Tiårig støtte til maritim forskning gitt store ringvirkninger

Roar Os Ådland. Foto: Helge Skodvin.
– Resultatene vi har oppnådd de siste ti årene ville ikke vært mulig uten det tette samarbeidet med Bergens Rederiforening og Stiftelsen Neptun, sier professor Roar Os Ådland. Foto: Helge Skodvin.
Av Sigrid Folkestad

21. november 2022 09:28

Tiårig støtte til maritim forskning gitt store ringvirkninger

Bergens Rederiforening har siden 2012 bidratt med midler til et unikt shipping-professorat ved NHH. – Finansieringen har vært uvurderlig for vår satsning på skipsfartøkonomi, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen.

Gaveprofessoratet fra Bergens Rederiforening ble initiert i 2012 for å styrke forskning innen skipsfartsøkonomi og samarbeidet mellom akademia og den maritime næringen.

Støtten har i praksis dekket lønn for én professoratstilling i ti år, de siste fem år medfinansiert av Stiftelsen Neptun.

– Uvurderlig støtte

Shippingprofessoratet ble lagt til Senter for Shipping og Logistikk ved NHH. Det har gitt store ringvirkninger, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen.

 – Finansieringen som rederiforeningen og Neptun står bak har vist seg å være uvurderlig. Denne formen for økonomisk støtte fra næringslivet utløser også finansiering fra Forskningsrådet.  Det har vi svært gode erfaringer med i nettopp dette tilfellet.

 I løpet av de siste ti årene har NHH bygget opp en ledende forskningsgruppe med ny maritim fagportefølje, over 100 masteroppgaver innen fagfeltet og flere PhD-kandidater. I tillegg har forskningsmiljøet styrket sin internasjonale posisjon og fått nye samarbeid med den maritime klyngen.

– Ingenting av dette ville vært mulig uten det tette samarbeidet med Bergens Rederiforening og Stiftelsen Neptun. Det har også vært avgjørende å få ytterligere støtte til individuelle forskningsprosjekter fra våre industripartnere, og jeg vil benytte anledningen til å spesifikt takke våre nåværende og tidligere prosjektpartner, sier professor Roar Os Ådland.

Ønsket å prioritere NHH

– Gaveprofessorat av denne typen var for ti år siden uvanlig i norsk sammenheng, men ble prioritert av Bergens Rederiforening for å styrke den maritime klyngen i regionen, ivareta historien og sikre innovativ forskning på feltet, sier daglig leder i Bergens Rederiforening, Trygve Nøkleby.

Under ledelse av professor Roar Ådland kan forskningssenteret vise til:

  • Stabsøkning fra én til seks personer, med bred internasjonal profil. Inkludert i teamet er også to PhD-stipendiater.
  • Etablering av flere shippingkurs. Porteføljen av fag er utvidet til tre masterkurs og ett bachelorkurs: Master innen Shipping Economics and Analytics, Shipping Finance and Marine Insurance, Commodity Trading and Transport, bachelor innen Maritime Economics.
  • Rundt 150 nasjonale og internasjonale kandidater som hvert år tar eksamen i shippingfagene.
  • Styrket kapasitet på veiledning innen shipping: Gaveprofessoratet har sikret en stabil gjennomstrømning av NHH-kandidater som har spesialisert seg innen shipping på masteroppgaven. Over 100 masteroppgaver er skrevet i løpet av perioden.
  • Tre PhD-kandidater har blitt uteksaminert, to kandidater er i prosess per i dag.
  • Rekruttering: Statistikk tilsier at NHH i gjennomsnitt leverer 10-20 kandidater til skipsfartsnæringen per år. I tillegg jobber mange NHH-kandidater med skipsfart i beslektede næringer.
  • Styrket internasjonal posisjon og samarbeid: Høy produksjon og kvalitet på publiseringer gjør at CSL er ansett som en av de ledende forskningsgruppene innen shipping også internasjonalt, bl.a. gjennom presentasjoner til World Bank/IMF og samarbeid med UCL Energy Institute og Nanyang Technological University.
  • Internasjonal publisering: Flere masteroppgaver har blitt publisert i internasjonale akademiske journaler, inkludert dekning i internasjonale bransjemedia. Høy aktivitet på LinkedIn har også gitt god publisitet og har resultert i flere internasjonale medieoppslag.
  • Nært samarbeid med norske rederier gjennom ulike forskningsprosjekter, med hovedvekt på lokale klyngemedlemmer som Utkilen, Odfjell og SKS Tankers.
  • Formidling til lokal maritim klynge: CSL har arrangert et årlig NHH shippingseminar siden 2012, fra 2018 i større skala og i samarbeid med Bergens Rederiforening og Maritime Bergen, ‘LeaderShip’. Seminaret samler et bredt spekter av deltakere fra akademia, politikk og næringsliv.

– Det er uvanlig med så langvarig støtte. Når vi nå etter ti år oppsummerer resultatene, er vi imponert over hva forskningssenteret CSL har levert og retter en stor takk til NHH, professor Ådland og hans team, sier Nøkleby.

Shippingkonferansen 2022, publikum
En smekkfull konferanse da NHH Shipping Conferenece - Leadership 2022 ble arrangert.
Remøy-Vangen og Nøkleby
Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen og daglig leder i Bergens Rederiforening Trygve C. Nøkleby.
Ø Thøgersen
«Global prospects in the new normal», ved Øystein Thøgersen, professor og NHH-rektor.
foreleser om kjernekraft
«Nuclear power - too good to be true?», ved Jonny Hesthammer, administrerende direktør og styremedlem i M Vest Energy AS.
Roar O Ådland
«When Realpolitik meets green shipping», ved professor Roar Os Ådland, NHH.
Harald Solberg
«Leadership», ved Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.
Marthe Lamp Sandvik
«My ship is loaded with green ambitions – from a banks’ perspective», ved Marthe Lamp Sandvik, First VP DnB Energy Transision.
Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen.
Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen.
christian lie
«5 important questions for the world economy and financial markets», ved Christian Lie, Chief Strategist, Formue.
Pål Gunnar Ellingsen
«Artificial intelligence for port storage tracking», en samtale med Pål Gunnar Ellingsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.
Ådland og Prakash
NHH-professor Roar Os Ådland i prat med Vishnu Prakash fra Stena Bulk. Prakash holdt foredraget «Onboard CCS».
S høgestøl
«An age of disorder», ved Sofie Høgestøl, politisk kommentator og førsteamanuensis ved Det jur. fakultet, UiO.