Arve går inn i lovutvalg

Bilde av førsteamanuensis Malin Arve.
Malin Arve, førsteamanuensis og prorektor for forskning, er blant medlemmene i det nye lovutvalget som skal gjøre anskaffelsesregelverket bedre for bedrifter og oppdragsgivere. Foto: Ingunn Gjærde
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

7. november 2022 13:36

Arve går inn i lovutvalg

Førsteamanuensis Malin Arve er utnevnt til medlem i et nytt regjeringsoppnevnt utvalg som skal revidere regelverket for offentlige anskaffelser.

– Hovedmålet for lovutvalget er at regelverket for offentlige anskaffelser skal bli enklere, lettere tilgjengelig og styrke klima- og miljøhensyn. Når vi har et regelverk som er så byråkratisk at det trengs en veileder på over 350 sider for å forstå det, sier det seg selv at vi er på ville veier, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Utvalget er satt sammen av både jurister og økonomer med bred anskaffelsesrettslig og samfunnsøkonomisk kompetanse. Arbeidet skal ledes av UiB-professor Halvard Haukeland Fredriksen. 

Les hele pressemeldingen

Dette skal utvalget se på:  

 • foreslå en ny struktur for anskaffelsesregelverket der en større del av regelverket flyttes over i lov.
 • forenkle innholdet i regelverket. Anskaffelsesregelverket har potensial for forenkling, og for deler av regelverket setter EU-direktivene grenser for hvilke forenklinger som kan skje.
 • gjøre en gjennomgang av reglene om samfunnshensyn i anskaffelsesregelverket.

Utvalget består av:

 • Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen (leder)
 • Advokat Jon Reidar Gresseth, Trondheim
 • Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø
 • Advokat Svein Terje Tveit, Oslo
 • Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen
 • Professor Mads Greaker, Nesodden
 • Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
 • Rådgiver Marianne Breiland, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
 • Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, Kommunesektorens organisasjon, Oslo

Utvalget skal levere NOU til Nærings- og fiskeridepartementet. Første delleveranse skal overleveres 4. november 2023, og andre delleveranse til 4. mai 2024.