Essays on Information and Fairness

Stefan Meissner
Stefan Meissner´s thesis emphasizes the importance of information on economic and public life and contributes to our understanding of the roles that people play in the information society.
Disputas

8. mars 2021 17:04

Essays on Information and Fairness

Stefan Meissner disputerer for doktorgraden ved NHH 19. mars 2021 med avhandlingen «Essays on Information and Fairness».

Vi lever i informasjonalderen. Vi opptrer som sendere, mottakere og kontrollører av informasjon. I sin doktoravhanding har Stefan Meissner studert hvordan folk opptrer i disse ulike rollene og hvordan deres atferd er preget av deres oppfatninger av hva som er rettferdig. For å besvare disse spørsmålene, bruker han eksperimentell metode og deltakere rekruttert fra allmennbefolkningen i USA.

Et gjennomgående perspektiv i avhandlingen er spørsmålet om hvordan folk tar beslutning om tilgang til informasjon, enten for seg eller for andre.

Ytterligere informasjon om avhandlingen, kapitlene og medforfattere, se engelsk tekst.

Veiledere:

Professor Alexander W. Cappelen (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Björn Bartling, Universitetet i Zurich

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, NHH, 19. mars 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Information Economics: The Past, Present and the Future»

Stefan Meissner
PhD-kandidat Stefan Meissner ved Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR.

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Mathias Ekström (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi og senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Dorothea Kübler, WZB Social Science Center Berlin og TU Berlin

Seniorforsker Andreas Kotsadam, Frischsenteret

Om kandidaten:

Stefan Meissner har vært stipendiat ved Senter for fremragende forskning FAIR og Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Han jobber nå som analytiker i Factworks GmbH.