NHH-forskere fikk undervisningspris på 250 000 kroner

Førsteamanuensene Håkon Otneim (til venstre) og Geir Drage Berentsen har mottatt  NHHs undervisningspris «Inspirational Teaching Award» som de første i historien. Foto: Helge Skodvin
Førsteamanuensene Håkon Otneim (til venstre) og Geir Drage Berentsen har mottatt NHHs undervisningspris «Inspirational Teaching Award» som de første i historien. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ove Sjøstrøm

20. juni 2022 12:22

NHH-forskere fikk undervisningspris på 250 000 kroner

NHH-foreleserne og statistikerne Geir Drage Berentsen og Håkon Otneim tok nye pedagogiske grep under pandemien. Nå har de fått «Inspirational Teaching Award» og 250 000 kroner på deling.

– Vi ble veldig overrasket. Dette var stor stas! utbryter Geir Drage Berentsen og Håkon Otneim i kor bak scenen i Grieghallen. De to førsteamanuensene i statistikk ved Norges Handelshøyskole fikk tildelt undervisningsprisen «Inspirational Teaching Award» som de første i historien. Begge er ansatt ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

nhh

To nye meritterte undervisere ved NHH

Professorene Jon Iden og Alexander W. Cappelen har fått status som merittert underviser.

Rektor Øystein Thøgersen overrakk prisen under avslutningsmarkeringen for NHHs kandidater i Grieghallen på fredag. De to får prisen for fremragende formidling av kunnskap og forskning. Sammen med heder og ære får de to også 250 000 kroner. Det var 34 nominasjoner til årets pris.

Det er Isabella og Henrik Müller-Hansen som har donert 1,25 millioner kroner til en årlig pris på 250 000 kroner til NHH-forskere som gjør en ekstraordinær innsats i undervisningen.

Omvendt undervisning

Da pandemien stengte campus, tok Drage Berentsen og Otneim i bruk «flipped classroom», eller omvendt undervisning, som pedagogisk metode.

– Hvorfor gjorde dere endringer i undervisningen?

– Vi forsøkte å håndtere korona-perioden med å ta noen nye grep. Det måtte ikke bli en dårlig erstatning for slik vi pleide å undervise før koronaen, sier Otneim og utdyper:

– Omvendt undervisning er en metode der studentene i mye større grad er involvert i, og må ta aktivt ansvar for sin egen læring. 

nhh

Fem nye meritterte undervisere

NHH har fått fem nye meritterte undervisere. De fem forskerne kommer fra ulike fagmiljøer ved Norges Handelshøyskole.

Under pandemien ble forelesninger droppet under statistikkundervisningen på bachelor. 

– Det var ingen som synes forelesningene var noe artig, hverken vi eller studentene. Vi valgte å digitalisere veldig mye av undervisningen. I stedet for at vi skulle forklare mange tekniske ting i to timer i strekk, så delte vi heller opp statistikkfaget i små bolker der studentene jobbet med oppgaver og reelle caser knyttet til teori. 

Praksis og oppgaver

Berentsen skyter inn:

–  Vi hadde lenge hatt et ønske om å forbedre undervisningen. Og da koronaen kom, legitimerte en stengt campus litt mer eksperimentering enn vi vanligvis ville ha tillatt oss. Jeg tror nok de digitale grepene vi har tatt i undervingen har gjort faget vårt enda mer interessant for studentene. 

– Fortsetter dere i samme spor etter pandemien? 

– Vi vil nok spille på de gode erfaringene vi har gjort i en eller annen form. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra studentene. De har fått mer ansvar for egen læring, og vi har relatert faget til virkeligheten. Statistikk trenger ikke være et abstrakt fag som du bare må overleve for å komme deg gjennom studiet. Vi mener det er interessant i seg selv, spesielt for økonomer.

I begrunnelsen skriver juryen blant annet dette om de to prisvinnerne: «...de har klart å gjøre et tradisjonelt metodisk kurs til et suverent eksempel på moderne pedagogikk. Underveis har de lykkes med å styrke NHHs satsing på teknologi og gjøre koblingen mellom teori og praksis eksplisitt».

– Hva betyr denne prisen for statistikkfaget?

– Det betyr selvfølgelig mye. Statistikk er både interessant og anvendelig i mange sammenhenger. 

Jan Ubøe er NHHs første meritterte underviser

NHH-professor Jan Ubøe er den første ved Norges Handelshøyskole som har fått status som merittert underviser.

En privat gave

Isabella og Henrik Müller-Hansen, begge økonomer fra Stockholm School of Economics, brenner for entreprenørskap, bærekraft og internasjonalisering. De to solgte i sin tid alt de eide for å skape og satse på teknologiselskapet Gelato. I dag er selskapet en såkalt «unicorn», et selskap verdsatt til over én milliard dollar.

– Den beste gaven vi kan gi til neste generasjon er fremragende formidling av ny kunnskap og forskning, sier Henrik Müller-Hansen.

– Forskerne som mottar prisen vil være enere på undervisningsfeltet. Jeg er sikker på at deres faglige engasjement og driv i undervisningen gjør en forskjell for unge studenter som skal ut i arbeidslivet, enten de skal jobbe som økonomer, gründere eller ledere, sier Isabella Müller-Hansen.

NHH-rektor Øystein Thøgersen mener prisen vil gjøre en stor forskjell.

– Den sjenerøse donasjonen fra Isabella og Henrik Müller-Hansen går rett i kjernen av NHHs ambisjoner. Vi jobber kontinuerlig for at undervisningen ved NHH skal være relevant, holde høy faglig kvalitet og vekke engasjement hos våre studenter, sier Thøgersen.