Skal vurdere konsekvensene av smitteverntiltakene

Katrine Løken
Katrine V. Løken er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved Senter for fremragende forskning FAIR. Hun går inn som medlem i en ny ekspertgruppe som skal vurdere koronatiltakene. Foto: Odd Mehus
Av Sigrid Folkestad

19. januar 2022 12:04

Skal vurdere konsekvensene av smitteverntiltakene

NHH-professor Katrine V. Løken er utnevnt til medlem i en ny ekspertgruppe som skal vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene.

Ekspertgruppen er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor. Den er ledet av UiO-professor Steinar Holden. Gruppen er sammensatt av personer med bred kompetanse og innsikt i samfunnsøkonomi, medisin og helse.

Ekspertgruppe skal vurdere finansiell klimarisiko

Finansprofessor Karin S. Thorburn er medlem i en ny ekspertgruppe som skal vurdere hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke Statens pensjonsfond utland.

Gruppens vurderinger blir viktig inn i arbeidet med nye tiltakspakker og revideringen av regjeringens strategi for covid-19-pandemien:

– Nå har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltakene har store konsekvenser for hele samfunnet og for vår økonomi. For å kunne håndtere pandemien på en mest mulig forutsigbar måte fremover, trenger vi mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra regjeringen.  

Professor Trond Døskeland fra Institutt for foretaksøkonomi ved NHH er utnevnt til medlem av Finansdepartementets ekspertgruppe. Denne skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Foto: Helge Skodvin

Skal vurdere den aktive forvaltningen av Oljefondet

NHH-professor Trond Døskeland er utnevnt til medlem i ekspertgruppen som skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland.

Katrine V. Løken er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved Senter for fremragende forskning FAIR.

Mandatet for arbeidet

Katrine V. Løken med i ekspertgruppe

Professor Katrine V. Løken er nytt medlem av ekspertgruppen som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak. De skal også vurdere tiltak for vekst og omstilling.