Dagligvarebutikker vinner på felles parkering

Bilde av biler som står parkert på en parkeringsplass.
– Samlokalisering rundt felles parkeringsområde et gode. Det øker attraksjonen for butikkene og reduserer kunders tidskostnader, sier NHH-professor Frode Steen, som leder forskningssamarbeidet FOOD. Foto: Hallvard Lyssand / Unsplash v. Ruffa Jane Reyes
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

13. september 2021 08:40

Dagligvarebutikker vinner på felles parkering

Forskning fra NHH viser at dagligvarebutikker som får Europris som ny nabo får økt omsetning. Når avstanden mellom butikkene øker opp mot fem kilometer, taper de derimot salg til konkurrenten.

I et nytt forskningsarbeid har tre NHH-forskere analysert hvordan 69 Europris-etableringer i perioden 2016 til 2019 påvirker omsetningen i dagligvarebutikkene som får nye naboer.

De sammenligner utviklingen i dagligvarebutikker som får en Europris i nabolaget med dagligvarebutikker i samme kjede som ikke får ny Europris-nabo. Forskningen er en del av FOOD-prosjektet, og skal presenteres på FOOD-konferansen i Oslo 16. september.

Meld deg på FOOD-konferansen

Om studien

Butikker mer attraktive med felles parkering

– Vi har nok variasjon i data til å si noe om hvordan disse effektene varierer med avstand mellom butikkene. Vi finner da et interessant S-formet mønster, der attraksjonseffekten dominerer konkurranseeffekten når butikkene er plassert med felles parkering. Når avstanden øker opp mot fem kilometer mellom butikkene, dominerer derimot konkurranseeffekten, og dagligvaren mister salg til Europris, sier NHH-professor Frode Steen, som leder forskningssamarbeidet FOOD.

– Er butikken lengre unna finner vi ingen klare signifikante effekter av Europris-etableringen. Altså dominerer effekten, som følger av samlokalisering og økt attraktivitet, konkurranse-effekten bare når man er nær nok – og faktisk så nær at man deler parkeringsplass. 

Med «attraksjonsverdi» viser Steen til at kundene kan handle i flere butikker på samme område. «Konkurranseeffekt» går på om dagligvarebutikkene og Europris henter salg ut av hverandres hyller.

Les også: 

Publikum under FOOD-konferansen 2019. Foto: Siv Dolmen

Bransjetopper diskuterer konkurransen i dagligvare

16. september møtes dagligvarebransjen til konferanse i Oslo med tema prissynlighet og bransjeglidning. Bransjen diskuterer konkurranseutfordringer og ny lov om god handelsskikk.

Finner samme mønster på overlappende produkter

I studien beregner forskerne eksakt avstand mellom dagligvarebutikken og nærmeste Europris-butikk før og etter nyetablering, og estimerer effektene av endret nærhet på omsetning og antall kunder som besøker dagligvarebutikken.

Om Food

  • FOOD er et femårig forskningsprosjekt finansiert av NFR og NorgesGruppen.
  • Målet er å fremme forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, spesielt rundt tema knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet. 
  • Prosjektet samler flere nasjonale og internasjonale forskere innen dagligvaremarkedet, finansierer forskning i form av utredninger og bokprosjekt, og organiserer bransjekonferansen FOOD.
  • FOOD-konferansen arrangeres 16. september. Se hele programmet.

– Selv når vi ser på effekten for overlappende produkter som selges i begge butikker, og produkter som ikke overlapper finner vi samme mønsteret. Som ventelig er effektene størst for de produktene som ikke overlapper og dermed er minst utsatt for konkurranse, men effektene er store og påtagelige for begge produktgruppene, sier Steen.

NHH-professoren mener studien er et viktig bidrag i planlegging av nye lokale næringsområder:

– Det er mye vi kan lære av denne studien. For det første er samlokalisering rundt felles parkeringsområde et gode. Det øker attraksjonen for butikkene og reduserer kunders tidskostnader. I så måte en slags vinn-vinn-situasjon. For det andre, konkurransen fra bredsortimentbutikkene er sterk og dagligvaren mister rundt åtte prosent av all sin omsetning når Europris flytter inn i nabolaget – men bare når den er et lite stykke (to til fem kilometer, red.anm.) unna.

Les også:

grønnsaker

Hvorfor er økologisk dyrt?

Det eneste som kan endre dette er om prisforskjellen blir så stor at økobevisste kunder slutter å kjøpe økologisk, skriver NHH-professor Øystein Foros i Nettavisen.