NHH-kandidater rett ut i relevante jobber

Immatrikulering 2021 NHH
NHHs 2021-kull var svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. De fleste masterstudentene ved NHH fikk tilbud fra en eller flere arbeidsgivere før studieslutt. Hele 89 prosent av de som er i jobb, signerte kontrakt mens de ennå var studenter på NHHs campus i Bergen. Foto: Immatrikulering ved NHH august 2021 (Helge Skodvin)
NHH Av Sigrid Folkestad

28. mars 2022 12:22

NHH-kandidater rett ut i relevante jobber

Svært sterkt arbeidsmarked for NHH-kandidater: Mer enn 97 prosent av de nyutdannede fra 2021 var i jobb eller videre studier rett etter fullført mastergrad. Nesten ingen går til offentlig sektor.

De fleste masterstudentene ved NHH får tilbud fra en eller flere arbeidsgivere før studieslutt. Hele 89 prosent av dem signerte kontrakt mens de ennå var studenter på NHHs campus i Bergen.

I fjor vår var Erlend Søraas (25) ferdig med mastergraden ved NHH. Han tok en spesialisering i finans. I dag er bergenseren konsulent i Capgemini Invent i Oslo. Jobbtilbudet kom allerede høsten 2020.
I fjor vår var Erlend Søraas (25) ferdig med mastergraden ved NHH. Han tok en spesialisering i finans. I dag er bergenseren konsulent i Capgemini Invent i Oslo. Jobbtilbudet kom allerede høsten 2020.

Det viser resultatene fra den siste Arbeidsmarkedsundersøkelsen ved Norges Handelshøyskole. Undersøkelsen er besvart av masterstudenter som fullførte graden våren 2021.

Morgendagens næringsliv

En av dem er Erlend Søraas (25). I fjor vår var han ferdig med mastergraden ved NHH. Han tok en spesialisering i finans. I dag er bergenseren konsulent i Capgemini Invent i Oslo.

Jobbtilbudet kom allerede høsten 2020.

– Jeg jobber som rådgiver innenfor strategi og innovasjon. I praksis bidrar jeg med å analysere og vurdere nye vekstområder for kunder i ulike sektorer, og utarbeide strategier for å skape ny vekst. Det er veldig givende å være med å sette retning og fart for å skape morgendagens næringsliv.

99 prosent i relevant jobb

Rektor på NHH Øystein Thøgersen er svært fornøyd med at Søraas og resten av 2021-kullet er så ettertraktet på arbeidsmarkedet. Kartleggingen viser at nærmest samtlige NHH-kandidatene som er i jobb, mener at jobben er relevant i forhold til utdanningen fra NHH.

Erlend Søraas og Øystein Thøgersen
Erlend Søraas og NHHs rektor Øystein Thøgersen. – Resultatene viser at NHH-utdanningen gir kandidatene svært gode karrieremuligheter, og dermed også anledning til å gjøre en forskjell. Våre er kjennetegnet av engasjement og stort pågangsmot – og det tror jeg arbeidslivet verdsetter høyt. Dette er viktigere enn noen gang, sier Thøgersen.

– Det er alltid behov for faglig oppdaterte økonomer. Resultatene viser at NHH-utdanningen gir dem svært gode karrieremuligheter, og dermed også anledning til å gjøre en forskjell. Våre kandidater er ikke bare faglig sterke, men er også kjennetegnet av engasjement og stort pågangsmot – og det tror jeg arbeidslivet verdsetter høyt. Dette er viktigere enn noen gang, sier Thøgersen.

Svært få til offentlig sektor

I løpet av studiene hadde Erlend Søraas både deltidsjobb og internship i flere ulike selskaper.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen

  • Arbeidsmarkedsundersøkelsen er NHHs årlige undersøkelse. Den ble gjennomført i perioden 15. desember 2021 til 16. januar 2022. Besvart av 244 masterstudenter som fullførte graden våren 2021. Svarprosent 42.
  • Ett halvt år etter studieslutt er 94,3 prosent i jobb, tre prosent i videre studier og tre prosent jobbsøkere
  • 99 prosent av dem som er i jobb, oppgir at de har relevant arbeid
  • 89 prosent får jobb mens de er studenter
  • Gjennomsnittslønnen stiger til 623 608 kroner i totallønn, inkludert tilleggsytelser. Året før var den 574 357
  • Flest jobber i konsulentbransjen, innen revisjon eller innen bank, forsikring og finans – og IT
  • 92 prosent jobber i privat sektor 

– Det har gitt meg innsikt i mange forskjellige industrier. Som konsulent arbeider jeg på tvers av industrier, og det å ha erfaring fra flere ulike bransjer er derfor en klar fordel.

Undersøkelsen viser at 92 prosent av NHH-erne fikk jobb i privat sektor.

– Min opplevelse er at offentlig sektor har et svært stort potensial når det kommer til å kommunisere hvilke muligheter som finnes. Begrenset informasjon om mulighetene i offentlig sektor tror jeg er en viktig del av forklaringen på at svært få velger å starte i offentlig sektor, sier Søraas.

Thøgersen slutter seg til inntrykket av at aktører i offentlig sektor i mindre grad kommuniserer mulighetene som finnes.

– Det er ikke tvil om at det er mange interessante og viktige jobber også i offentlig sektor, men vi ser at det bare er et lite antall offentlige institusjoner som er like ivrige som de private etter å være til stede og kommunisere aktivt inn mot studentene, sier han.