Disputas: Bedrifters atferd og strategiske beslutninger

Avhandlingen til Charlotte B. Evensen analyserer bedrifters adferd og har som mål å skape bedre forståelse av deres strategiske beslutninger. Ved hjelp av både teoretiske og empiriske metoder undersøker Evensen dagsaktuelle problemstillinger. Et kapittel fokuserer på digitale markeder, mens de to andre ser på markeder hvor det omsettes fysiske produkter. Foto: Helge Skodvin
Avhandlingen til Charlotte B. Evensen analyserer bedrifters adferd og har som mål å skape bedre forståelse av deres strategiske beslutninger. Ved hjelp av både teoretiske og empiriske metoder undersøker Evensen dagsaktuelle problemstillinger. Et kapittel fokuserer på digitale markeder, mens de to andre ser på markeder hvor det omsettes fysiske produkter. Foto: Helge Skodvin
Disputas

11. oktober 2021 11:19

Disputas: Bedrifters atferd og strategiske beslutninger

Charlotte Bjørnhaug Evensen disputerer for doktorgraden ved NHH 25. oktober 2021 med avhandlingen «Three chapters in industrial organization».

Avhandlingen analyserer bedrifters adferd og har som mål å skape bedre forståelse av deres strategiske beslutninger. Ved hjelp av både teoretiske og empiriske metoder undersøker Charlotte B. Evensen dagsaktuelle problemstillinger. Et kapittel fokuserer på digitale markeder, mens de to andre ser på markeder hvor det omsettes fysiske produkter.

Det første kapitlet analyserer hvordan målrettet annonsering påvirker markeder med digitale plattformer. Et sentralt moment er hvorvidt konsumenter bruker en eller flere plattformer. Til tross for at digitalisering har gjort det enklere å bruke flere, forutsetter eksisterende litteratur typisk at dette ikke er mulig.

Dette kapitlet utfordrer denne antakelsen og viser at det kan forandre resultatene fullstendig.

Det andre kapitlet retter søkelyset mot dagligvaremarkedet og den tiltakende konkurransen fra bredsortimentsbutikker. For å undersøke dette benyttes data fra en stor norsk dagligvarekjede og bredsortimentskjeden Europris. Resultatene våre tyder på at distansen mellom butikkene er avgjørende for hvordan dagligvarehandelen påvirkes av at Europris etablerer seg i nærheten.

Bilde av biler som står parkert på en parkeringsplass. Unsplash v.  Dave Goudreau

Dagligvarebutikker vinner på felles parkering

Forskning fra NHH viser at dagligvarebutikker som får Europris som ny nabo får økt omsetning. Når avstanden mellom butikkene øker opp mot fem kilometer, taper de derimot salg til konkurrenten.

Det tredje kapitlet belyser hvorfor dominerende leverandører prisdiskriminerer og i hvilke situasjoner de ville kommet bedre ut ved å ta en uniform pris. Modellen vår viser at den optimale prisstrategien avhenger av detaljistenes insentiver til å investerer i et alternativ til leverandørens produkt og graden av konkurranse på detaljistleddet.

Veiledere:

Professor Hans Jarle Kind (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor II Greg Shaffer, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret NHH, 25. oktober 2021
Prøveforelesningen starter  klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Industrial Economics of Artificial Intelligence»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Sissel Jensen (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Ari Hyytinen, Hanken

Førsteamanuensis Anna D'Annunzio, Toulouse School of Economic

Om kandidaten:

Charlotte Bjørnhaug Evensen har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Kontakt:

Charlotte.Evensen@nhh.no

SIlje R skaar

Førstelinjeledere i rollen som endringsagent

Silje Rydland Skaar disputerer for doktorgraden ved NHH 22. oktober 2021 med avhandlingen «First-Line Managers as Change Agents in the Implementation of Planned Change».