NHH-studenter sikret relevant jobb etter studier

NHH-studenter ser på skjermbrett. Foto Helge Skdovin
ARBEIDSMARKEDSUNDERSØKELSEN: – Til tross for at aktiviteten i norsk økonomi ble svekket, ser vi at siviløkonomene fra NHH er like ettertraktet som de har vært de siste årene, sier rektor Øystein Thøgersen (f.v.). Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

8. mars 2021 15:27

NHH-studenter sikret relevant jobb etter studier

Mer enn 9 av 10 NHH-kandidater har relevant jobb et halvt år etter at de er ferdig med mastergraden. De fleste får jobbtilbud før studieslutt, viser undersøkelse.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2020

  • Arbeidsmarkedsundersøkelsen er NHHs årlige undersøkelse. Den ble gjennomført i perioden 15. desember 2020 til 4. februar 2021.  
  • Besvart av 243 masterstudenter som fullførte graden våren 2020. Svarprosent 53.
  • Gjennomsnittslønnen fortsetter å stige. 574 357 kroner i totallønn, inkludert tilleggsytelser.
  • Flest jobber i konsulentbransjen (36 prosent), innen revisjon (14 prosent) eller innen bank, forsikring og finans (13 prosent). Syv prosent innen IT.
  • Åtte prosent jobber fulltid i sitt eget selskap.
  • Seks prosent jobber i utlandet.
  • 90 prosent jobber i privat sektor.

Den nyeste arbeidsmarkedsundersøkelsen viser at koronapandemien ikke har lagt en demper på NHH-studentens karrierestart. Da undersøkelsen ble gjennomført i vinter, var 93 prosent av masterstudentene i jobb. Det er økning med tre prosentpoeng sammenliknet med 2019. Fire prosent hadde begynt på andre studier.

97 prosent av de som er i arbeid, opplyser at jobben er relevant for utdannelsen. I 2019 var det 99 prosent som svarte det samme.

86 prosent fikk tilbud om jobb før de var ferdig med studiene.

Se resultatene fra undersøkelsen

Landets mest populære studieprogram 

I fjor hadde NHH landets mest populære studieprogram, målt i antall førsteprioritetsvelgere. Mer enn 2 100 søkere hadde NHH på førsteplass.   

Øystein Thøgersen er rektor ved NHH. I lys av koronapandemien var det ikke gitt at resultatene skulle bli like gode som tidligere år, mener han.   

– Til tross for at aktiviteten i norsk økonomi ble svekket, ser vi at siviløkonomene fra NHH er like ettertraktet som de har vært de siste årene. Etterspørselen etter NHH-studentene er robust overfor konjunktursvingningene og de får relevante jobber. Det er alltid behov for dyktige og faglig oppdaterte økonomer, og NHH-studenter kan gå inn alle typer bransjer. NHH-studenter kjennetegnes av kvalitet, engasjement og stort pågangsmot – og det tror jeg arbeidslivet verdsetter høyt. 

Kandidatundersøkelse i regi av Sammen

Mandag denne uken offentliggjorde Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) Kandidatundersøkelsen. Denne viser hvordan det gikk med kandidatene som avsluttet sin utdanning ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet eller Norges Handelshøyskole i 2018. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 1. oktober til 9. november 2020 og har en svarprosent på 29,2 prosent.

Rapporten viser at kandidatene fra NHH er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

  • Ingen NHH-kandidater oppgir å være arbeidsledig og ingen arbeider ufrivillig deltid
  • 95,5 prosent opplever å ha relevant jobb, og 93,1 prosent har fast ansettelse.

Les også:

Inger Mirjam Madland, NHH. Foto av Mari Kittilsen

Sikret drømmejobben tidlig

NHH-student Inger Mirjam Madland (26) fikk jobb på drømmearbeidsplassen før hun startet på masteroppgaven.

nasjonal undersøkelse viser bekymring

Nasjonalt er mange studenter bekymret for jobbutsiktene sine. En undersøkelse utført av Sentio på vegne av Norsk studentorganisasjon og Universitas, viser at 38 prosent av norske studenter svarer at de ser verre på jobbutsiktene sine nå enn før koronapandemien. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020. 

LES OGSÅ:

Bilde av Stine Stoplestad som ser på en mobil.

NHH-studenter fortsatt blant landets mest fornøyde

NHH-studenter er alt i alt tilfredse med studiene, men savner det sosiale miljøet. Det viser siste Studiebarometeret.