FAIR-forskning tildelt 25 mill kroner

FREE-prosjektet, lagt til Senter for fremragende forskning FAIR, er ledet av professor Alexander W. Cappelen, førsteamanuensis Hallgeir Sjåstad and professor Bertil Tungodden.
FREE-prosjektet, lagt til Senter for fremragende forskning FAIR, er ledet av professor Alexander W. Cappelen, førsteamanuensis Hallgeir Sjåstad og professor Bertil Tungodden.

13. januar 2022 13:13

FAIR-forskning tildelt 25 mill kroner

Det tverrfaglige forskningsprosjektet «Freedom to Choose» har fått 25 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Prosjektet «Freedom to Choose» (FREE) er finansiert gjennom Forskningsrådets Stort, tverrfaglig Forskningsprosjekt. Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Forskningsrådet «støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid».

FREE-prosjektet, lagt til Senter for fremragende forskning FAIR, er ledet av professor Alexander W. Cappelen, førsteamanuensis Hallgeir Sjåstad og professor Bertil Tungodden.

Om forskningsprosjektet

Økonom og professor Björn Bartling fra Universitetet i Zurich og psykologene og førsteamanuensene Molly Crockett (Yale Universitetet) and Jay Van Bavel (New York University) utgjør kjerneteamet, sammen med NHH-forskerne.