Jarle Møen går inn i skatteutvalg

Bilde av Jarle Møen.
NYTT MEDLEM I SKATTEUTVALGET: – Aksjonærmodellen og fritaksmetoden er sentrale elementer i det norske skattesystemet. Det er viktig at virkningene av disse skattereglene er godt forstått både når det gjelder effektivitet og fordeling, sier professor Jarle Møen. Foto: Nikita Solenov
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

8. desember 2021 15:26

Jarle Møen går inn i skatteutvalg

Professor Jarle Møen er utnevnt av Finansdepartementet til medlem av skatteutvalget.

I sommer lanserte Finansdepartementet et nytt skatteutvalg. Nå hentes Jarle Møen, professor og nestleder av skattesenteret ved NHH, inn som nytt medlem. Utvalget får også et tillegg til mandatet, på bakgrunn av regjeringspartienes mål i Hurdalsplattformen.

– Regjeringen er opptatt av at vi skal redusere forskjellene mellom folk, både sosialt og geografisk. Med det fornyede mandatet vil også den geografiske dimensjonen bli sterkere ivaretatt i arbeidet til skatteutvalget, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Dagens Næringsliv.

SE PRESSEMELDINGEN FRA FINANSDEPARTEMENTET

Selvfølge å takke ja

Professor Jarle Møen synes det er hyggelig at regjeringen ønsker å bruke kompetansen ved skattesenteret ved NHH. Han sier det var en selvfølge å takke ja til å bli medlem av utvalget.  

– Aksjonærmodellen og fritaksmetoden er sentrale elementer i det norske skattesystemet. Det er viktig at virkningene av disse skattereglene er godt forstått både når det gjelder effektivitet og fordeling. I lys av de siste årenes skattedebatt var det naturlig med en presiseringen av mandatet på dette punktet, sier Møen til Dagens Næringsliv.

Tilleggsmandatet består av følgende:

Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling. Eventuelle virkninger på økonomien ellers, blant annet verdiskaping og sysselsetting, bør vurderes. Utvalget skal vurdere hvordan en kan styrke bruken av skattesystemet til bedre geografisk fordeling.

Utvalget skal også:

  • Utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.
  • Dersom utvalgets utredning tyder på at videreføring av dagens skatteregler svekker skatteinntektene, skal utvalget legge fram forslag som bidrar til å opprettholde dagens skattenivå. Utvalget skal gi anbefalinger om hvilke skatter som kan økes eller hvordan skattegrunnlaget kan utvides dersom det samlede skattenivået skal økes.
  • Utredningen til ekspertutvalget om klimavennlige investeringer skal inngå i kunnskapsgrunnlaget som skatteutvalget bygger på i sine vurderinger av klimaskatter.
  • Vurdere ulike virkemidler som kan sørge for at fellesskapet får en andel av gevinster som skriver seg fra statlige markedsinngrep, for eksempel konsesjoner, lisenser og statlige bidrag blant annet til grønn omstilling.