Introvert og toppleder – er det mulig?

Stereotypien på den gode leder er gjerne en utadvendt og karismatisk person som liker å stå i front og å være synlig. Men er ekstroverte de beste lederne? Og hva kan introverte ledere tilby som de ekstroverte lederne ikke kan? NHH-forsker Therese Sverdrup spør i E24. Foto: Eivind Senneset
Stereotypien på den gode leder er gjerne en utadvendt og karismatisk person som liker å stå i front og å være synlig. Men er ekstroverte de beste lederne? Og hva kan introverte ledere tilby som de ekstroverte lederne ikke kan? NHH-forsker Therese Sverdrup spør i E24. Foto: Eivind Senneset
Innlegg

25. mai 2022 16:30

Introvert og toppleder – er det mulig?

I jakten på selskapets neste toppsjef ser mange etter en utadvendt og karismatisk person. Men er det alltid de beste lederne? spør forsker Therese E. Sverdrup i sin spalte i E24.

Stereotypien på den gode leder er gjerne en utadvendt og karismatisk person som liker å stå i front og å være synlig. Men er ekstroverte de beste lederne? Og hva kan introverte ledere tilby som de ekstroverte lederne ikke kan?

I 2012 kom Susan Cains bok «Stille – introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke», som hevdet at den vestlige kultur har misforstått og undervurdert egenskapene til introverte personer.

Dette er spesielt synlig i rekruttering av ledere, hvor det nærmest er automatikk i at ekstroverte blir valgt foran introverte. Når vi vet at mellom 30 og 50 prosent av alle mennesker er introverte, så er det ganske sannsynlig at vi går glipp av en stor talentbase.

Therese Sverdrup Foto: Eivind Senneset

«Smidige team»: Pass opp for disse vanlige feilene

Stadig flere bedrifter har kastet seg på bølgen med «smidige team». Men om lag halvparten av dem mislykkes med gjennomføringen. Her er fire fallgruver dere bør ligge unna!, skriver Therese Sverdrup sin faste spalte i E24.

Introverte vs. ekstroverte

Hva vet vi så om egenskaper generelt ved introverte og ekstroverte personer?

Ifølge Susan Cain og Jennifer Kahnweiler, som begge har gitt ut bøker om temaet, er fordeler ved introverte gjerne at de tenker seg om før de snakker, de utstråler ro, de er sterke i skriftlig kommunikasjon og de har mindre behov for å være midtpunkt og vil derfor gi medarbeiderne mer plass.

Svakhetene ved introverte går gjerne på at de misliker nettverksbygging og store sosiale tilstelninger, direktesalg og synliggjøring av selskapet de jobber i.

Styrkene til ekstroverte er gode relasjonsevner, energi, nettverksbygging, presse- og mediekontakt, at de kan utstråle karisma og entusiasme, og at de er gode på direktesalg.

I Apples tilfelle kan vi tolke det som at de ansatte forventer mer fleksibilitet etter å ha stått på ekstra under pandemien. Nå opplever de at kontrakten er brutt ved at de blir kommandert tilbake, skriver Therese E. Sverdrup ved Institutt for strategi og ledelse. Foto: Eivind Senneset

Regn med nye forventninger fra de ansatte nå

Hvorfor truet ansatte i Apple med å slutte fordi de ble bedt om å møte på kontoret tre dager i uken? Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup stiller spørsmålet i sin faste spalte i E24.

Blant svakhetene deres er at de kan ta mye plass, snakker før de tenker, er dårlige på å slippe andre til og på individuell konsentrasjon.

Det skal nevnes at de fleste mennesker faller mellom de to ekstreme kategoriene av introversjon og ekstroversjon, og er såkalte ambiverte personer. Ambiverte kan således ha trekk fra begge kategorier, og tilpasser seg lettere situasjonen.

Hvem egner seg best som ledere?

Forskning har forsøkt å finne ut av om ekstroverte eller introverte ledere er best.

Eksperimentell forskning gjennomført av den amerikanske organisasjonspsykologen Adam Grant og hans kolleger viser at ekstroverte ledere passer best for ansatte som trenger instruksjon og tett oppfølging. Introverte ledere er bedre for proaktive ansatte og de som selv kan komme med ideer.

I tillegg viste funnene at ekstroverte ledere kan føle seg truet av initiativrike og proaktive ansatte. Ser vi på hvilken retning arbeidslivet går i, så er det nettopp mot å skape miljøer der ansatte skal være proaktive og lede seg selv. Slik sett vil introverte ledere ha en fordel!

Ser ikke på seg selv som ledere

Er du introvert og tenker at du ikke passer til å være leder? Da er du ikke alene.

Therese Sverdrup

Når de ansatte settes først, blomstrer bedriften!

Pandemien har vist at ledere som har gitt slipp på kontroll og i stedet har løftet frem de ansatte som organisasjonens viktigste ressurs, har lyktes best, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24.

Studier fra personlighetsforskeren Andrew Spark og kolleger viser at introverte har mindre tro på seg selv som ledere, og at de har mer negative forventninger til om de vil like og mestre å lede enn ekstroverte. Dette kan nok ha med stereotypien på hva vi forventer av en god leder, og ikke hvordan det faktisk er!

Ikke bare kan introverte like å lede. Ser vi på hvordan det moderne arbeidslivet er bygget opp i dag, kan vi hevde at introverte passer meget godt som ledere!

Kronikken var først publisert i E24 25. mai 2022.