire fallgruver dere bør ligge unna!, skriver Therese Sverdrup sin faste spalte i E24.

Gjennom studier har vi sett hvordan konsulentene bruker verdiene i sitt daglige virke både overfor hverandre og ut mot kunder. Som en av konsulentene sa: «Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har spurt meg selv før jeg tar en beslutning «er det varmt nok, er det faglig bra nok»?»

Med andre ord, de har fått til å leve verdiene. Verdiene fungerer faktisk som rettesnorer for ansatte i deres daglige arbeid.

Lederskap - NHHs podkast om ledelse

Slik omsetter du verdier til praksis

Her er fire lærdommer fra måten Miles har jobbet med dette. De kan være nyttige for alle som vil at selskapets verdier skal bety noe i praksis.

  1. Velg få verdier. Det gjør det lettere å huske. Miles har valgt ut to verdier, varme og faglig autoritet, der den ene taler til «hjertet» og den andre til «hodet»
  2. Bruk verdiene når du ansetter. Da blir arbeidstagerne kjent med verdiene allerede i rekrutteringsprosessen. Dessuten får bedriften avklart om kandidaten passer inn i verdiene og ønsker å etterleve dem.
  3. Gi eksempler på hvordan man etterlever verdiene. Gjennom tydelige utsagn og historier kan de ansatte få eksempler på hvordan de kan etterleve verdiene i praksis.
  4. Jobb med verdiene sammen. De ansatte får være med å gå igjennom og diskutere verdiene på samlinger og workshops. På den måten får de eierskap til dem og ser hvordan de kan ha nytte av dem i hverdagen.

Kronikken var først publisert i E24 og Bergens Tidende 8. november 2022.

Stereotypien på den gode leder er gjerne en utadvendt og karismatisk person som liker å stå i front og å være synlig. Men er ekstroverte de beste lederne? Og hva kan introverte ledere tilby som de ekstroverte lederne ikke kan? NHH-forsker Therese Sverdrup spør i E24. Foto: Eivind Senneset

Introvert og toppleder – er det mulig?

I jakten på selskapets neste toppsjef ser mange etter en utadvendt og karismatisk person. Men er det alltid de beste lederne? spør forsker Therese E. Sverdrup i sin spalte i E24.