Bragelien går inn i ekspertutvalg

Iver Bragelien
Førsteamanuensis Iver Bragelien ved Institutt for foretaksøkonomi (NHH) er utnevnt til medlem i et utvalg som skal se nærmere på lederlønnssystemet i staten. Foto: Siv Dolmen
Av Sigrid Folkestad

26. mars 2021 14:57

Bragelien går inn i ekspertutvalg

Førsteamanuensis Iver Bragelien er utnevnt til medlem i et nytt regjeringsoppnevnt utvalg som skal vurdere lederlønnssystemet i staten.

– Statens lederlønnssystem ble opprettet for 30 år siden. Det er på tide gjennomgå systemet for å sikre at det kan fungere godt også i fremtiden, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen oppretter derfor et bredt sammensatt utvalg, som skal se på alle sidene av lederlønnssystemet i staten. Førsteamanuensis Iver Bragelien ved Institutt for foretaksøkonomi (NHH) er utnevnt til medlem i utvalget.

Statens lederlønnssystem omfatter omtrent 235 ledere, hvorav ca. 100 er virksomhetsledere. I tillegg er ekspedisjonssjefene i departementene og en del særskilte stillinger som politimestrene, regjeringsadvokaten og riksadvokaten på lederlønnssystemet. Lederlønnssystemet dekker imidlertid ikke alle ledere i staten. Rundt 90 virksomhetsledere er lønnet etter hovedtariffavtalen i staten, heter det i pressemeldingen.

Utvalget skal levere sin rapport i juni 2022, og denne skal danne grunnlag for de forhandlingene partene eventuelt tar opp om dette i etterkant.

Utvalget skal se på følgende sider ved med lederlønnssystemet: 

  • Lederstyringsmodulen, som består av kontrakter, målsetting, resultatmåling- og oppfølging av ledere
  • Lønnsmodulen
  • Sammensetningen på dagens lederlønnssystem, det vil si hvilke ledere som er, eller bør være, på statens lederlønnssystem eller på hovedtariffavtalen.

Les mer om mandatet her.