Åpen konferanse om finansielt hemmelighold

Minikonferanse om finansielt hemmelighold 24. mars. Her møter du (fra venstre) NHH-professorene Tina Søreide og Guttorm Schjelderup, konserndirektør Compliance i DNB Mirella Elisa Grant og Sigrid Klæboe Jacobsen, som er daglig leder i Tax Justice Network – Norge.
Minikonferanse om finansielt hemmelighold 24. mars. Her møter du (fra venstre) NHH-professorene Tina Søreide og Guttorm Schjelderup, konserndirektør Compliance i DNB Mirella Elisa Grant og Sigrid Klæboe Jacobsen, som er daglig leder i Tax Justice Network – Norge.
Av Sigrid Folkestad

10. mars 2021 09:30

Åpen konferanse om finansielt hemmelighold

Panama-papirene avslørte hvordan maktpersoner kjøpte seg hemmelighold for å skjule formuer i skatteparadiser. På en konferanse 24. mars, vil eksperter diskutere finansielt hemmelighold, utfordringer og mulige løsninger.

NHH-professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide inviterer til en åpen, digital minikonferanse om skatteunndragelse og finansielt hemmelighold 24. mars.

svingdør

Vandrende interessekonflikter utfordrer forvaltningen

Integriteten i norsk forvaltning settes jevnlig på prøve – av kompiskapitalisme, svingdørsproblematikk, vennetjenester, favorisering, nepotisme, og regelrette bestikkelser, skriver Tina Søreide og Guro Slettemark i DN.

Finansskandaler

– I løpet av de siste tiårene har en rekke finansskandaler kommet i medias søkelyset, etter at journalister har avslørt hvordan hemmelighold legger til rette for skatteflukt, korrupsjon, pengevasking og terrorfinansiering, sier Søreide, som organiserer konferansen.

Hun er forsker ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og Skattesenteret NoCeT ved NHH.

Nesten i paradis, men bare nesten

Brukerne av skatteparadis hevder de ikke gjør noe galt og vil unngå dobbeltbeskatning, men de legale brukerne legitimerer og understøtter et system med store skadevirkninger, skriver professor Guttorm Schjelderup.

Som ekspert på korrupsjon, selskapsstyring og lovoverholdelse, har Søreide fulgt noen av de store skandalene i internasjonalt næringsliv.  

Tidenes lekkasje

– Vi har alle sett referanser til lekkasjer og avsløringer de siste årene, slik vi så med Panama-papirene, en av de største lekkasjene i nyere tid, sier hun.

Disse avslørte hvordan blant annet politikere og næringslivsledere kjøpte seg hemmelighold gjennom et advokatfirma i Panama for å skjule penger i skatteparadiser.

– Sett i sammenheng med flere store korrupsjonssaker, som for eksempel Rolls Royce-saken, og pengevaskingssaker med blant annet Danske Bank og Swedbank, får du et dystert bilde av hvor lett skatteunndragelse, bestikkelser og bedrageri kan bli en del av tilsynelatende legitim forretningsdrift, sier NHH-professoren.

Tina Søreide, av helge skodvin

Tina Søreide fikk formidlingspris

Vinneren av NHHs pris for fremragende formidling gikk til NHH-professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

EUs hvitvaskingsdirektiv

Eksemplene over danner utgangspunkt for en lang rekke spørsmål og debatter, særlig i lys av de nye kravene til finansiell rapportering som finanskrisen i 2008 medførte, men også de nye kravene som ligger i EUs hvitvaskingsdirektiv.

Det siste innebærer konkrete tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

På minikonferansen vil tre eksperter belyse problemstillingene, mens studenter og andre deltakere blir invitert til å stille spørsmål

  • Mirella Elisa Grant- Group Executive Vice President Compliance i DNB.
  • Sigrid Klæboe Jacobsen - Executive director and co-founder, Tax Justice Network – Norge.
  • Guttorm Schjelderup - Professor ved Institutt for foretaksøkonomi og leder for Skattesenteret NoCet, NHH.

Tina Søreide, møteleder

Skatteparadis og dobbeltbeskatning som fikenblad

Et ofte brukt argument fra de som driver postkasseselskaper fra skatteparadisene er at de gjør det for å unngå dobbeltbeskatning. Er det riktig? Og hva menes med dobbeltbeskatning? spør Guttorm Schjelderup i VG.

Konferansen foregår på engelsk og er åpen for alle interesserte. 

Tid:

Onsdag 24. mars klokken 14.15-15.45

Sted:

ZOOM. For å delta, gå inn på lenken cirka klokken 14:00. https://nhh.zoom.us/j/64292509113?pwd=eEVUWFdNbW5uaGFISjVRaFN6aiswUT09

Meeting ID: 642 9250 9113. Passcode: 14889797