Påtalemyndighetens rolle i kampen mot korrupsjon

I sin avhandling undersøker Kasper Vagle påtalemyndighetens rolle i kampen mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet. Vagle er PhD-kandidat ved NHH. Han disputerer 14. juni med avhandlingen «The Law and Economics of Anti-Corruption: The Prosecutor’s Role in Negotiated Settlements and Efficient Law Enforcement».
I sin avhandling undersøker Kasper Vagle påtalemyndighetens rolle i kampen mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet. Vagle er PhD-kandidat ved NHH. Han disputerer 14. juni med avhandlingen «The Law and Economics of Anti-Corruption: The Prosecutor’s Role in Negotiated Settlements and Efficient Law Enforcement».
Disputas

30. mai 2022 12:51

Påtalemyndighetens rolle i kampen mot korrupsjon

Kasper Vagle disputerer for PhD-graden ved NHH 13. juni 2022 med avhandlingen «The Law and Economics of Anti-Corruption: The Prosecutor’s Role in Negotiated Settlements and Efficient Law Enforcement».

Korrupsjon er et globalt problem som påfører personer og land betydelig skade. En rekke tiltak er tatt i bruk for å motarbeide korrupsjon og holde kriminelle ansvarlig, men det er mye vi ikke vet om effekten av disse tiltakene. I sin avhandling undersøker Kasper Vagle påtalemyndighetens rolle i kampen mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

I den første artikkelen, hvor Tina Søreide er medforfatter, studerer forfatterne påtalemyndigheten i 66 land, og deres grad av frihet når korrupsjonssaker løses gjennom forlik. Resultatet av studien viser en betydelig forskjell i hvor mye frihet påtalemyndigheten har til å påvirke bruken av, og innholdet i et forlik i saker om økonomisk kriminalitet.           

Kasper Vagle, PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.
Kasper Vagle, PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Andre artikkel, hvor Tina Søreide også er medforfatter, tar for seg forskjellen mellom straff fra en domstolsbehandling og straffen fra et forlik, kalt sanksjonsgapet. Forfatterne identifiserer og analyserer ulike faktorer som påvirker sanksjonsgapet, og hvordan størrelsen på dette sanksjonsgapet påvirker den tiltaltes adferd. Resultatene av studien viser at dersom sanksjonsgapet blir for stort, vil en uskyldig tiltalt akseptere et forlik, i stedet for å risikere en domstolsbehandling av saken. Studien går i dybden på amerikansk og britisk håndheving av økonomisk kriminalitet, og den konkluderer med at korrupsjonssaker fortsatt vil konkluderes med forlik i USA, mens det vil være en blanding av forlik og domstolbehandlede korrupsjonssaker i England.

I siste artikkel, hvor Mihaly Fazekas og Agnes Batory er medforfattere, evaluerer de den rumenske påtalemyndighetens arbeid for å bekjempe korrupsjon på kommunalt nivå i Romania. Forfatterne studerer en sammenheng mellom korrupsjonssaker i rumenske kommuner, og offentlige anskaffelser i disse kommunene. Røde flagg i offentlige anskaffelser benyttes som et proxy-mål på risikoen for korrupsjon. Studien omfatter over 200 000 offentlige anskaffelser og over 100 ulike korrupsjonssaker. Resultatet av studien viser at en korrupsjonssak bedrer den formelle etterlevelsen av anskaffelsesregler, samtidig som muligheten for å benytte kontrakter forbundet med høy korrupsjonsrisiko likevel er tilstede. 

Veiledere:

Professor Tina Søreide (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. I permisjon fra NHH som direktør i Konkurransetilsynet

Postdoktor Mihaly Fazekas, Det sentraleuropeiske universitetet

Tid og sted:

AUD M, NHH, 13. juni 2022
Prøveforelesningen starter klokken 12:15 og disputasen klokken 14:15

Tema for prøveforelesning:

«The Toolbox of Law Enforcement to Fight Corruption»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen (leder av komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Jo Thori Lind, Universitet i Oslo

Francesca Recanatini, økonom (i Governance Global Practice), Verdensbanken

Om kandidaten:

Kasper Vagle har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Kontakt:

Kasper.vagle@nhh.no