Slik skaper du trygge team

Teamarbeid jobb
Det er sjelden vi forskere finner fenomener som viser seg å være så avgjørende for prestasjoner som forskningen på psykologisk trygge team, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i sin faste spalte i E 24.
Innlegg

17. desember 2021 09:58

Slik skaper du trygge team

NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24: Tre tips til hvordan du lykkes med det forskerne mener er mest avgjørende for å få team til å prestere godt.

Hvis jeg skulle gitt ett råd om hvordan man kan skape gode team, så er det å bygge psykologisk trygge team. Det er sjelden vi forskere finner fenomener som viser seg å være så avgjørende for prestasjoner som forskningen på psykologisk trygge team.

Therese Sverdrup

Når de ansatte settes først, blomstrer bedriften!

Pandemien har vist at ledere som har gitt slipp på kontroll og i stedet har løftet frem de ansatte som organisasjonens viktigste ressurs, har lyktes best, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24.

Psykologisk trygghet handler om å føle seg fri til å vise hvem man er, uten frykt for negative konsekvenser, og at man blir respektert for den man er.

Tør å innrømme feil

I psykologisk trygge team er ikke folk redd for å si for eksempel «jeg vet ikke», «jeg har gjort en feil», «jeg er uenig», «jeg har en bekymring» eller «jeg har en idé».

Psykologisk trygghet er et gruppefenomen. Samme person kan føle seg trygg i en gruppe, men utrygg i en annen. Det er altså noe som må etableres og utvikles i alle team.

Heldigvis er det mange ledere som har fått øynene opp for betydningen av å skape trygge team. I forskningen har man nemlig funnet at det fører til mer læring, deling av kunnskap og mer kreative og effektive team.

Lytt til Ledertaffel

I en studie vi gjennomførte ved NHH der teamene jobbet med komplekse oppgaver, fant vi at hvordan arbeidsprosessen ble ledet var særskilt viktig for å bygge psykologisk trygghet. Og lyktes man med det, førte det til høyere tilfredshet i teamene og bedre teamprestasjoner.

I Apples tilfelle kan vi tolke det som at de ansatte forventer mer fleksibilitet etter å ha stått på ekstra under pandemien. Nå opplever de at kontrakten er brutt ved at de blir kommandert tilbake, skriver Therese E. Sverdrup ved Institutt for strategi og ledelse. Foto: Eivind Senneset

Regn med nye forventninger fra de ansatte nå

Hvorfor truet ansatte i Apple med å slutte fordi de ble bedt om å møte på kontoret tre dager i uken? Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup stiller spørsmålet i sin faste spalte i E24.

Tre tips til ledere

Hvordan bygger man så psykologisk trygge team? Lederens rolle er spesielt sentral, og nøkkelen handler om sårbarhet og støtte. Her er tre råd:

  1. Gå foran med et godt eksempel. Ledere er rollemodeller, og hvis en leder selv tør å dele egne svakheter og be om innspill på hvordan de kan forbedre seg, vil det kunne bygge psykologisk trygghet.
  2. Bygg relasjoner og kultur. Et annet virkemiddel handler om å bygge en organisasjonskultur som er støttende, åpen for mangfold, og at det er fokus på å bygge gode relasjoner mellom ansatte.
  3. Snakk om psykologisk trygghet. Et tredje virkemiddel er mer direkte, at man er tydelig og åpen på at vi i denne organisasjonen har anerkjent og forstår at psykologisk trygghet er viktig, og ønsker å involvere ansatte i hvordan man kan bygge psykologisk trygge team.
Vi får bare én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Men kan de første minuttene av et teammøte virkelig være avgjørende for hvordan vi jobber og presterer sammen, spør NHH-forsker og viserektor Therese E. Sverdrup i E24. Foto: pxhere.

Slik kickstarter du teamet ditt

Det første møtet i et nytt team kan avgjøre hvilke resultater dere leverer senere, skriver NHH-forsker Therese Sverdrup.

Kronikken var først publisert i E24 16. desember 2021.