Drevet av sterkt samfunnsengasjement

Bilde av Maria Fjogstad på sykkel.
– Green Team ønsker å minne alle NHH-studentene om at bærekraft er viktig. Vi har blant annet arrangert søppelplukkingsdag, klesbyttedag og hver tirsdag deler vi et bærekraftsråd på Instagram og på skjermene på skolen, sier NHH-student Maria Fjogstad. Hun etablerte i 2018 studentgruppen Green Team sammen med en medstudent. Foto: privat
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

25. mai 2021 08:27

Drevet av sterkt samfunnsengasjement

Maria Fjogstad (24) sitt store engasjement i studentgruppen Green Team har blitt lagt merke til. I tillegg til økonomistudier, går hun på rettsvitenskap og driver språkkafé for flyktninger.

Maria Fjogstad
Maria Fjogstad studerer både ved NHH og rettsvitenskap ved UiB, men karriere har aldri vært styrende for valg av studier. – Jeg liker å prøve nye ting og holde meg opptatt, forteller hun. Foto: privat

– Jeg liker å prøve nye ting og holde meg opptatt. Jeg synes det er spennende å bli kjent med nye folk og snakke om mer enn bare økonomi. Det jeg lærer på jussen er også relevant for studiene på NHH. Lovforståelse kommer godt med, samtidig har jeg blitt flinkere til å argumentere og skrive av å gå der, sier Maria Fjogstad (24) fra Stavanger.

Fjogstad har til sommeren fullført bachelorstudiet ved Norges Handelshøyskole og sitt første år med rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. I august begynner hun på master ved NHH. Fjogstad balanserer tiden sin også med jobbene som førstefullmektig ved biblioteket på NHH og regional koordinator i Sustainability Hub Norway, et kunnskapsnettverk for bærekraftig forretningsdrift i næringslivet.

Den kommende siviløkonomen har alltid hatt mange baller i luften. Hun har tidligere studert kunsthistorie og første året ved NHH var hun med i 11 studentgrupper. Selv om Fjogstad har hektiske dager, opplever hun det ikke som et slit å studere to steder samtidig:

– Jeg er en notorisk planlegger og planlegger hele livet mitt ned til minste detalj i et Excel-ark og i en digital kalender. Det er eneste sjanse jeg har til å rekke alt. Det er svært krevende å studere to steder. Jeg har i perioder måttet kuttet ned på trening eller aktiviteter, forteller hun. 

Les også:

Mari Ingleson

– Det var en mulighet jeg bare måtte gripe

Da NHH-er Mari Hansen Ingleson ble spurt om hun var interessert i en stilling som politisk rådgiver for byrådet i Bergen, ble hun svært overrasket. – Jeg så ikke den komme, sier hun.

Setter bærekraft på agendaen

I 2018, Fjogstads første år på NHH, startet rogalendingen studentgruppen Green Team sammen med Siri Rygh Jerndahl. Bakgrunnen var at de ønsket å samle studenter med interesse for bærekraft og forbedre resirkuleringen i studentforeningen. I begynnelsen var pant og mindre plast blant kampsakene. Nå – med sine 30 aktive medlemmer og 100 passive medlemmer –  jobber Green Team opp mot store studentarrangementer og NHH som organisasjon.

– Green Team ønsker å minne alle NHH-studentene om at bærekraft er viktig. Vi har blant annet arrangert søppelplukkingsdag, klesbyttedag og hver tirsdag deler vi et bærekraftsråd på Instagram og på skjermene på skolen, forteller hun. Fjogstad var leder i Green Team fra oppstart i 2018 til desember i 2020. Nå er hun i styremedlem og gir støtte til den nye lederen.

Til høsten er Fjogstad styremedlem i NHH-styret. Hennes kampsak er at bærekraft får en enda større plass i alle kursene på bachelorstudiet.

– Det er veldig bra at NHH har en eksistenserklæring som omhandler bærekraft og en spesialisert masterprofil, men bærekraft må bli enda mer synlig også i bachelorkursene, sier hun.

Vektleggingen av bærekraft har lenge vært en strategisk prioritering ved NHH. Det kommer blant annet frem i eksistenserklæringen fra 2019 (Sammen for bærekraftig verdiskaping) og at høyskolens aktiviteter støtter opp om FNs bærekraftsmål. I NHHs årsrapport for 2020 står det at bærekraft skal være integrert i all aktivitet, enten det dreier seg om utdanning, forskning og formidling eller den konkrete organiseringen av egen drift.

