Fylt av følelser: Læring i start-ups

Avhandlingen til Marius Jones består av tre artikler om organisasjonslæring i start-ups. Organisasjonslæring beskriver hvordan virksomheter forbedrer det de gjør, basert på ny kunnskap.
Avhandlingen til Marius Jones består av tre artikler om organisasjonslæring i start-ups. Organisasjonslæring beskriver hvordan virksomheter forbedrer det de gjør, basert på ny kunnskap.
Disputas

4. januar 2022 15:15

Fylt av følelser: Læring i start-ups

Marius Jones disputerer for PhD-graden ved NHH 13. januar 2022 med avhandlingen «Shaped like a loop, fuelled by feelings: Organisational learning in start-ups».

Avhandlingen til Marius Jones består av tre artikler om organisasjonslæring i start-ups. Organisasjonslæring beskriver hvordan virksomheter forbedrer det de gjør, basert på ny kunnskap. Den første artikkelen er teoretisk. Artikkel to og tre er basert på et kvalitativt datasett, bestående av intervjuer og felt-notater, som Jones samlet gjennom deltagende observasjon i fem start-ups.

I den første artikkelen argumenterer kandidaten for at følelsene til medlemmene (ansatte, ledere, og grunnleggere) i en start-up kan påvirke organisasjonslæring. Når medlemmer opplever positive følelser, som entusiasme, kan det gi økt kreativitet, som fører til nye produkter og rutiner. Når medlemmene opplever negative følelser, som sinne og frykt, vil de motiveres til å løse problemer knyttet til nåværende produkter og rutiner.

I artikkel to utforsker Jones og medforfattere hvordan medlemmer av start-ups håndterer følelser. De finner at start-ups kan øke organisasjonslæring ved å elevere – fremfor å regulere – følelser. Ved å dele frustrasjoner og frykt - heller enn å kontrollere slike følelser – kan start-ups bruke informasjonsverdien i medlemmenes følelser for å forbedre rutiner og prosesser. I artikkel tre uforsker forfatterne hvordan start-ups etablerer koordinering – rutiner, roller, og planer – i en tidlig fase, gjennom å kombinere ulike læringsstiler i en lærings-loop. Lærings-loopen består av forutseende læring, læring fra omverden, og erfaringslæring.

Veiledere:

Professor Vidar Schei (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Therese Sverdrup, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

NHH / Zoom, NHH, 13. januar 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

How do leadership actions boost start-up performance over time?

Bedømmelseskomiteen:

Professor Paul N. Gooderham (leder av komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Cyrine Ben-Hafaiedh, IESEG School of Management, France,

Førsteamanuensis Timo Vuori, Aalto University, Finland

Om kandidaten:

Marius Jones har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

Marius.jones@nhh.no