– I verdensklasse på ny, klimavennlig teknologi

NHH Shippingkonferansen – LeaderShip 2018: Professor Roar O. Ådland fra NHH i samtale med CEO Hege Økland fra NCE Maritime CleanTech og Line S. Ulvesæter fra Wista. Panelrunde med Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, NHH-rektor Øystein Thøgersen og statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Helge Skodvin
NHH Shippingkonferansen – LeaderShip 2018: Professor Roar O. Ådland fra NHH i samtale med CEO Hege Økland fra NCE Maritime CleanTech og Line S. Ulvesæter fra Wista. Panelrunde med Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, NHH-rektor Øystein Thøgersen og statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

8. oktober 2021 10:11

– I verdensklasse på ny, klimavennlig teknologi

Den norske shippingflåten regnes for å være den fjerde største i verden. – Og i verdensklasse på ny, klimavennlig teknologi, sier Roar Os Ådland. Han inviterer til NHHs årlige shippingkonferanse i november.

Norske og internasjonale aktører fra skipsfartsnæringen, forskere og sentrale figurer fra samfunns- og næringsliv samles 1. november til konferanse i Bergen. NHH Shippingkonferansen – LeaderShip 2021 er åpen for alle interesserte.

Program og påmelding her!

– Shippingnæringa er rusta for framtida

24. april samlast den maritime næringa for å diskutere korleis Bergen skal posisjonere seg, utfordre og skape ny teknologi. – Relasjonsbygging og kreativitet blir desto viktigare, seier NHH-forskar.

Blant de største utfordringene

Klimaendringene er blant de største utfordringene bransjen står overfor. Shipping skal kutte i klimagassutslipp.

Roar Os Ådland er professor og shippingforsker ved Institutt for foretaksøkonomi:

– Dette er en tematikk som helt naturlig har stått sentralt også på tidligere shippingkonferanser. Det handler om avkarbonisering og digitalisering av shipping, sier Ådland.

Skandinavisk lederskap

Klimaendringene er blant de største utfordringene bransjen står overfor. Shipping skal kutte i klimagassutslipp. – Dette er en tematikk som helt naturlig har stått sentralt også på tidligere shippingkonferanser. Det handler om avkarbonisering og digitalisering av shipping, sier Roar Os Ådland.
Klimaendringene er blant de største utfordringene bransjen står overfor. Shipping skal kutte i klimagassutslipp. – Dette er en tematikk som helt naturlig har stått sentralt også på tidligere shippingkonferanser. Det handler om avkarbonisering og digitalisering av shipping, sier Roar Os Ådland.

Professoren har bakgrunn blant annet fra verdens største skipsmeglerfirma, Clarkson og sitter i dag i et gaveprofessorat fra Bergens Rederiforening og Stiftelsen Neptun. Ådland er tilknyttet forsker ved Senter for shipping og logistikk ved NHH.

– Ambisjonen fra den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) i FN er å halvere de samlede absolutte CO2-utslippene fra skipsfarten innen 2050 (med utgangspunkt i 2008). Det er relativt nye krav som tvinger næringen til å endre seg, sier shippingeksperten.

– Hvor plasserer norsk shipping seg i dette arbeidet?

– Jeg vil si at hele Skandinavia ligger langt fremme, mulig med danskene et lite stykke foran, men vi kan trygt si at Norge og våre naboland er absolutt verdensledende på ny teknologi og dekarbonisering.

– Og på Vestlandet, der sektoren er en svært viktig del av næringslivet?

– Svært bra, og Odfjell Tankers er ett av flere rederier i bergensområdet som er gode og jobber med interessante løsninger som blant annet innebærer drivstoff som gir lavere utslipp enn i dag.

LeaderShip

«NHH Shippingkonferansen – LeaderShip», en konferanse hvor beslutningstagere i den maritime næringen møtes for faglig påfyll og debatt. Konferansen er et samarbeid mellom NHH, Bergens Rederiforening og Maritime Bergen.

Kutter kostnader og utslipp

Med en flåte i verden på nærmere 70.000 fartøy, slipper shipping ut nesten tre prosent av verdens klimagasser.

– Faktisk er det slik at dersom shipping var et land, ville det vært den sjette største klimagassutslipperen i verden, etterfulgt av Tyskland, sier Ådland.

– Vårt mål er at shipping skal være i tet

– Dere representerer en næring som vet alt om hvor hardt et oljeprisfall kan ramme. Men nå er den verste krisen over, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHHs shippingkonferanse i Bergen.

På NHH Shippingkonferansen vil Ådland og administrerende direktør Øystein Kalleklev i det børsnoterte shippingselskapet Flex LNG, diskutere hvordan bransjen kan bli mer klimavennlig på kort sikt.

– I Flex LNG har vi posisjonert oss for strengere krav til utslippsregulering ved å investere cirka 2.5 milliarder dollar i 13 moderne drivstoffsgjerrige LNG-skip, sier Øystein Kalleklev.

Tradisjonelt har LNG-skip vært lite effektive, og frem til for cirka 10-15 år siden ble LNG-skipene kontrahert med dampturbin som fremdriftsmaskineri, forteller Flex LNG-direktøren.

– Dramatisk teknologiutvikling

– Imidlertid har vi opplevd en dramatisk teknologiutvikling slik at LNG-skip har gått fra å være de blant de minst effektive skipene på havet til i dag å ha det mest moderne fremdriftssystemet, sier Kalleklev. 

Følgelig er karbonintensiteten på deres skip cirka 60 prosent lavere enn dampturbin-skipene som var standarden i 2008, som er baseline for IMOs utslippsreduksjon.

– Dette betyr at vi oppfyller 2030-kravet om 40 prosent reduksjon i dag og er allerede nær 70-prosentmålet i 2050.

Samtidig, sier Kalleklev, er lasten Flex LNG frakter, flytende naturgass, primært benyttet som substitutt for kull hvor stort sett all fremtidig vekst kommer fra Asia. Der er kull det primære drivstoffet.

Han mener at et skifte fra kull til naturgass er en svært effektiv og rask måte å få ned CO2-utslippene, fordi de halveres. Videre bidrar et skifte fra kull til naturgass å redusere luftforurensing betydelig ved å eliminere både svovelutslipp og svevepartikler.

Tydelig endring i språkbruk

– Luftforurensing er et stort globalt problem. Ni av 10 mennesker er utsatt for dårlig luftkvalitet og en Harvard-studie konkluderte nylig med at dette fører til 10.2 millioner årlige premature dødsfall, der 62 prosent er i Kina og India. Så med nye, effektive skip lastet med flytende naturgass, oppfatter vi at vår virksomhet bidrar på veien mot et mer bærekraftig samfunn, sier Kalleklev.

Roar Ådland. Foto: Hallvard Lyssand/NHH

Ådland går inn i maritim strategigruppe

Professor Roar Ådland er utnevnt til medlem i regjeringens maritime strategigruppe, som skal utarbeide forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring.

Roar Os Ådland mener næringen har flere verktøy de kan bruke:

– For eksempel ved å bruke LNG som drivstoff eller optimalisere bruken av dagens flåte i mer effektive forsyningskjeder, sier Ådland, og legger avslutningsvis til:

– Vi har sett en tydelig endring i språkbruken bare det siste året. Flere rederier og vareeiere anerkjenner den store klimautfordringen som næringen står midt i, og de skjønner hva de trenger å gjøre. For shippingen er det «double bottom line». De kan ta grep som kutter både kostnader og klimaskadelige utslipp.