Daværende prorektor Linda Nøstbakken, daværende statssekretær Rebekka Borsch, Maria Fjogstad og NHH-rektor Øystein Thøgersen.
I 2019 vant Green Team NHHs pris for sosial innsats som ble delt ut på immatrikuleringen. F.v. daværende prorektor Linda Nøstbakken, daværende statssekretær Rebekka Borsch, Maria Fjogstad og NHH-rektor Øystein Thøgersen. Foto: Helge Skodvin

LES OGSÅ:

Nils Fredrik Solem

– Visste det var gode jobbmuligheter

Masterstudent Nils-Fredrik Solem (25) er ferdig utdannet siviløkonom til sommeren. Han fikk tilbud om fast jobb i oppstartsuksessen Forte_Digital i september.

Etablerte språkkafé for flyktninger

I 2016 studerte Fjogstad i Paris. Hun tok enkeltemner ved Universitetet i Tromsø og gikk på en liten fransk skole for å lære seg språket. På fritiden var hun aktiv i en frivillig gruppe som hjalp flyktninger som hadde flyktet til Paris under flyktningkrisen i Middelhavet.

Året i Paris gjorde et sterkt inntrykk på Fjogstad, og hun ønsket å hjelpe flyktninger også i Bergen. Hun startet derfor høsten 2019 språkkaféen «Norsk Start» i Bergen, en sosial møteplass for unge flyktninger, innvandrere og studenter.  Inspirasjonen fikk hun fra tvillingbroren, som satt i styret i Norsk Start i Trondheim. Språkkaféen holder også til i Oslo. 

– Det er et fantastisk tilbud med lav terskel for å delta. Det skal være som å møte en venn på en kafé og krever ingen forberedelser. Tilbudet skal bidra til læring, økt kulturforståelse og språkforbedring. Vi pleier bare å prate om løst og fast, noen trenger for eksempel hjelp til lekser. 

Norsk Start i Bergen har i dag rundt 50 studentmedlemmer, blant annet fra HVL, UiB og NHH. Grunnet koronapandemien har språkkaféen, som holder til på Det Akademiske Kvarter i Bergen, tatt en pause. Som et alternativ har de matchet par. I høst matchet de totalt 40 studenter og flyktninger som ønsket seg en samtalepartner.  

– Norsk Start er ikke veldedighet, men skal være givende for begge parter. Vi har fått tilbakemelding fra både flyktninger og studenter om at de savner tilbudet og at de gleder seg til det åpner igjen. De liker at de blir kjent med nye mennesker som de kanskje ikke hadde møtt ellers, får høre hverandres livshistorier og at de blir kjent med nye kulturer. 

Maria Fjogstad
Fjogstad var studentrepresentant i juryen for Fana Sparebank og Bergen Næringsråds bærekraftspris i 2019. Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Foto: privat

Ønsker å skape en verdi for samfunnet

Frem mot sommeren har den travle 24-åringen totalt åtte eksamener. På rettsvitenskap er kursene lagt opp slik at studentene fullfører ett og ett kurs med påfølgende eksamener, istedenfor at alle eksamenene er samlet på slutten av semesteret. Fjogstad sier dette gir henne mer frihet og at hun i større grad kan fordele arbeidsmengden utover. Likevel er det enkelte eksamener som kolliderer og som hun derfor må ta om igjen i august. NHH-kursene har imidlertid førsteprioritet, forteller hun.

– Vil du anbefale andre å kombinere disse studiene?

– Jeg vil anbefale det hvis du har interesse for det og hvis du ser gleden. Om du bare skal prestere og pugge, så blir det veldig slitsomt. Jeg tror man sliter seg helt ut om man ikke finner gleden i det.

NHH-studenten tror hennes tverrfaglige kompetanse vil komme godt med i arbeidslivet, men sier at jobb eller karriere aldri var styrende for valg av studier. Det handler rett og slett om et sterkt engasjement og mange interesser, sier hun.

– Det er nå jeg har sjansen til å studere og jeg ønsker ikke å angre senere i livet. Jeg har ikke bestemt meg helt for karriereretning enda, men jeg ønsker å jobbe med bærekraft og skape en verdi for samfunnet. Drømmen hadde vært å investere i bærekraftige løsninger som kan bidra til å redde verden.

LES OGSÅ:

To NHH-studenter ser på mobiltelefon. Foto Helge Skodvin

NHH-studenter sikret relevant jobb etter studier

Mer enn 9 av 10 NHH-kandidater har relevant jobb et halvt år etter at de er ferdig med mastergraden. De fleste får jobbtilbud før studieslutt, viser undersøkelse.