Hvordan digitalisering påvirker informasjon og kontrollpraksis i virksomhetsstyring

Dan-Richard Knudsen
I sin doktoravhandling undersøker Dan-Richard Knudsen hvordan digitalisering påvirker, interagerer med og muligens utvider vår forståelse av virksomhetsstyringsinformasjon og kontrollpraksis. Overordnet viser avhandlingen at bruk av f.eks. stordata påvirker kontroll- og beslutningsprosesser.
Disputas

6. april 2022 09:27

Hvordan digitalisering påvirker informasjon og kontrollpraksis i virksomhetsstyring

Dan-Richard Knudsen disputerer for PhD-graden ved NHH 21. april 2022 med avhandlingen «Essays on Digitalization in Accounting»

Digitalisering skaper endringer, utfordringer og muligheter for organisasjoner. Selv om enkelte har pekt på digitalisering som «12 samtidige Gutenberg-øyeblikk», har forskningen på digitalisering innenfor virksomhetsstyring vært begrenset.

Avhandlingen til Dan-Richard Knudsen består av tre artikler som undersøker hvordan digitalisering påvirker, interagerer med og muligens utvider vår forståelse av virksomhetsstyringsinformasjon og kontrollpraksis. Overordnet viser avhandlingen at bruk av f.eks. stordata påvirker kontroll- og beslutningsprosesser.

Dan-Richard Knudsen, PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.
Dan-Richard Knudsen, PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Den første artikkelen kontrasterer digitaliseringens påvirkning på virksomhetsstyring- og kontroll med påvirkningen av tidligere teknologier, som f.eks. ERP-systemer. Litteraturstudien gir støtte til at digitalisering påvirker virksomhetsstyringspraksis på tre måter: grensene for virksomhetsstyring blir mer utydelige, maktkamper oppstår innad og mellom organisasjoner og digitalisering bidrar til produksjon av nye typer kunnskap for beslutningstaking.

I den andre artikkelen undersøker Knudsen og medforfattere hvordan digitale teknologier bidrar til endring av informasjon som brukes i virksomhetsstyring. Hovedfunnet fra den empiriske studien er at informasjonen som brukes til virksomhetsstyringsformål utvides og endres. Tradisjonell virksomhetsstyringsinformasjon kan sammenlignes med kart; de gir et aggregert og statisk bilde av verden. Derimot konkluderer denne studien med at digitalisering bidrar til nye typer virksomhetsstyringsinformasjon som heller kan sammenlignes med speil; de gir mer detaljert bilde av verden som er dynamisk og tilgjengelig i realtid.

I den tredje artikkelen studerer Knudsen hvordan økt bruk av stordata påvirker produksjonen av ikke-finansielle KPI-er. Gjennom en empirisk studie i et mediekonglomerat, gir studien et teoretisk bidrag ved å utvikle en typologi av ikke-finansielle KPI-er. Det empiriske hovedfunnet er at økt bruk av stordata genererer strategisk informasjon som lokale ledere ikke nødvendigvis forstår som relevant. Forklaringen er at den nye informasjonen ikke er tilstrekkelig relatert til finansielle aspekter.

Veileder:

Professor Katarina Kaarbøe, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Auditorium, 21. april 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«The future of management accounting information: how timeliness, scope, level of aggregation and other information characteristics can be understood in the era of digitalization, Big Data and Artificial Intelligence»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Trond Bjørnenak (leder av komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Markus Kristian Granlund, Turku School of Economics

Universitetslektor Cecilia Gullberg, Södertörn høyskole

Om kandidaten:

Dan-Richard Knudsen har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Kontakt:

Dan-richard.knudsen@nhh.no