Ung NHH-forsker vant publiseringspris

Silje R Skaar
Den prisvinnende PhD-kandidaten Silje R. Skaar har en litt annen bakgrunn enn forskere flest. Før hun ble NHH-student, tok hun fireårig videregående, som både ga studiekompetanse og en utdanning som industrirørlegger. – Relatert til det jeg studerer, og forskning på endringsprosessene i energiselskapet, har det vært kjempefordel å ha jobbet i en industribedrift tidligere.
Av Sigrid Folkestad

25. mars 2021 15:50

Ung NHH-forsker vant publiseringspris

Silje Rydland Skaar er tildelt Odd Nordhaugs minnepris. PhD-kandidaten får prisen for beste artikkel publisert i tidsskriftet «Beta» i 2019 og 2020.

Denne uken mottok Silje Rydland Skaar Odd Nordhaugs minnepris 2021, som i år prioriterer unge forskere.  

Noen å lene seg på

Odd Nordhaugs Minnepris

Odd Nordhaugs Minnepris er opprettet for å hedre den store innsatsen Odd Nordhaug (1953–2013) gjorde for forskning generelt og for formidling av skandinavisk forskning spesielt. Han var professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH og var gjennom mange år redaktør av tidsskriftet Beta. Prisen er gitt av instituttet. Den er opprettet i samarbeid med Beta.

Skaar får prisen og 15 000 kr for sin vitenskapelige artikkel «Someone to Lean On: First-Line Manager´ s Change Agency Across Distance». Artikkelen ble publisert i Beta, juni 2020.

– Det er stas, og positivt å få en utmerkelse. Kanskje dette gjør at flere også leser artikkelen. En forsker ønsker jo at flest mulig skal lese, videreutvikle og få utbytte av det man forsker på, sier Skaar, som er ansatt ved Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH. 

Professor emerita ved Institutt for strategi og ledelse, Ingeborg Astrid Kleppe, er leder i juryen og redaktør i Beta:

Nils Fredrik Solem

– Visste det var gode jobbmuligheter

Masterstudent Nils-Fredrik Solem (25) er ferdig utdannet siviløkonom til sommeren. Han fikk tilbud om fast jobb i oppstartsuksessen Forte_Digital i september.

– Juryen mener Skaars artikkel er en svært godt utviklet studie av hvordan førstelinjeledere forholder seg til og jobber med endringer i et skandinavisk energiselskap. Hennes detaljerte feltdata er spennende, og hun klarer å teoretisere disse på en systematisk og kreativ måte. Hun utvikler eksisterende teori og flytter grensene for videre forskning på feltet, sier Kleppe.

Silje R Skaar
– Det er utrolig kjekt å kunne dele resultater fra forskningen og bidra med ny kunnskap, sier Silje Rydland Skaar.

Hallvard Haugsbakken fra NTNU får andreplass og 5 000 kr for sin artikkel «A Research Literature Study of Enterprise Social Media Platforms in Organizations». Juryen mener dette er en svært solid gjennomgangsartikkel, som gir en plattform for videre forskning på feltet.

Nyttig erfaring

Silje Rydland Skaar er i innspurten på sin doktoravhandling ved Institutt for strategi og ledelse og starter i ny jobb i Tryg Forsikring denne våren. Her skal hun ha en rådgiverrolle innen strategi og endring.

Midt i en hektisk periode, er prisen en svært velkommen anerkjennelse. Hun anbefaler flere doktorgradsstudenter å gjøre som henne.

– Det er utrolig kjekt å kunne dele resultater fra forskningen og bidra med ny kunnskap. For min del har det vært en veldig fin og nyttig erfaring å være i en publiseringsprosess og få tilbakemeldinger på arbeidet fra eksperter.

Beta er et tidsskrift med fagfellevurdering, der anonyme forskere vurderer artikkelens kvalitet og bidrag for at den skal kunne bli publisert.

Fra NHH-master til PhD

To NHH-studenter ser på mobiltelefon. Foto Helge Skodvin

NHH-studenter sikret relevant jobb etter studier

Mer enn 9 av 10 NHH-kandidater har relevant jobb et halvt år etter at de er ferdig med mastergraden. De fleste får jobbtilbud før studieslutt, viser undersøkelse.

Skaars interesse for forskning førte til at hun valgte å si fra seg en konsulentjobb i privat næringsliv etter masterstudiet. Da hadde hun levert inn masterutredningen ved NHH og blitt oppfordret av sin veileder til å gå inn i et forskningsprosjekt ved Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH.

PhD-kandidaten startet på en studie av linjeledere på lavere i nivå i organisasjoner i endring, og spesielt førstelinjeledere, basert på data fra et stort nordisk energiselskap. Skaar var interessert i å finne ut hvordan disse kan innta rolle som endringsagenter.

Ingeborg Astrid Kleppe er professor emerita ved Institutt for strategi og ledelse (NHH) og redaktør i tidsskriftet Beta.
Ingeborg Astrid Kleppe er professor emerita ved Institutt for strategi og ledelse (NHH) og redaktør i tidsskriftet Beta.

– Det var veldig spennende at BETA hadde et eget nummer der temaet strategisk endring ble belyst. Førstelinjeledere blir ofte glemt, og jeg så en interessant mulighet for å kunne bidra med kunnskap på feltet. Førstelinjeledere er på et lavt operativt nivå, uten ledere under seg. Men også på dette nivået er endringsarbeid viktig for at de strategiske beslutningene skal komme helt ut i organisasjonen, sier Skaar.

Rørlegger, Siv.øk og PhD

PhD-kandidaten har en litt annen bakgrunn enn forskere flest. Hun tok fireårig videregående, som både ga studiekompetanse og en utdanning som industrirørlegger:

 – Jeg har ikke typisk rørleggerprofil, som kvinne og med økonomi- og forskerutdanning. Men relatert til det jeg studerer, og forskning på endringsprosessene i energiselskapet, har det vært kjempefordel å ha jobbet i en industribedrift tidligere.

Redatøren i tidsskriftet BETA, Ingeborg Astrid Kleppe, oppfordrer andre PhD-kandidater til å gjøre som Skaar:

 – Det Skaar sier om å bidra med kunnskap er viktig, og jeg tror unge forskere drar nytte av publiseringsprosessen. Når de sender inn PhD-artikler til BETA-redaksjonen, gjør vi svært mye for det skal bli gode, publiserte artikler, sier forskeren ved Institutt for strategi og ledelse.

Izabella Hawrylko

Kåret til ett av årets beste teknologihoder

I 2017 gikk NHH-er Izabela Hawrylko (28) inn en ettertraktet stilling i Microsoft. I fjor kom hun på tredjeplass i E24 sin kåring av «Årets beste teknologihode».