To NHH-professorer i nytt utvalg

Bilde av Karin S. Thorburn og Inger S. Stensaker. Foto: Marit Hommedal / Hallvard Lyssand
Finansdepartementet har utnevnt et utvalg som skal vurdere styringen av Oljefondet og om dagens plassering i Norges Bank er det mest hensiktsmessige fremover. NHH-professorene Karin S. Thorburn (f.v.) og Inger G. Stensaker er blant utvalgets medlemmer. Foto: Marit Hommedal / Hallvard Lyssand
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

3. september 2021 10:48

To NHH-professorer i nytt utvalg

Inger G. Stensaker og Karin S. Thorburn er utnevnt til medlemmer i nytt utvalg som skal vurdere Oljefondet og mulig utskillelse fra Norges Bank.

Utviklingen i internasjonale forhold og finansmarkedene kan ha betydning for risikobildet for Statens pensjonsfond utland (SPU). Regjeringen oppnevner i dag et utvalg som skal vurdere hvilke utviklingstrekk som kan være relevante i årene fremover og hvilken betydning disse kan ha for forvaltning og styring av fondet.

Se hele pressemeldingen

Skal vurdere om fondet skal flyttes

– Statens pensjonsfond utland har vært en suksess. Det gjelder både investeringsstrategien, forvaltningen og resultatene. Velfunderte valg og bred politisk enighet har sørget for stabil og forutsigbar styring av fondet. Det har vært viktig for Norge og finansieringen av velferden vår. I mai markerte vi fondets 25-års jubileum, de neste 25 årene kan imidlertid rammebetingelsene bli mer krevende. I takt med endringer i internasjonale forhold og finansmarkedene, bør vi vurdere hvordan fondet best styres og forvaltes. Eventuelle justeringer av forvaltningen må baseres på faglig grunnlag og grundige vurderinger, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Utvalget består av:

 • Ulf Sverdrup, direktør NUPI (utvalgsleder)
 • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets
 • Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities
 • Helge Seland, ambassadør ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg
 • Inger G. Stensaker, professor ved NHH
 • Olaug Svarva, styreleder i DNB og Norfund
 • Jonas Tallberg, professor ved Stockholms universitet
 • Karin S. Thorburn, professor ved NHH
 • Astrid Undheim, konserndirektør i Sparebank1 SMN

Sekretariatet for utvalget vil ledes av Thomas Ekeli, som var sekretær for ekspertgruppen som nylig la frem rapporten «Klimarisiko og Oljefondet».

Les også: 

Professor Trond Døskeland fra Institutt for foretaksøkonomi ved NHH er utnevnt til medlem av Finansdepartementets ekspertgruppe. Denne skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Foto: Helge Skodvin

Skal vurdere den aktive forvaltningen av Oljefondet

NHH-professor Trond Døskeland er utnevnt til medlem i ekspertgruppen som skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland.

Sammensatt oppdrag

De har følgende oppdrag:

 • Hvordan og i hvilken grad utviklingstrekk internasjonalt og i finansmarkedene, herunder sentrale drivere, kan påvirke avkastning og risiko. Relevant risiko i denne sammenheng er særlig finansiell risiko, men omdømmerisiko for SPU og Norge og sikkerhets- og utenrikspolitisk risiko kan også ha betydning.
 • I hvilken grad slike utviklingstrekk kan ha betydning for grunnlaget for investeringsstrategien og om det bør gjøres en ny vurdering av enkelte av de endringene i strategien som er gjennomført de senere årene.
 • Vurdere styringen av fondet og om dagens plassering i Norges Bank vil være den mest hensiktsmessige fremover, eller om nye utfordringer trekker i retning av utskilling.

Utvalget skal levere utredning innen 1. oktober 2022, som deretter blir sendt på høring.

Les også:

Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt en ekspertgruppe på ni medlemmer, inkluder leder. Klima- og miljøøkonom Gunnar S. Eskeland er professor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Foto: Paul Amundsen

Vil ha fart i grønne investeringer

Professor Gunnar S. Eskeland er utnevnt av regjeringen som medlem i et ekspertutvalg som skal vurdere vilkårene og markedet for klimavennlige investeringer.