Halvparten av alle oppstartssamarbeid mislykkes

Fra venstre NHH-professor Bram Timmermans, leder i Sopra Steria Tobias Studer Andersson, UiO-stipendiat Dennis Gan og Business Designer Tormod Baustad i Sopra Steria. Fra høyre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og styreleder i Startup Norway Anita Krohn Traaseth.
RAPPORTLANSERING: – Ettersom de store virksomhetene ofte er ute etter å lære og utforske, vurderer de ofte samarbeidet som mindre strategisk viktig enn oppstartsbedrifter, sier NHH-professor Bram Timmermans. F.v. Tobias Studer Andersson i Sopra Steria, Bram Timmermans, Tormod Baustad i Sopra Steria og UiO-stipendiat Dennis Gan . Bilde t.h. kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og styreleder i Startup Norway Anita Krohn Traaseth. Foto: Anita Arntzen
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

11. mars 2021 12:01

Halvparten av alle oppstartssamarbeid mislykkes

Det blir stadig vanligere at store selskaper og små oppstartsbedrifter samarbeider for å fremme innovasjon, men halvparten av slike samarbeid feiler, viser ny rapport. Mangler felles mål, sier forskerne.

– Denne type samarbeid er et av grepene virksomheter bruker for å få inn ny teknologi, nye ideer og innovative tankeganger, men det er behov for modning. Slike samarbeid er et relativt nytt fenomen, derfor har ikke spillereglene og retningslinjene kommet helt på plass enda. Det gjør de forhåpentligvis etter hvert, sier NHH-professor og én av forskerne bak undersøkelsen, Bram Timmermans.

Professoren forteller at grunnen til at mange store norske virksomheter inngår samarbeid med små oppstartsbedrifter er for å få opp innovasjonstakten:

– Stadig flere store virksomheter innser at de ikke er i stand til å innovere i den grad de ønsker.

LES HELE RAPPORTEN

Les også:

Øyvind Thomassen i Sbanken

Kunder opplever Sbankens digitale innovasjoner som best

Norsk innovasjonsindeks 2020 kårer Sbanken, Netflix og HBO som vinnere innen digitale innovasjoner.

intervjuet 122 ledere

Kultur, kommunikasjon og sprikende mål trekkes frem som hovedårsakene til at samarbeidene feiler. Undersøkelsen er gjennomført av NHH, UiO og Sopra Steria Scale up. Den er basert på intervjuer med 122 ledere i oppstartsbedrifter og 31 innovasjonsdirektører i store norske virksomheter.

Rapporten, som har fått navnet «Mind the gap», ble lansert torsdag 11. mars i DN Studio. På lanseringen deltok blant andre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Anita Krohn Traaseth, styremedlem av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og styreleder i Startup Norway.

Tobias Studer Andersson i Sopra Steria (f.v.) Anita Krohn Traaseth og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto Anita Arntzen.
På rapportlanseringen i DN Studio deltok blant andre Tobias Studer Andersson i Sopra Steria (f.v.), styreleder i Startup Norway Anita Krohn Traaseth og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Anita Arntzen

Har ulike mål

Funnene i rapporten tyder på at ulike mål er hovedårsaken til at så mange av samarbeidene mislykkes. Dennis Gan, UiO-stipendiat og rapportforfatter, mener at de ulike målsetningene kan være et resultat av kulturkollisjon:

– Det er to helt ulike verdener som møtes og skal samarbeide. Mye er ulikt, som målsetningene partene går inn i samarbeidene med. De store virksomhetene går ofte inn i samarbeid for å lære, mens oppstartsvirksomheter samarbeider for å sikre egen vekst.

Timmermans er enig med Gan i at ulike målsetninger er en av de største utfordringene:

– Ettersom de store virksomhetene ofte er ute etter å lære og utforske, vurderer de ofte samarbeidet som mindre strategisk viktig enn hva oppstartsbedrifter gjør. I tillegg har ofte store virksomheter flere samarbeid, mens oppstartsbedrifter gjerne har ett, sier Timmermans.

Gir tre konkrete råd

I rapporten kommer forfatterne med tre konkrete råd for å sikre bedre samarbeid i fremtiden, som er å:

  1. Utvikle felles mål
  2. Sikre bedre prosesser
  3. Øke forståelsen for kulturforskjeller

Leder for Sopra Steria Scale up i Skandinavia, Tobias Studer Andersson, mener samarbeid mellom store og små virksomheter er nøkkelen til å sikre fremtidens innovasjon. 

– Dersom partene utvikler felles mål der de er enige om hva som er en suksess eller ei, gode prosesser for gjennomføring, samt åpen kommunikasjon, tror jeg mye ligger til rette for at de skal lykkes. Samtidig må de forstå og utnytte forskjellene som ligger i kulturen, avslutter han. 

Les også:

marius bratsberg

Vil modernisere norsk matproduksjon

Marius Bratsberg tok Gründerskolen ved NHH og lærte grep som kan føre en god idé fra flopp til fremgang. Nå vil han modernisere norsk matproduksjon.