Ny styreleder i DIG

Dagfinn Myhre (øverst til høyre) forskningssjef i Telenor, tar over som styreleder i DIG. Jørgen Taalesen, direktør for sStrategi og konserninnovasjon i Gjensidige ble under årsmøtet til DIG takket for en solid innsats i lederstolen. Han har vært styreleder siden februar 2020. Foto: Ingunn Gjærde
Dagfinn Myhre (øverst til høyre) forskningssjef i Telenor, tar over som styreleder i DIG. Jørgen Taalesen, direktør for strategi og konserninnovasjon i Gjensidige ble under årsmøtet til DIG takket for en solid innsats i lederstolen. Han har vært styreleder siden februar 2020. Foto: Ingunn Gjærde
Av Ingunn Gjærde

25. august 2022 11:45

Ny styreleder i DIG

Dagfinn Myhre, forskningssjef i Telenor, tar over som styreleder i DIG.

– DIG er en unik samarbeidsarena og et forskningssenter som går foran og viser vei. Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om digitaliseringens rolle i næringslivet og i samfunnet. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på vervet som styreleder. Sammen skal vi arbeide videre med å forske, dele og skape synergier innen digital innovasjon, slik at vi kan skape bærekraftig vekst, sier Myhre.

Dagfinn Myhre har lang fartstid bak seg i Telenor. Som sjef i Telenors forskningsavdeling er Myhre godt orientert om utfordringer og trender innen digital transformasjon. I tillegg har den nye styrelederen erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom forskning og business.

– Det nye styret har en bredde og kompetanse som er viktig når DIG skal vokse og videreutvikle seg. Både Bram Timmermans og Tor Wallin Andreassen har lagt ned en kjempeinnsats for DIG, og jeg er imponert over hvor mange aktiviteter, arrangementer og samarbeidsarenaer DIG skaper, sier Myhre.   

Jørgen Taalesen, direktør for Strategi og konserninnovasjon i Gjensidige ble under årsmøtet til DIG takket for en solid innsats i lederstolen. Han har vært styreleder siden februar 2020.

LES MER OM DIGITAL INNOVATION FOR GROWTH (DIG) HER

– Det har vært en utrolig spennende og lærerik reise å etablere et helt nytt forskningssenter, spesielt med pandemien som bakteppe. Jeg har satt spesielt pris på godt samarbeid med ledergruppen i DIG, rektoratet på NHH og det utrolig kompetente styret, sier Taalesen.

Han mener at DIG har blitt en faglig spydspiss med en helt unik, partnerbasert finansieringsmodell som flere forskningssenter bør la seg inspirere av. Taalesen fortsetter som styremedlem i DIG og er ikke i tvil om hva som blir viktig fremover:

– DIG dekker et forskningsfelt som er helt avgjørende for nasjonen Norge fremover, både i offentlig og privat sektor. Vi må lykkes med digital innovasjon for å skape bærekraftig vekst i tjenesteytende næringer. Det er derfor en forutsetning at DIG fortsetter å være relevante for å bevare og tiltrekke de beste hodene og partnerne, sier Taalesen, som er sikker på at DIG må være enda mer synlige i tiden fremover.