Jøril Mæland medlem i Verdipapirlovutvalget

Jøril Mæland
Verdipapirlovutvalget ble satt ned av Finansdepartementet i 2015, og har avgitt en rekke utredninger på verdipapirområdet. Førsteamanuensis ved Institutt for finans Jøril Mæland går nå inn som medlem i utvalget.

22. februar 2022 16:06

Jøril Mæland medlem i Verdipapirlovutvalget

Finansdepartementet har oppnevnt seks nye medlemmer til Verdipapirlovutvalget. Ett av disse er finansforsker Jøril Mæland ved NHH.

Jøril Mæland er førsteamanuensis ved Institutt for finans ved NHH. 

Verdipapirlovutvalget ble satt ned av Finansdepartementet i 2015, og har avgitt en rekke utredninger på verdipapirområdet. Departementet ba 11. oktober i 2021 utvalget om å utrede gjennomføring av forventede EØS-regler om bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD).

Utvalget skal senere utrede regelverk for formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer.

Departementet har nå oppnevnt seks nye medlemmer til utvalget, hvorav fire (i kursiv) bare skal være medlem av utvalget under arbeidet med å utrede regler om bærekraftsrapportering:

  • Harald Brandsås, seniorrådgiver, Hole
  • Hans Christian Ellefsen, leder teknologi og innovasjon, Elverum
  • Ragnhild Dalheim Eriksen, bærekraftsansvarlig, Tromsø
  • Jøril Mæland, førsteamanuensis, NHH
  • Marion Remøy, rådgivningsansvarlig bærekraft, Bergen
  • Erling Rikheim, avdelingsdirektør, Bærum

To utvalgsmedlemmer, Marianne Irgens og Morten Grandal, trer ut av utvalget.

En oversikt over alle utvalgets medlemmer er tilgjengelig her.