For mange bedrifter og politikere vet ikke hva som er bærekraftig

Business, hender
NHH-studentene i kurset «Sustainable Finance» har, i samarbeid med Bergen Næringsråd, kartlagt bærekraftstatus i 43 finansinstitusjoner. Banker, fondsforvaltere og forsikringsselskaper har behov for fakta om bærekraftstatus hos sine kunder. Studentene har fokusert på både strategier, hva de faktisk gjør, og gitt en ærlig vurdering og gode råd, skriver kronikkforfatterne i Forskersonen.
Innlegg

1. april 2022 10:40

For mange bedrifter og politikere vet ikke hva som er bærekraftig

Bærekraftsjefer blir ansatt i fleng og selskapene overbyr kundene med grønne løsninger. Men vet vi egentlig hva som er bærekraftig og hvilke aktiviteter som faktisk nytter?

Kronikkforfatterne

Erik Færevaag (initiativtaker Terravera Foundation), Marit Warncke (adm. dir. Bergen Næringsråd) og Aksel Mjøs (instituttleder, Institutt for finans)

FNs klimapanel forteller at konsekvensene av menneskeskapte endringer er alvorligere enn antatt, og at nå haster det virkelig. Samtidig har bærekraft blitt et tema rundt alle styrebord. Bærekraftsjefer blir ansatt i fleng og selskapene overbyr kundene med grønne løsninger. Men vet vi egentlig hva som er bærekraftig og hvilke aktiviteter som faktisk nytter?

PhD-studentene Ibrahim Pelja og Hussnain Bashir – begge siviløkonomer fra NHH – står bak NHHs satsning på det nye masterkurset «Bærekraft og ESG-rapportering».  – Vi vil at studentene skal forstå at den fundamentale delen av emnet er transparens og ærlighet. Bedrifter trenger ikke bare å ha en bærekraftig forretningsmodell, de må også kommunisere åpent om hva de faktisk gjør. Dette er vårt budskap til studentene, sier Bashir.

– ESG-rapportering må være transparent og ærlig

ESG-rapportering er avgjørende for kunne ta reelle steg mot en bærekraftig framtid, mener NHH-forskerne Hussnain Bashir og Ibrahim Pelja. Med ekspertise i finans og bærekraft, har de startet opp masterkurset «Sustainability and ESG Reporting».

Forfatteren Paulo Coelho sa at det er bedre å fortelle sannheten og la noen gråte, enn å fortelle en løgn å få noen til å smile. Vi opplever at for mange norske bedrifter, organisasjoner og politikere ikke vet hva som er bærekraftig og om en aktivitet faktisk bidrar til bærekraftig utvikling. Konsekvensen av dette er dessverre altfor ofte grønnvasking og tiltak som ikke har ønsket effekt.

Løsningen er fakta

NHH-studentene i kurset «Sustainable Finance», i samarbeid med Bergen Næringsråd, har kartlagt bærekraftstatus i 43 finansinstitusjoner. Banker, fondsforvaltere og forsikringsselskaper har behov for fakta om bærekraftsstatus hos sine kunder. Studentene har fokusert på både strategier, hva de faktisk gjør, og gitt en ærlig vurdering og gode råd.

Pia Helland

– Vi må gjøre bærekraft konkret

Pia Christine Helland gir kunder innen shipping og havnæringer gode råd. Nå har hun valgt å sette seg på skolebenken for lære enda mer om bærekraft.

Hovedfunnene viser at de fleste er opptatte med FNs bærekraftsmål, men har samtidig langt igjen både når det gjelder bevissthet rundt hvilke temaer som er mest vesentlige eller å levere relevant rapportering av egen aktivitet. Samtidig er de opptatt av å utvikle både innsikt, strategier og handlingsplaner på bærekraftsfeltet.

Løsningen er fakta. Vi trenger fakta for å gjøre bedre valg og drive bedre overvåkning av utviklingen. Eksempelvis, fakta om hvilke produksjonsprosesser eller produktdesign gir lavest utslipp av klimagasser, eller hva vi skal investere i for at kapitalen skal ha størst effekt på viktige bærekraftsindikatorer.

Og, etter at vi har fått frem faktagrunnlaget og gjort valgene, trenger vi modeller og verktøy som gjør at best kan følge med på om de nye satsingene faktisk gjør virksomheten mer bærekraftig og at vi oppnår målsettingene.

Bruker tall for å redde verden

Dette krever helt konkrete, håndfaste metoder og modeller. Disse må være forskningsbaserte, åpne og tilgjengelige for alle, og ikke eies alene av kommersielle aktører.

En organisasjon som forsøker å bidra med dette er techstiftelsen Terravera. Stiftelsen har samlet en rekke av landets største virksomheter, blant andre DNB, Nysnø, PWC, Jotun, Investinor, i en felles jakt på bærekraftsfakta. Her søker man å skape et objektivt grunnlag for at bedrifter, organisasjoner og personer skal kunne ta bærekraftige valg. Konkret betyr dette å utvikle forskningsbaserte måltall og modeller, tilgjengeliggjort på en åpen digital plattform for å støtte konsekvente bærekraftstrategier.

Objektive måltall gjør dessuten at man både kan sammenligne utviklingen over tid, men ikke minst mellom sammenlignbare virksomheter. Det vil bli lettere å prioritere innsatsen hvis man har et faktabasert bilde av hvor bærekraftig man er sammenliknet med andre. I tillegg legger det grunnlaget for å forske på bedrifters bærekraftstiltak i en større sammenheng, også med økonom-briller på.

God politikk er avhengig av fakta

Bærekraftsinformasjon har to formål, for det første trenger vi å vite om det vi gjør hjelper eller hindrer en bærekraftig utvikling. Og, vi trenger fakta som grunnlag for gode beslutninger. Dette er både bedriftenes egne beslutninger, men også beslutningene hos de som finansierer dem, eller andre som er engasjerte.

Vi vågar derfor å påstå at i den grad det er eit problem at 90 prosent av doktoravhandlingar er på engelsk, er problemet at talet ikkje er nærare 100 prosent, skriv Arnt Ove Hopland og Aksel Mjøs i Aftenposten.

Forskinga må gå på engelsk

Det er betre med «berre engelsk» enn «berre norsk» dersom vi måtte velje, skriv Arnt Ove Hopland og Aksel Mjøs i Aftenposten.

Myndighetene har dessuten et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling, både gjennom lover og regler, men også skattlegging og støtteordninger. God politikk og god overvåkning er avhengig av pålitelige fakta, det holder ikke med store ord.

Når verden nå har fått kniven på strupen har vi ikke råd til å sløse med tid eller ressurser i arbeidet med å nå våre kritiske bærekraftsmål. Da trenger vi mest mulig fakta som beslutningsunderlag. Da må vi ikke være redd for å søke, dele og diskutere den faktiske tilstanden.

Danat Tekie og Kristin A. Stave. Foto: Joakim Enger

Stipendet som utgjør en forskjell

NHH Executive gjentar suksessen og deler ut et nytt stipend til en deltaker på mastermodulen Bærekraftig business.

For det er bedre å fortelle sannheten og la noen bedrifter og organisasjoner gråte, enn å iverksette en rekke tiltak som ikke nytter.

Kronikken var først publisert i Forskersonen 31. mars 2022.