Regn med nye forventninger fra de ansatte nå

I Apples tilfelle kan vi tolke det som at de ansatte forventer mer fleksibilitet etter å ha stått på ekstra under pandemien. Nå opplever de at kontrakten er brutt ved at de blir kommandert tilbake, skriver Therese E. Sverdrup ved Institutt for strategi og ledelse. Foto: Eivind Senneset
I Apples tilfelle kan vi tolke det som at de ansatte forventer mer fleksibilitet etter å ha stått på ekstra under pandemien. Nå opplever de at kontrakten er brutt ved at de blir kommandert tilbake, skriver Therese E. Sverdrup ved Institutt for strategi og ledelse. Foto: Eivind Senneset
Innlegg

14. oktober 2021 13:18

Regn med nye forventninger fra de ansatte nå

Hvorfor truet ansatte i Apple med å slutte fordi de ble bedt om å møte på kontoret tre dager i uken? Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup stiller spørsmålet i sin faste spalte i E24.

Apple har bedt medarbeiderne sine om å komme tilbake på kontoret minst tre dager i uken etter pandemien. Da ble det opprettet en egen slack-kanal der 6.000 ansatte har meldt seg inn og diskuterer hvordan de kan få ledelsen til å snu. Flere har sagt opp jobben, og mange truer med å slutte.

Therese Sverdrup

Når de ansatte settes først, blomstrer bedriften!

Pandemien har vist at ledere som har gitt slipp på kontroll og i stedet har løftet frem de ansatte som organisasjonens viktigste ressurs, har lyktes best, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24.

Hvordan kan vi forstå denne sterke protesten mot noe som inntil nylig var et selvfølgelig krav fra en arbeidsgiver?

Oppleves som kontraktsbrudd

Mellom ansatte og ledelsen oppstår det ofte en «usynlig kontrakt», forventninger til hverandre om hva man skal gi og ta i forholdet.

I Apples tilfelle kan vi tolke det som at de ansatte forventer mer fleksibilitet etter å ha stått på ekstra under pandemien. Nå opplever de at kontrakten er brutt ved at de blir kommandert tilbake.

En psykologisk kontrakt, som vi kaller dette på fagspråket, er en ansatts antagelse om et gjensidig bytteforhold mellom seg og leder: Hvis jeg gjør A, får jeg B tilbake.

Det er ofte når man opplever at den usynlige avtalen brytes, at man merker at den finnes. Når en ansatt opplever at kontrakten er brutt vet vi fra forskningen at det kan føre til sterke reaksjoner.

Kan føre til sabotasje

Blant annet ser vi at ansatte trives dårligere, er mindre engasjerte, unngår å yte ekstra og også kan sabotere.

Før vi ble sendt på hjemmekontor, var den psykologiske kontrakten noenlunde avklart for de fleste ansatte. Bytteforhold som at «jeg kommer på kontoret for å være tilgjengelig for leder og for kolleger» var normal.

NHH

NY STORSATSNING PÅ STUDENTENTREPRENØRSKAP PÅ VESTLANDET

HVL, NHH og UiB har etablert et samarbeid for å gi studentene på Vestlandet et innovasjonsløft.

Under pandemien har dette bytteforholdet blitt endret. Vi har vist at vi kan utføre jobben like godt, og bedre vil noen si, fra hjemmekontoret. Mange har også uttrykt at de har jobbet ekstra mye og vært enda mer tilgjengelig enn før.

Når da ledelsen gir de ansatte beskjed om å komme tilbake på kontoret, som i Apples tilfelle, vil nettopp opplevelsen av at dette er et psykologisk kontraktsbrudd gjøre seg sterkt gjeldende.

Tre råd til ledere nå

Har du sjekket med dine ansatte hvordan den psykologiske kontrakten ser ut på din arbeidsplass etter pandemien?

Mine tips vil være for det første å anerkjenne at pandemien har ført til at den psykologiske kontrakten er i spill og må reforhandles.

Vi får bare én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Men kan de første minuttene av et teammøte virkelig være avgjørende for hvordan vi jobber og presterer sammen, spør NHH-forsker og viserektor Therese E. Sverdrup i E24. Foto: pxhere.

Slik kickstarter du teamet ditt

Det første møtet i et nytt team kan avgjøre hvilke resultater dere leverer senere, skriver NHH-forsker Therese Sverdrup.

For det andre, dere må snakke sammen om hvilke usynlige avtaler eller bytteforhold ledere og ansatte sitter med og som er styrende for hvordan dere opplever relasjonen slik det er nå.

Og for det tredje, dere må bruke tiden fremover på å reforhandle kontrakten. Hva skal bli det nye bytteforholdet, og hvordan kan dere finne frem til et bytteforhold som er god for begge parter?

Nicolai Tangen

Nicolai Tangen om sitt lederskap i podkasten Ledertaffel

– Dersom du ikke kan snakke om feilene dine i kapitalforvaltning, har du ingenting der å gjøre. Det er den eneste måten du kan bli bedre på, sier Nicolai Tangen, som er gjest i ny podkast-episode.