– Er det én ting investorene ikke liker, er det usikkerhet

Bård Brath Ingerø
Bård Brath Ingerø er daglig leder og partner i Reiten & Co og student på det ettårige NHHE-programmet Sustainable business strategy. – Er det én ting investorene ikke liker, er det usikkerhet. Forskningsbasert kunnskap gjør det litt lettere å forholde seg denne usikkerheten, sier han. FOTO: Helge Skodvin
Av Red (NHHE)

30. september 2021 09:19

– Er det én ting investorene ikke liker, er det usikkerhet

Equity-fondet Reiten & Co ønsker å stille de riktige spørsmålene om bærekraft når de investerer i nye selskaper. Kunnskapen de trenger får de hos NHH Executive.

Bård Brath Ingerø er kommet halvveis i det ettårige studieløpet på Sustainable business strategy, som gir 30 studiepoeng på masternivå.

– Vi kan ikke kjefte folk inn i det grønne skiftet. Her må det overbevisende forretningsmodeller på bordet. Jeg har allerede nå tilegnet meg et godt rammeverk med relevante eksempler gjennom bærekraftsprogrammet til NHH Executive, sier Bård Brath Ingerø, daglig leder og partner i Reiten & Co.

På forelesning (fra venstre) på NHHE-programmet «Sustainable business strategy»: Heidi Lyngstad, Danat A. Zeray Tekie, Pernille Orderud og Maiken Moe. – De to første digitale samlingene gikk overraskende bra, men det er befriende å møtes fysisk igjen, sier Tekie. Foto: Helge Skodvin

– Bærekraftige forretningsmodeller trenger kunnskap

For mange virksomheter handler bærekraft om å skaffe konkret kunnskap for å utvikle nye og lønnsomme forretningsmodeller. Det første kullet på bærekraftsprogrammet hos NHH Executive har fått nyttige svar.

– Begynner å innse sitt samfunnsansvar

Reiten & Co er et privat equity-fond som forvalter over fem milliarder kroner for norske og internasjonale investorer. Fondet går inn i vekstselskaper for å utvikle, selge eller eventuelt børsnotere. Og Reiten & Co har levert så det suser de siste årene. I 2019 leverte fondet nesten 800 millioner kroner i overskudd.

– Er det ikke fristende å fortsette som før og la andre tenke på bærekraft?

– Nei, fordi mange som forvalter midler og skal investere, begynner å innse at det handler om sammenhengen mellom bærekraftige forretningsmodeller og samfunnsansvar. Vi har en ny generasjon som dytter på for fullt. De tenker sirkulærøkonomi, fornybart og bærekraft.

Utfordringen er ikke de yngre. Problemet er at mange midt i livet frykter endring, skal vi tro Brath Ingerø.

Tore Hillestad (til venstre) er nyansatt direktør ved NHH Executive. – Med bakgrunn fra fagmiljøet ved Institutt for strategi og ledelse, har Hillestad inngående kunnskaper om alle deler av høyskolen. Han har omfattende erfaring fra videreutdanningsprogrammene, og dermed også et imponerende nettverk i både næringslivet og offentlig sektor, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen. FOTO: Helge Skodvin

Hillestad ny direktør ved NHHE

Tore Hillestad er ansatt som ny direktør ved NHH Executive. Den nye toppsjefen brenner for videreutdanning. – Det handler til syvende og sist om at samfunnet skal klare å fornye seg, sier han.

– Da må sånne som meg ha nok kunnskap for å overbevise dem om hvorfor det er lurt å plassere penger i det grønne skiftet.

– Er det derfor du har satt deg på skolebenken igjen?

– Delvis, men jeg følte det var på tide med en kunnskapsoppgradering. Innovasjon og nye forretningsmodeller er viktig i det grønne skiftet. Jeg er også interessert å få vite mer om  hvordan man tenker bærekraft i ulike selskaper, sier han og legger til:

– For Reiten & Co er det viktig å unngå floskler og store ord når vi vurderer selskaper, men heller se på kjernen i hva de driver med. Det handler om at selskapene er bærekraftige over tid til å kunne eksistere også om 15-20 år.

Samling på «Sustainable business strategy» med NHH-forskerne Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. Studentene er kommet halvveis i det ettårige studieløpet på NHHEs program.
Samling på «Sustainable business strategy» med NHH-forskerne Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. Studentene er kommet halvveis i det ettårige studieløpet på NHHEs program. Foto: Helge Skodvin

Anvendt kunnskap

En av de store fordelene med bærekraftsprogrammet er den casebaserte undervisning med eksempler fra bærekraftsutfordringer i reelle virksomheter. Dermed fylles verktøykassen som kan brukes underveis i studiet, forklarer Brath Ingerø.

– Jeg har allerede brukt den nye kunnskapen til å være med å spisse en bærekraftig forretningsmodell og sirkulærøkonomi i forbindelse med en børsnotering. Jeg også, basert på gode samtaler på studiet, fokusert på virksomheters bærekraft i vid forstand og vært med på å utarbeide en lengre bærekraftsrapport.

Aksel Mjøs. Foto: Helge Skodvin

En god faglig høst i sikte

Førsteamanuensis Aksel Mjøs ser frem til sommerferie på Osterøy og nye faglige godbiter fra NHH Executive i høst.

– Er dere er ferdig med å investere i selskaper innen olje og gass?

– Av de 30 selskapene vi har gått inn i siden starten i 1992, har det vært mange gode selskaper innen olje og gass. Fremover må vi også tenke på bærekraftige investeringer, sier han og utdyper:

­– Men olje og gass fases ikke ut over natten. Og det er ingen som jobber i den viktige industrisektoren som har noen grunn til å se ned i bakken og tenke vondt om seg selv. De sitter på høyteknologiske løsninger som også kan brukes i en grønn omstilling. Det er et enormt potensial for kompetanseoverføring fra fossilt til fornybart i denne industrien.

– Hva er det beste med bærekraftsprogrammet til NHH Executive?

– Er vi på riktig vei nå, eller er vi i en blindgate? Programmet gjør oss i stand til å stille de relevante spørsmålene. Det gir oss en verktøykasse hvor vi kan skrelle vekk svada og se på reelle forretningsmodeller som kan løse bærekraftsproblemstillinger, sier han og avslutter:

– Det er veldig mye usikkerhet og ukjent territorium rundt bærekraft og nye forretningsmodeller. Og er det én ting investorene ikke liker, er det usikkerhet. Forskningsbasert kunnskap gjør det litt lettere å forholde seg denne usikkerheten.

Pofessor Helge Thorbjørnsen. Foto: Helge Skodvin

Et lite digitalt paradoks

Professor Helge Thorbjørnsen er programleder for NHH Executive online. Under pandemien har vi tatt sjumilssteg digitalt. Men hva har skjedd med kreativiteten vår?