Tenker tohendig i en brytningstid

– Vi må tørre å snakke om industrien vår og utfordringene den har, eller vil få. Dette er jo katalysatoren i en grønn omstilling, sier Erlend Toftesund, administrerende direktør i Saga Fjordbase i Florø. Foto: Photoevent
– Vi må tørre å snakke om industrien vår og utfordringene den har, eller vil få. Dette er jo katalysatoren i en grønn omstilling, sier Erlend Toftesund, administrerende direktør i Saga Fjordbase i Florø. Foto: Photoevent
Av Ove Sjøstrøm

10. mai 2021 12:01

Tenker tohendig i en brytningstid

Det kan være en god strategi å utvikle eksisterende forretningsområder samtidig som det satses på noe helt nytt. Det forsøker Saga Fjordbase å gjøre med ny kunnskap fra NHH Executive.

– For oss er det viktig å posisjonere oss i en teknologirettet verden og bevege oss mot en grønn omstilling. Akkurat nå jobber vi med en forsyningskjede med lav- og nullutslipp som mål, sier Erlend Toftesund, administrerende direktør i Saga Fjordbase i Florø.

blikø

– En ny måte å tenke på

Som seniorkonsulent leder Inger Lise Blikø ulike prosjekter for offentlige og private virksomheter. Det siste året har hun jobbet fra hjemmekontoret og fordypet seg i design thinking.

Saga Fjordbase er en del av INC Gruppen som er opptatt av å skape ringvirkninger og ny aktivitet i Florø, Kinn og nordlige del av Vestland og Sunnfjord. Selskapene i gruppen utgjør en viktig del av næringslivet i kommunen med aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og vedlikehold.

v– For oss betyr det å stå på noenlunde trygg grunn ved fortsatt å jobbe opp mot olje, gass- og energisektoren, men samtidig som vi klarer å tenke fremover mot nye forretningsområder, sier Erlend Toftesund, administrerende direktør i Saga Fjordbase i Florø.
– For oss betyr det å stå på noenlunde trygg grunn ved fortsatt å jobbe opp mot olje, gass- og energisektoren, men samtidig som vi klarer å tenke fremover mot nye forretningsområder, sier Erlend Toftesund, administrerende direktør i Saga Fjordbase i Florø. Foto: Photoevent

Toftesund avsluttet Omstilling og Innovasjonsledelse: Brytingstid i februar, og har fått mange nye verktøy for å omstille seg.

– Takket være Brytningstid har vi også fått et nytt perspektiv på veivalgene våre fremover, sier han.

Må ligge i forkant

Omstilling og Innovasjonsledelse: Brytningstid er et  studieprogram på masternivå som tar for seg omstilling, innovasjon og ledelse. Studiet kan inngå i en mastergrad.

Sparebanken Vest delfinansierer Brytningstid gjennom samfunnsnyttige midler for å styrke omstillingsevnen til bedrifter på hele Vestlandet.  Målet er å få etablerte virksomheter til å tenke nytt, og ta i bruk nye forretningsmodeller for verdiskaping og vekst.

– Det som trigget meg mest med studiet var innovasjonspakken som ligger i programmet. Hvordan skal vi klare å holde aktivitet i vår industriklynge og være konkurransedyktige i årene som kommer?

Han gir selv svar på sitt eget spørsmål.

– Det handler om å omstille seg i tide. Vi bør alltid ligge litt i forkant og ikke omstille oss mens vi står midt i store endringer. Det vil være for sent. Jeg opplever at Brytningstid treffer veldig presist når det gjelder behovet for ny kunnskap som kan gi omstilling i mange bransjer på Vestlandet.

Trym Aass

– Det er aldri for tidlig å ta videreutdanning

Trym Aass (31) hadde knapt vært i jobb i fem år som forretningsadvokat før han skiftet beite. Videreutdanningen tok han hos NHH Executive.

Gode verktøy

Brytningstid gir 30 studiepoeng på masternivå, og deltakerne skal underveis tilegne seg gode verktøy for omstilling. Studiet er basert på gruppearbeid og forelesninger med det siste innen omstilling og innovasjonsledelse på pensum.

Omstilling og Innovasjonsledelse: Brytningstid

Studiet har som mål å tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse for ledere og nøkkelpersoner i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Slik stimulerer, støtter og inspirerer NHH til nyskaping og vekst i næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. NHHE tar aktivt del i omstillingen på Vestlandet og lærer sammen med deltakerne og virksomhetene de styrer. Les mer om søknadsprosessen.

– Hva likte du best med studiet?

– Egentlig alt, men det ble det utrolig spennende da disrupsjon ble diskutert. Hvordan kan vi utfordre eksisterende forretningsmodeller og likevel tenke tohendig. Denne metoden er sentral for å kunne gjennomføre innovasjon i min bransje.

– Hvorfor er det så viktig å tenke tohendig?

– For oss betyr det å stå på noenlunde trygg grunn ved fortsatt å jobbe opp mot olje, gass- og energisektoren, men samtidig som vi klarer å tenke fremover mot nye forretningsområder, sier han og trekker frem oljeselskapet Aker BP:

– De starter softwareselskapet Cognite, som behandler stordata og er blitt en viktig del av digitaliseringsarbeidet til oljeselskapet. Vi har ikke startet et IT-selskap ennå, men vi driver med fiskeoppdrett på land ser på bruk av hydrogen i verdikjeden vår, samtidig som vi arbeidet med elektrifisering av infrastrukturen vår, for å nevne tre eksempler.

Bygger organisasjonen

Det er også viktig å jobbe for å få ulike deler av organisasjonen til å fungere parallelt med utviklingen av nye forretningsområder, understreker Toftesund.

– En mellomleder er ikke en medarbeider som er til hinder for endring, men faktisk er nøkkelen i en god endringsprosess. Det er viktig å jobbe med mellomlederne og deres taktiske evner skal du implementert noe nytt i organisasjonen din.

Omstilling handler også om den offentlige samtalen og næringspolitikk, understreker han.

– Vi må tørre å snakke om industrien vår og utfordringene den har, eller vil få. Dette er jo katalysatoren i en grønn omstilling. Og så må vi bli flinkere til å heie på hverandre og unne hverandre suksess, selv om vi er konkurrenter.

NHH

NHH Executive videreutvikler MBA-programmene

Da NHH nylig fikk den prestisjefylte britiske AMBA-akkrediteringen, startet NHHE videreutviklingen av sine Executive MBA-programmer. De er nå tilpasset internasjonal standard.

Mange ulike bransjer

På Brytningstid jobbes det mye i grupper med aktuelle case fra den virkelige verden.

– Vi brukte for eksempel SVIMA-analyse for å identifisere våre konkurransefortrinn. Vi diskuterte ekspansjonsmodeller og var innom omstilling gjennom teknologiske sjokk. Etter pandemien har jo mange av oss virkelig fått testet digital omstilling og de nye mulighetene dette byr på.

Toftesund skryter av medstudentene.

– Det var en utrolig spennende gjeng fra hele Vestlandet og fra mange ulike bransjer. Vi lærte  mye om utfordringene vi står i på tvers av bransjer, og vi fikk viktige og nyttige diskusjoner på tvers av gruppene. Opplegget var veldig godt koordinert av NHH, sier han og avslutter:

– Det er jo ikke så overraskende at opplegget var veldig bra. NHH er jo en meritert høyskole med dyktig lærerkrefter og aktuell forskning som kommer oss til gode.