NHH styrker sitt internasjonale samarbeid

Bilde av rektor Øystein Thøgersen på ENGAGE.EU-konferansen. Bilde av to som snakker på konferansen.
ENGAGE.EU: – Vi er godt fornøyd med av å være en del av en internasjonal allianse med svært sterke institusjoner som vi kjenner godt og som deler en visjon om å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene i vår tid, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen (t.v.). Foto: University of Mannheim
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

28. oktober 2021 15:30

NHH styrker sitt internasjonale samarbeid

En internasjonal allianse av topp utdanningsinstitusjoner i Europa skal samarbeide for å løse de store samfunnsutfordringene i vår tid. Et viktig prosjekt for NHH, sier rektor Øystein Thøgersen.

Det er utfordringer særlig knyttet til klimaendringer, bærekraft, kunstig intelligens og digitalisering som skal utforskes i samarbeidet. I forrige uke var over 100 personer fra alle de syv utdanningsinstitusjonene i alliansen samlet i Mannheim til den første fysiske konferansen. 

– NHHs ambisjoner om å være en ledende internasjonal handelshøyskole tilsier kontinuerlig kvalitetsutvikling og faglig fornyelse for å nå våre mål. «Benchmarks» for NHH er derfor fremragende internasjonale institusjoner. Vi er derfor godt fornøyd med av å være en del av en internasjonal allianse med svært sterke institusjoner som vi kjenner godt og som deler en visjon om å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene i vår tid, sier rektor Øystein Thøgersen, som deltok på konferansen.

Les også: 

Bilde av NHH. Foto Hundven-Clements Photography

NHH mottar prestisjetung EU-status

Norges Handelshøyskole er blant tre norske utdanningsinstitusjoner som nå får status som European Universities.

Om alliansen

  • ENGAGE.EU er en europeisk allianse innenfor fagområdene økonomi, administrasjon og samfunnsvitenskap. Alliansen skal gi forskningsinstitusjonene ferdighetene og kompetansen de trenger for å løse store samfunnsutfordringer.
  • Alliansen består av syv ledende utdanningsinstitusjoner: Norges Handelshøyskole, University of Mannheim i Tyskland, Luiss University i Italia, Tilburg University i Nederland, University of National and World Economy i Bulgaria, Université Toulouse 1 Capitole i Frankrike og WU Vienna University of Economics and Business i Østerrike.
  • ENGAGE er foreløpig finansiert for tre år (2020 til 2023).

Skal etablere flere kurs

Den europeiske alliansen har tre satsingsområder: etablere en felles campus for engasjert utdanning, utvikle nettverk og samarbeid innen forskning og innovasjon knyttet til store samfunnsutfordringer, samt å involvere arbeids- og samfunnsliv gjennom nye arenaer for samarbeid og livslang læring.

ENGAGE jobber særlig med «sømløs mobilitet», der målet er at studenter ved de ulike partnerinstitusjonene skal kunne ta kurs på tvers av landegrenser. Studentene kan allerede i dag delta på en rekke nettbaserte kurs gjennom «online exchange initiative». 

– Vi jobber med å utvikle egne signaturkurs og moduler som vil synliggjøre verdien av ENGAGE enda mer. Disse kommer til å ta for seg samfunnsutfordringene som er viktig for alliansen, og blir tilgjengelig digitalt eller som en hybrid løsning, sier prorektor for utdanning, Stig Tenold, som også deltok på konferansen.

Alliansen skal også utvikle tre felles programmer som alle partnerinstitusjonene skal tilby, deriblant en felles mastergrad innen ansvarlig ledelse. De andre fellesprogrammene er en dobbelgrad innen bærekraft og klimaendringer, og en serie av fordypningskurs for masterstudenter innen digital transformasjon. Neste sommer blir det også en sommerskole, som holdes av Luiss University i Roma.

Bilde av styremedlemmene i ENGAGE.EU.
Nylig arrangerte ENGAGE-EU den første fysiske konferansen etter å ha samarbeidet i ett år. Over 100 personer fra syv utdanningsinstitusjoner var samlet. Bildet er av styremedlemmene i ENGAGE.EU. Foto: University of Mannheim

Svarer på NHHs strategi

Thøgersen mener at samarbeidet er unikt i en europeisk sammenheng, og at det knytter internasjonale utdanningsinstitusjoner sammen på en helt ny måte.

– Samtidig er det et sterkt sammenfall mellom de overordnede målene for ENGAGE og NHHs strategiske målsettinger. Strategien vår vektlegger at vi skal ha et fremragende læringsmiljø, at vår forskning skal være på toppnivå og – ikke minst – at vi skal utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. Alt dette bidrar alliansen til, sier Thøgersen.

LES OGSÅ:

Bilde av høyblokken. Foto Jan M. Lillebø

NHH får AMBA-akkreditering

Handelshøyskolen har nå to av tre akkrediteringer som inngår i «triple crown». Bidrar til økt kvalitet og at vi tiltrekker oss fremragende studenter og ansatte, sier rektor Øysten Thøgersen.