Bjørndal inn i offentlig utvalg om utviklingen av strømnettet

Det nye utvalget, der NHH-professor Mette H. Bjørndal er medlem, skal foreslå tiltak som kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.
Det nye utvalget, der NHH-professor Mette H. Bjørndal er medlem, skal foreslå tiltak som kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet. Foto: Kraftledningen Tunnsjødal–Strinda (wikimedia.org)
Av Sigrid Folkestad

14. juni 2021 16:28

Bjørndal inn i offentlig utvalg om utviklingen av strømnettet

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere utviklingen av strømnettet. Målet er å få en mer effektiv utbygging av nye anlegg. NHH-professor Mette H. Bjørndal er oppnevnt til medlem i utvalget.

Fredag 11. juni oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal vurdere utviklingen av strømnettet.

NOU i 2022

En viktig oppgave for utvalget blir å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet, heter det i pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet.

Utvalget, som er ledet av administrerende direktør Nils Kristian Nakstad, skal levere sin samlede utredning i form av en NOU innen 15. juni 2022.

— I arbeidet med stortingsmeldingen har jeg fått flere innspill om nettkapasitet og tiden det tar å bygge nytt strømnett. Vi oppnevner dette utvalget for å finne løsninger for nettutvikling som i større grad er tilpasset dagens utfordringer, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Stortingsmeldingen som Bru omtaler er Meld. St. 36 (2020–2021).

i En rekke utvalg

Utvalget, som er ledet av administrerende direktør Nils Kristian Nakstad, skal levere sin samlede utredning i form av en NOU innen 15. juni 2022.

Mette H. Bjørndal er professor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. I juni i fjor ble Bjørndal nytt medlem i teknisk beregningsutvalg for klima, som blant annet skal foreslå metoder for beregninger av klimaeffekt av statsbudsjettet. Bjørndal var medlem i ekspertutvalget som Finansdepartementet satt ned i 2015 – et utvalg som skulle vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank.

Videre var hun var medlem av ekspertutvalget som evaluerte driften av kraftsystemet. Dette utvalget ble nedsatt av regjeringen i juni 2010.

Det nye utvalget skal særlig vurdere tre overordnede temaer:

  • Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg
  • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen
  • Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt