Pandemien åpnet for en unik FOOD-studie

Simen A. Ulsaker. Foto: Ove Sjøstrøm
GAVEPAKKE DA NORGE STENGTE: – Vi brukte vi data fra 400 butikker i ulike kjedekonsepter som lavpris, supermarkeder og nærbutikker for å si noe om salg og tap av salg i 3800 dagligvarebutikker i Norge i 2019, sier førsteamanuensis ved NHH og FOOD-forsker, Simen A. Ulsaker.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

15. mars 2022 12:20

Pandemien åpnet for en unik FOOD-studie

Hvilken effekt har grensehandelen med Sverige for omsetningen i norske dagligvarekjeder? Koronapandemien ga NHH-forskerne svar.

OM FOOD

  • FOOD er et femårig forskningsprosjekt finansiert av NorgesGruppen.
  • Målet er å fremme forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, spesielt rundt tema knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet.
  • Prosjektet samler flere nasjonale og internasjonale forskere innen dagligvaremarkedet, finansierer forskning i form av utredninger og bokprosjekt, og organiserer bransjekonferansen FOOD.

Grensehandel er et tema som stadig er oppe til debatt, men som er vanskelig å tallfeste med gode data.

– Vi kan ikke kreve at grensen mellom Norge og Sverige skal stenges i forskningens navn for å sammenligne perioder med og uten grensehandel. Men under pandemien fikk vi en vitenskapelig gavepakke, sier Simen A. Ulsaker, førsteamanuensis II ved NHH og FOOD-forsker.

Naturlig eksperiment

En slik gavepakke kalles gjerne «naturlige eksperimenter» i forskningslitteraturen.

– Naturlige eksperimenter kjennetegnes av tilfeldig hendelser i den virkelige verden som introduserer endringer. Disse endringene kan vi bruke til å svare på forskningsspørsmål som det ellers ville svært vanskelig å finne ut av, sier Ulsaker og utdyper:

– Under pandemien med stengte grenser kunne vi sammenligne salg i Norge der grensehandel er mulig, med en situasjon der det ikke er mulig. Dermed kunne vi også si noe presist om effekten av grensehandelen på dagligvaresalget i Norge i 2019.

Nye tall

Simen A Ulsaker. Foto Ove Sjøstrøm
Simen A. Ulsaker presenterte noen av funnene i undersøkelsen av grensehandelen med Sverig under FOOD-konferansen i Oslo tidligere i mars. Hele studien vil bli lagt frem i løpet av våren.

Det var under FOOD-konferansen i Oslo i mars Ulsaker presenterte noen av funnene i undersøkelsen av grensehandelen med Sverige. Hele studien vil bli lagt frem i løpet av våren.

– Vi brukte data fra 400 butikker i ulike kjedekonsepter som lavpris, supermarkeder og nærbutikker for å si noe om salg og tap av salg i de rundt 3800 dagligvarebutikker i Norge som følge av grensehandel.

– Hva er hovedfunnene?

– Grensehandel reduserte salget i norske dagligvarebutikker med 7,3 milliarder kroner i 2019. 2,3 milliarder av dette er tapte avgifter.

Unike data fra FOOD-samarbeidet

FOOD er et forskningssamarbeid mellom NHH og NorgesGruppen som begynte i 2016. Samarbeidet som ble fornyet med fem nye år i mars, har siden starten produsert unike data for forskere og andre som studerer dagligvarebransjen i Norge.

Runar Hollevik

Signerte ny FOOD-avtale med NHH

NorgesGruppen og NHH signerte en ny femårsavtale om et felles forskningsprogram under FOOD-konferansen i Oslo.

Disse dataene gjorde også den ferske studien av effekten av grensehandelen mulig.

– Vi har data på produktnivå der vi kan se hva som skjer med for eksempel snus, sigaretter, brus, kjøtt, melk og is, for den slags skyld. Vi har også lokasjonsdata for svenske butikker i grenseområdene. Selv om det er kort vei til grensen for mange, kan nærmeste svenske butikk ligge langt unna norske forbrukere. 

– Hva skjedde da Norge stengte i mars 2020?

– Ikke uventet steg omsetningen i norske butikker nær svenskegrensen kraftig, med over 40 prosent. Denne effekten sank jo lengre bort fra grensen butikkene lå. 

Da Norge stengte, fant FOOD-forskerne en stor økning i dagligvaresalget i hele Norge. Også i delene av landet som ikke er påvirket av grensehandel. 

– Vi finner en 12 prosent økning i salget som ikke har noe med grensehandel å gjøre i det hele tatt, sier Ulsaker og peker på økt omsetning av dagligvarer som følge av hjemmekontor, færre på utenlandsferie, hamstring og restauranter som stengte. 

– Metodikken vår går ut på å sammenligne økningen langt unna Sverige, med økningen nærmere Sverige. Differansen mellom disse to er det vi estimerer er drevet av grensehandel, rundt 7,3 milliarder kroner i 2019.

Ulikt grunnlag, ulike tall

Det finnes ulike måter å beregne effekten av grensehandel på. SSB beregner handelslekkasjen til 16 milliarder kroner bare fra Sverige i 2019.

– Dere ligger nesten ti milliarder under denne beregningen?

– SSB har tatt med Systembolaget, mens dagligvarehandelen er antatt å utgjøre rundt 66 prosent, rundt ti milliarder kroner. Vi ser bare på dagligvarer snevert definert Coop, NorgesGruppen, Rema og Bunnpris, sier han og legger til:

– Men også andre deler av varehandelen taper til Sverige. For eksempel bensinstasjoner og kiosker som selger snus og røyk. Siden prisene i Sverige er ganske lave, så kjøper man dessuten ganske mye mer i slengen enn om man hadde handlet i Norge. 

– Vil effekten av redusert grensehandel vare etter korona?

– Et godt spørsmål. Grensehandelen er på vei oppover, men det er fremdeles lite volum i forhold til før pandemien. Men det vil uansett bli vanskelig å stoppe handelslekkasjen til Sverige med den norske avgiftspolitikken og det høye prisnivået.